Mgr. et Mgr. Lucie Vendelová Jirásková, Ph.D.

  lucie.jiraskova(at)ff.cuni.cz
  +420 221 619 614
  Academia

Lucie Vendelová Jirásková vystudovala dějepis a anglický jazyk na PF JU a egyptologii a dějiny a kulturu islámských zemí na FF UK. V roce 2021 obhájila na FF UK dizertační práci z oboru egyptologie. Zabývá se studiem staroegyptské společnosti a jejích proměn v Ranědynastické době a Staré říši. V rámci materiální kultury se specializuje na studium kamenných nádob. Je správcem archivu Českého egyptologického ústavu.

Vzdělání, stáže, stipendia:

19992005: studium dějepisu a anglického jazyka na PF JU (diplomová práce: „Starověká země na Nilu očima české renesance. Způsoby poznávání starověkého Egypta a jeho interpretace v českých zemích předbělohorské doby“)
20022008: studium egyptologie a dějin a kultury islámských zemí na FF UK (diplomová práce: „Geografický obzor Egypťanů v době 3. tisíciletí př. n. l. Odraz historického vývoje staroříšského Egypta v jeho zahraničních vztazích“)
20042005: semestrální badatelské stipendium programu Aktion Österreich–Tschechien na Institut für Ägyptologie, Universität Wien
2008–2021: doktorské studium egyptologie na FF UK (dizertační práce: „Miniature and model stone vessels of the Old Kingdom – from typology to social and political background“)
20102011: semestrální badatelské stipendium programu DAAD na Ägyptologischen Seminar, Freie Universität, Berlin

Granty:

 • 2010: Elitní společnost starověkého Egypta v 1.-3. dynastii (GA UK č. 53310)

Výběrová bibliografie:

 • “The Relations of Egypt and Syria-Palestine in the Latter Part of the Old Kingdom”, in: K. Duistermaat – I. Regulski (eds.), Intercultural Contacts in the Ancient Mediterranean, Leuven – Paris – Dudley 2011, 527–556.
 • „Kamenné nádoby z mastaby AS 54 v Jižním Abúsíru“, Pražské egyptologické studie VIII, 2011, 16–21.
 • “Stone tables of the Early Dynastic Period and the Old Kingdom reconsidered”, Archiv Orientální 81/3, 2013, 1–24.
 • „Stone vessels of AS 54 at Abusir South. Preliminary report”, in: M. Bárta – F. Coppens – J. Krejčí (eds.), Abusir and Saqqara in the year 2010: Volume II, Praha 2011, 1–18.
 • “Damage and repair of the Old Kingdom canopic jars – the case at Abusir”, Prague Egyptological studies XV, 2015, 76–85.
 • “The Old Kingdom “kohl-pot” and its reinterpretation”, Prague Egyptological studies XVII, 2016, 47–51.
 • “Model stone vessels of the Old Kingdom – typology and chronology”, in: M. Bárta – F. Coppens – J. Krejčí (eds.), Abusir and Saqqara in the year 2015, Prague 2017, 145–156.
 • “Tool marks on Old Kingdom limestone vessels from Abusir – production of canopic jars and model vessels”, in: A. Squitieri and D. Eitam (eds.), Stone Tools in the Ancient Near East and Egypt. Ground Stone Tools, Rock-cut Installations and Stone Vessels from Prehistory to Late Antiquity. Oxford: Archaeopress, 2019, 113–120.
 • “The reception of ancient Egypt and its script in Renaissance Europe”, in: Davies, Vanessa and Dimitri Laboury (eds.), The Oxford Handbook of Egyptian Epigraphy and Palaeography. Oxford: Oxford University Press, 2020, 193–204.
 • Bárta, Miroslav – Jirásková, Lucie – Krejčí, Jaromír – Odler, Martin – Brůna, Vladimír – Brukner Havelková, Petra – Sůvová, Zdeňka, “Tomb of Kairsu discovered in Abusir (AC 33)”, Prague Egyptological Studies XXV, 2020, 35–58.
 • Jirásková, Lucie – Košárek, Petr – Macháček, Štěpán, Zmizelé Horizonty. Fotografie z archivu Českého egyptologického ústavu, 1959–1989, Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2021.
 • Dulíková, Veronika – Jirásková, Lucie – Odler, Martin, “Ptahshepses, vizier and king’s son-in-law as reflected in his unpublished tomb equipment”, in: Bárta, Miroslav – Coppens, Filip – Krejčí, Jaromír (eds.), Abusir and Saqqara in the year 2020, Prague: Faculty of Arts, Charles University, 2021, 51–72.

 

Aktualizováno 1.9.2022

Úvod > Ústav > Pracovníci > Mgr. et Mgr. Lucie Vendelová Jirásková, Ph.D.