Mgr. et Mgr. Lucie Vendelová Jirásková

  lucie.jiraskova(at)ff.cuni.cz
  +420 221 619 614
  Academia

Lucie Vendelová Jirásková vystudovala dějepis a anglický jazyk na PF JU a egyptologii a dějiny a kulturu islámských zemí na FF UK. Nyní je studentkou doktorského studia egyptologie na FF UK. Zabývá se dobou vzniku staroegyptského státu a jeho vývojem v Ranědynastické době a studiem kamenných nádob. Je jednou z redaktorek Pražských egyptologických studií a správcem archivu fotografií Českého egyptologického ústavu.

Vzdělání, stáže, stipendia:

= 1999-2005: studium dějepisu a anglického jazyka na PF JU (diplomová práce: Starověká země na Nilu očima české renesance. Způsoby poznávání starověkého Egypta a jeho interpretace v českých zemích předbělohorské doby)
2002-2008: studium egyptologie a dějin a kultury islámských zemí na FF UK (diplomová práce: Geografický obzor Egypťanů v době 3. tisíciletí př. n. l. Odraz historického vývoje staroříšského Egypta v jeho zahraničních vztazích)
2004-2005: semestrální badatelské stipendium programu Aktion Österreich–Tschechien na Institut für Ägyptologie, Universität Wien
od 2008: doktorské studium egyptologie na FF UK
2010-2011: semestrální badatelské stipendium programu DAAD na Ägyptologischen Seminar, Freie Universität, Berlin

Granty:

  • 2010: Elitní společnost starověkého Egypta v 1.-3. dynastii (GA UK č. 53310)

Výběrová bibliografie:

  • „The reception of Ancient Egypt in the Collection of Emperor Rudolf II“, in: Johanna Holaubek – Hana Navrátilová (eds.), Egypt and Austria I. Proceedings of the Symposium, Prague 2005, s. 71-79.
  • „Blízký východ a jeho kultura ve světle pražských sbírek císaře Rudolfa II.“, Nový orient 62, 2007, s. 51-55.
  • „Poslední Rožmberkové a Orient. Orientalia v záznamech rožmberské účetní evidence“, in: P. Charvát – P. Maříková-Vlčková (eds.), Země Koruny české a východní Středomoří ve středověku a novověku, Praha 2008, s. 28-42.
  • „Originál či napodobenina? ‚Syropalestinské importy‘ v Egyptě doby Staré říše“, Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 2/09, 2009, s. 15-22.
  • „Vedlejší pohřby v Raně dynastické době“, Pražské egyptologické studie VI, 2009, s. 38-41.
  • (s V. Dulíkovou) „Vývoj ve staroegyptských provinciích do konce Staré Říše“, Pražské egyptologické studie VII, 2010, s.7-15.
  • „The Relations of Egypt and Syria-Palestine in the Latter Part of the Old Kingdom”, in: K. Duistermaat – I. Regulski (eds.), Intercultural Contacts in the Ancient Mediterranean, Leuven – Paris – Dudley 2011, s. 527-556.
  • „Kamenné nádoby z mastaby AS 54 v Jižním Abúsíru“, Pražské egyptologické studie VIII, 2011, s. 16-21.
  • „Stone vessels of AS 54 at Abusir South. Preliminary report”, in: M. Bárta – F. Coppens – J. Krejčí (eds.), Abusir and Saqqara in the year 2010: Volume II, Praha 2011, s. 1-18.

Aktualizováno 8.4.2012

Úvod > Ústav > Pracovníci > Mgr. et Mgr. Lucie Vendelová Jirásková