Doc. Dr.phil. Wolf B. Oerter, CSc.

  Wolf.Oerter(at)ff.cuni.cz
  +420 221 619 614

Wolf B. Oerter je egyptolog, koptolog a religionista. Ve své vědecké i pedagogické práci se zabývá koptským jazykem a jeho písemnými prameny se zvláštním zřetelem na gnostické, manichejské i neliterární texty. Kromě toho se zabývá doklady koptského osídlení na memfidské nekropoli v období od 3. do 10. stol. po Kr. V centru jeho zájmu jsou v posledních letech i rešerše v archivech k dějinám oboru. W.B. Oerter je vedoucím Koptologické pracovní skupiny při Centru biblistických studií UK a AV ČR a konzultantem tohoto Centru pro obor koptologie. Je členem redakční rady časopisu Archiv orientální, členem výboru International Association for Coptic Studies, členem Deutsche Vereinigung für Religionswissenschaft a členem International Association of Manichaean Studies.

Vzdělání, stáže, stipendia

1966-1971: Univerzita v Lipsku, studium egyptologie/koptologie a religionistiky
1971-1975: Univerzita v Lipsku, doktorské studium religionistiky
1976: Univerzita v Lipsku, Dr. phil.
1980: Univerzita Karlova v Praze, nostrifikace CSc. (odpovídá titulu Dr.phil.)
2005: habilitace pro obor egyptologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Granty

 • 2003-2005: Výzkum a interpretace textů z Nag Hammádí (I.) (GA ČR č. 401/03/0959; spoluřešitel)
 • 2006-2008: Výzkum a interpretace textů z Nag Hammádí (II.) (GA ČR č. S401003950; spoluřešitel)
 • 2012-2018: „Historie a interpretace Bible“ (Centrum excelence GAČR P401/12/G168; spolupracovník)

Výběr z bibliografie

Monografie:

 • Oerter, W. B. (ed.), Rukopisy z Nag Hammádí 3. Kodex III/3-4, kodex V/1 a 5. Praha: Vyšehrad 2010 (Knihovna rané křesťanské literatury 6);
 • Oerter, W. B., Die Ägyptologie an den Prager Universitäten 1882–1945. Gesammelte Aufsätze und Vorträge. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta 2010;
 • Oerter, W. B. – Vítková, Z. (eds.), Rukopisy z Nag Hammádí 2. Kodex VI/2 a 4, kodex IX/1-3. Praha: Vyšehrad 2009 (Knihovna rané křesťanské literatury 5);
 • Oerter, W. B. – Pokorný, P. (eds.), Rukopisy z Nag Hammádí 1. Kodex II/2-7. Praha: Vyšehrad 2008 (Knihovna rané křesťanské literatury 4);
 • Dostálová, R. – Hošek, R. – Messeri, G. – Oerter, W. B. – Pintaudi, R., Papyrologie (řecká, latinská, koptská), Praha : Nakladatelství Karolinum, 2006.

Články/statě:

 • „Koptské dopisy“, in: Landgráfová, R. – H. Navrátilová (eds.), Srdečné pozdravy ze země na Nilu. Korespondence starých Egypťanů, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta 2011, 179–236;
 • „Fragment of a Coptic Letter“, in: M. Hasitzka (ed.), Koptische dokumentarische und literarische Texte. „First International Summer School in Coptic Papyrology 2006“ in der Papyrussammlung der Österreichischen Nationalbibliothek, (CPR XXXI), Berlin – New York: W. de Gruyter 2011, 38-41;
 • „Religionista Kurt Rudolph“, in: K. Rudolph, Gnóze. Podstata a dějiny náboženského směru pozdní antiky, Praha: Vyšehrad 2010, 379-383;
 • „Theodor Hopfner – Stationen seines Lebens“, Analecta Papyrologica XXI-XXII (2009-2010), 311-335;
 • „Verbalaspekte im koptisch-tschechischen Sprachvergleich“, in: Liber amicorum. Jürgen Horn zum Dank. Hrsg. von A. Giewekemeyer, G. Moers, K. Widmaier, Göttingen 2009 (Göttinger Miszellen. Beihefte Nr. 5), 77-87.

Kompletní bibliografii naleznete zde.

Aktualizováno 8.4.2012

Úvod > Ústav > Pracovníci > Doc. Dr.phil. Wolf B. Oerter, CSc.