Publikace

  • Publikace vydané Filozofickou fakultou UK je možné objednat přes  e-shop FF UK nebo  e-shop knihkupectví KAROLINUM
  • Publikace vydané v jiných vydavatelstvích jsou dostupné přes jejich e-shopy, např. nakladatelství  ACADEMIA LIBRI DOKOŘÁN, atd.
  • Většinu publikací najdete v internetovém knihkupectví MEGABOOKS ( česká či  slovenská mutace), rovněž také v internetovém knihkupectví  KOSMAS, nebo slovenští čtenáři v knihkupectví  MARTINUS
  • V zahraničí distribuuje publikace ústavu  OXBOW Books
  • Vybrané starší publikace ústavu jsou zpřístupněny ve formátu pdf na podstránce webu ČEgÚ FF UK Elektronické publikace
  • Publikace pracovníků Českého egyptologického ústavu FF UK jsou rovněž dostupné na serveru pro vědecké pracovníky  Academia

  stáhnout bibliografii recenzí publikací Českého egyptologického ústavu FF UK za období 2008 – 2013

 

Buď také písařem. Studie věnované památce Břetislava Vachaly

Miroslav Bárta a Hana Vymazalová (editoři)

Praha: Univerzita Karlova, Filozofická Karlova

ISBN: 978-80-7671-091-7

Tento svazek suplement Pražských egyptologických studií je věnován památce profesora Břetislava Vachaly, dlouholetého pracovníka Českého egyptologického ústavu FF UK, zkušeného a světově uznávaného vědce a nadšeného popularizátora egyptologického bádání.

Texty jsou připraveny pro širší českou veřejnost se záměrem přiblížit poslední výsledky v oboru egyptologie a egyptské archeologie. První část knihy se věnuje počátkům egyptologie jako vědního oboru a vybraným aspektům staroegyptské kultury, náboženství a vědy. Ve druhé části jsou představeny české archeologické výzkumy a vybrané nálezy v egyptském Abúsíru a rovněž výsledky českých a slovenských výzkumů v oblasti dnešního Súdánu.

Publikaci lze objednat v e-shopu FF UK nebo v e-shopu knihkupectví Karolinum.

Obsah svazku dostupný na odkazu zde.

Abusir XXIX: The Shaft Tomb of Menekhibnekau II: The Texts

Renata Landgráfová, Ladislav Bareš, Diana Míčková

Praha: Univerzita Karlova, Filozofická Karlova

ISBN: 978-80-7671-080-1

Publikaci lze zakoupit v e-shopu FF UK.

Filip Coppens – Jiří Janák – Květa Smoláriková (eds.), Knowledge and Memory: Festschrift na počest Ladislava Bareše, Praha: Univerzita Karlova, 2022.

ISBN 978-80-7671-088-7

519 stránek, obsah svazku v PDF

 

Svazek „Knowledge and Memory“ slouží jako ocenění úspěšné kariéry profesora Ladislava Bareše u příležitosti jeho 70. narozenin. Pojmy poznání a paměť dokonale vystihují ústřední zaměření náboženských a magických kouzel z šachtových hrobek v Abúsíru z Pozdní doby, což je téma, které bylo vždy blízké srdci a mysli Ladislava Bareše. Soubor třiatřiceti prací, napsaných bývalými studenty, četnými kolegy a přáteli, je proto věnován tématům úzce spjatým s celoživotním zájmem profesora Bareše: memfidské pohřebiště v průběhu věků a Pozdní doby na celém území egyptského státu.

Publikaci  lze zakoupit v e-shopu FF UK nebo v e-shopu knihkupectví Karolinum.

THE PYRAMID FIELDS OF ANCIENT EGYPT: A SATELLITE ATLAS

Editoři: Miroslav Bárta a Vladimír Brůna

Autoři: Adela Oppenheim a Dieter Arnold, The Metropolitan Museum of Arts, New York; Miroslav Bárta a Vladimír Brůna, Český egyptologický ústav, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha; Richard Bussmann, University of Cologne; Andrzej Ćwiek, University of Poznan; Veronika Dulíková, Český egyptologický ústav, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha; Peter Jánosi, University of Vienna; Mark Lehner, Ancient Egypt Research Associates a “Associate” at the Oriental Institute, University of Chicago; Mohamed Megahed, Český egyptologický ústav, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha; Massimiliano Nuzzolo, Institute of Mediterranean and Oriental Cultures, Polish Academy of Sciences, Warsaw; Stephan Seidlmayer, German Archaeological Institute, Cairo; Miroslav Verner, Český egyptologický ústav, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha a Josef Wegner, University of Pennsylvania, Philadelphia.

ISBN 978-80-7671-053-5, 200 str. s mnoha  doprovodnými fotografiemi a kompletním souborem satelitních snímků jednotlivých pyramidových polí.

 

Hlavním cílem této publikace je vůbec poprvé nabídnout ucelenou a detailní vědeckou interpretaci všech pyramidových polí Staré a Střední říše starověkého Egypta (3. a 1. polovina 2. tis. př. Kr.). Lokality zahrnuté v tomto atlase se řadí mezi  hlavní místa staroegyptských dějin 3.-13. dynastie. Jejich individuální charakteristiky odrážejí jednotlivá období vývoje staroegyptské historie a svým způsobem představují bezparalelní časové okna minulosti této slavné civilizace.

Tyto lokality jsou (od severu k jihu): Abu Rawáš, Gíza, Zawíjit el-Arján, Abusír, Sakkára, Dahšúr, Mazghúna, Lišt, Meidúm, Láhún, Hawára a Abydos. Součástí publikace jsou i Abu Ghuráb, místo dvou slunečních chrámů panovníků 5. dynastie Userkafa a Niuserrea, a tzv. menší pyramidky z konce 3. a počátku 4. dynastie: Síla na severovýchodním okraji Fájúmské oázy, Zawíjit Sultán, Nubt (Nakáda), Abydos (Sinki), Hierakonpolis (el-Kula), Edfu (Ghonemeia) a Elefantína.

Publikaci lze objednat v knihkupectví Karolinum (v Celetné ulici nebo na jeho webu) nebo online na Oxbow Books.

  text knihy je v anglickém jazyce

 

Sluneční králové / Kings of the Sun

Miroslav Bárta, Jiří Janák, Renata Landgráfová (eds.)

Praha: Univerzita Karlova, Filozofická Karlova

ISBN 978-80-7671-052-8; 284 stran.

Výpravný katalog v češtině a angličtině je doplňkem unikátní výstavy Sluneční králové, která se konala v Národním muzeu v Praze od 1. září 2020 do 31. září 2021 a mapovala více než sto let archeologického výzkumu lokality Abúsíru egyptskými, německými a českými (do roku 1990 československými) misemi. Obsahuje 139 záznamů o téměř 300 předmětech z období mezi raně dynastickým a ptolemaiovským obdobím, včetně příkladů z královské pohřební výbavy krále Raneferefa z doby pyramidového pohřebiště, sochy kněze Nefera a princezny Šeretnebty z jižního Abúsíru, a také předměty ze sajsko-perských šachtových hrobek. Vzácné objekty výstavy Sluneční králové vyprávějí příběh o starověké egyptské civilizaci a o lidech, kteří ji tvořili, a katalog jejich prostřednictvím mapuje existenci a vývoj lokality Abúsír po dobu téměř tří tisíciletí.

Publikaci lze zakoupit v e-shopu FF UK nebo v knihkupectví Karolinum.

  text knihy je v českém a anglickém jazyce

Continuity, Discontinuity and Change. Case studies from the New Kingdom to the Ptolemaic and Roman Era

Coppens, Filip (ed.),

Prague: Faculty of Arts, Charles University 2021.

ISBN 978-80-7671-048-1; 580 stran.

 

Svazek se zaměřuje na různé metody a strategie používané jednotlivci a/nebo komunitami při konfrontaci se zásadními společenskými změnami a jejich odraz v materiální kultuře. První část se soustředí na vývoj a proměny pozorovatelné v soukromých hrobkách Nové říše, které budovali nekrálovští jednotlivci na třech hlavních pohřebištích té doby – v Amarně, Thébách a Sakkáře – v období těsně před, během a po „amarnském období“. Druhá část svazku se soustředí na různé strategie adaptace a modifikace, které se odrážejí na úrovni kněžstva a návrhu chrámového programu (architektura, text a reliéf) v Ptolemaiovské a Římské době.

Obsah svazku v PDF.

Publikaci lze zakoupit v e-shopu FF UK.

  text knihy je v anglickém jazyce

Abusir and Saqqara in the Year 2020

Bárta Miroslav – Coppens Filip – Krejčí Jaromír – editors

Prague: Charles University, Faculty of Arts 2021

 

Český egyptologický ústav Univerzity Karlovy od počátku třetího tisíciletí pravidelně pořádá setkání pro vědce, kteří zkoumají pyramidová pole a pohřebiště v memfidské oblasti (zejména Abúsír, Sakkára, Dahšúr a Gíza). Současný svazek, již pátý v řadě, obsahuje 30 příspěvků sepsaných 35 odborníky, jež odrážejí jejich široký, často multidisciplinární zájem o velkou škálu nejrůznějších témat souvisejících s memfidskými pohřebišti. Jednotlivé příspěvky prezentují nejen nejnovějších výsledky archeologických výzkumů, ale i nové interpretace archeologických dokladů v kontextu společenského a environmentálního vývoje a klimatické změny, nové přístupy k dlouho známým textům a nápisům, aplikaci moderních počítačových analýz tehdejší společnosti, stejně jako nově rozpoznané historické, společenské a krajinné konotace vybraných lokalit a památek.

  text knihy je v anglickém jazyce

Abusir XXVI: The Funerary Domains in the Pyramid Complex of Sahura: An Aspect of the Economy in the Late Third Millennium BCE

Mohamed Ismail Khaled

Prague, Charles University, Czech Institute of Egyptology 2020. 208 p. ISBN: 978-80-7308-998-6.

 

Kniha představuje čtenáři bohatý soubor královských zádušních domén ze Staré říše. Jádro publikace tvoří katalog těchto domén získaných během současných archeologických prací egyptského týmu na Sahureově vzestupné cestě a v přilehlých oblastech.

Publikaci lze zakoupit v e-shopu knihkupectví Karolinum a e-shopu FF UK.

  text knihy je v anglickém jazyce

Economic Complexity in the Ancient Near East. Management of Resources and Taxation (Third – Second Millennium BC)

edited by Jana Mynářová and Sergio Alivernini

 

Prague: Charles University, Faculty of Arts 2020

ISBN: 978-80-7308-991-7

Hardcover, 471 pages

Cena: 55 Euro

Šíření klínového písma z centra Mezopotámie do periferií v průběhu druhé poloviny 3. a zejména ve 2. tisíciletí př. n. l. představuje důležitý historický a kulturní fenomén. Od začátku 2. tisíciletí př. n. l. se klínopis stal privilegovaným prostředkem, který administrativy těchto „periferních“ center používaly k zaznamenávání ekonomických transakcí. Tyto dokumenty, vypovídající o dávkách, daních, tržbách a dalších, vrhají zajímavé světlo na ekonomický režim těchto oblastí. Jsou to tisíce administrativních záznamů, které nám umožňují sledovat proces vývoje ekonomického myšlení, který vzešel z oblasti Mezopotámie, aby byl přejat a přizpůsoben pro administrativní realitu v širokém prostoru starověkého Předního východu. Devatenáct esejí shromážděných v tomto svazku objasňuje vznik, přenos a interakci ekonomických struktur, stejně jako management zdrojů v čase a prostoru. Diachronicky sleduje podobnosti, rozdíly a adaptace v ekonomickém řízení těchto zdrojů a otázky spojené s fungováním daňových soustav starověkého Předního východu ve 3. a 2. tisíciletí př. n. l.

Obsah svazku v PDF.

  text knihy je v anglickém jazyce

Guardian of Ancient Egypt: Studies in Honor of Zahi Hawass, Volumes I-III

Janice Kamrin, Miroslav Bárta, Salima Ikram, Mark Lehner, a Mohamed Megahed (editoři)

Charles University, Prague, Faculty of Arts 2020

Publikace Guardian of Ancient Egypt: Essays in Honor of Zahi Hawass nabízí 101 významných příspěvků v oboru egyptologie věnovaných jednomu z nejslavnějších archeologů světa. Příspěvky v této třísvazkové publikaci, jež sepsala řada věhlasných vědců, se věnují široké škále témat, archeologických lokalit a artefaktů. Zahrnují také četné barevně tištěné ilustrace a osloví nejen odborníky, ale také milovníky starověkého Egypta. Tato publikace by měla být součástí každé egyptologické knihovny.Obsah v PDF.Knihu lze zakoupit v e-shopu FF UK a také v e-shopu knihkupectví Karolinum.

  text knihy je v anglickém jazyce

Veronika Dulíková, Miroslav Bárta (editoři)

Addressing the Dynamics of Change in Ancient Egypt: Complex Network Analysis

Charles University, Prague, Faculty of Arts 2020

Kniha představuje nové metody a přístupy k analýze a interpretaci chování jednotlivých úředníků v různých obdobích egyptských dějin. Jejich činnost a kariéra jsou nahlíženy pomocí rozličných metod analýzy sociálních/komplexních sítí a zasazeny do širšího rámce reflektujícího faktory, které ovlivňovaly proměnu společnosti. Příběh civilizace je především příběhem idejí a myšlenek a metody analýzy komplexních sítí jsou jedním z nejefektivnějších nástrojů pro hlubší vhled do každodenních životů lidí, jež žili v dobách minulých. Tyto metody umožňují znovu nahlížet již známá data a hodnotit je z nových úhlů, které významně rozvíjejí a prohlubují naše znalosti o starověkém Egyptě.

V posledních letech se tento vědecký přístup rozvíjí nezávisle v několika institucích zkoumajících starověký Egypt. Příspěvky v předkládané knize, které původně prezentovala většina těchto badatelů na mezinárodním setkání v Praze v roce 2018, pokrývají vybraná období starověkého Egypta (Stará říše, Nová říše a Řecko-římská doba). Kyber-egyptologie, nový badatelský směr v egyptologii, se ukázal jako slibný přístup, jenž má svou vlastní metodologii, filosofii a nesmírný potenciál zodpovědět složité otázky související s touto fascinující civilizací a jejím vývojem. Mimo to lze metodu „kyber“-výzkumu obecně uplatnit ve většině archeologických a historických specializacích.

Knihu lze zakoupit v e-shopu FF UK a v e-shopu knihkupectví Karolinum.

  text knihy je v anglickém jazyce

†Eugen Strouhal

Wadi Qitna and Kalabsha-South: Late Roman – Early Byzantine Tumuli Cemeteries in Egyptian Nubia. Volume II – Anthropology

(ve spolupráci s Hansem Barnardem, Petrou Havelkovou, Jaroslavem Jamborem, Přemyslem Klírem, Alenou Němečkovou, †Vladimírem Novotným, Karlem Preussem, Milanem Salašem, Václavem Smrčkou, Lenkou Varadzinovou and †Lubošem Vyhnánkem)

Lenka Varadzinová a Petra Havelková (editorky)

Charles University, Prague, Faculty of Arts 2020

 

Kniha navazuje na první díl z roku 1984, který obsahuje výsledky komplexního archeologického výzkumu dvou mohylových pohřebišť pozdně Římské a raně Byzantské doby (3.–5. stol. n. l.), zkoumaných Československým egyptologickým ústavem Univerzity Karlovy v Praze v 60. letech minulého století v rámci mezinárodní akce UNESCO na záchranu kulturního dědictví Núbie. Druhý díl vyhodnocuje lidské kosterní pozůstatky 558 jedinců z úplně prozkoumaného pohřebiště Wádí Kitna (456 mohyl) a srovnávací vzorek 35 jedinců z blízkého pohřebiště Kalábša-Jih (19 mohyl) z hlediska sociální, kulturní a fyzické antropologie. V případě Wádí Kitny kniha poskytuje doklady o společenské struktuře i vhled do života lidí pohřbených na tomto pohřebišti a jejich rodinných vztahů. Srovnání fyzicko-antropologických znaků této komunity s jinými soudobými a předchozími soubory pomocí univariačních a multivariačních metod odhaluje jejich vzájemné postavení. Závěrečná kapitola obsahuje stručný přehled historie severní egyptské Núbie a dodatek k velkému množství ručně vyrobené keramiky nalezené ve Wádí Kitně a Kalábše, jejíž rozšíření bylo od vydání prvního dílu této publikace doloženo také na mnoha místech nilského údolí, na pobřeží Rudého moře a v prostoru Východní pouště na území Egypta i Súdánu. Kniha se dotýká komplexních společenských a etnických procesů, které se odehrávaly na dynamickém rozhraní mezi Egyptem a Núbii v kritických stoletích oddělujících „starověk“ od „středověku“, a otevírá cesty k jejich dalšímu výzkumu. Text doprovází 111 tabulek, 78 obrázků a map, 41 fotografických a archivních tabulí a 5 příloh. Knihu lze zakoupit v e-shopu FF UK.

  text knihy je v anglickém jazyce

Massimiliano Nuzzolo

The Fifth Dynasty Sun Temples. Kingship, Architecture and Religion in Third Millenium BC Egypt

Charles University, Prague, Faculty of Arts 2019

 

Sluneční chrámy páté dynastie jsou jedinečnými památkami starého Egypta, které charakterizují prostřední část Staré říše, považovanou za vrchol slunečního kultu a teologie. Nicméně, řešení otázek jejich skutočného významu, původní architektonické podoby a myšlenkového vlivu na pozdější fáze egyptských dějin je nejasné, rovněž jako jejich kultovní, ideologický a symbolický vztah se současnými pyramidami a předpokládaným původním střediskem rozšiřování slunečního kultu ve starém Egyptě, Heliopoli. Šest chrámů bylo postaveno v krátkem čase v polovině 3. tisíciletí před Kr., jenom dva byly doposud objeveny. Kde leží ty zbývající? Všechny tyto otázky, a mnoho dalších, jsou řešeny v této knize, která představuje první anglickou monografii na toto téma. Kniha zohledňuje všechny dostupné archeologické a textové prameny spojené s těmito chrámy, a zahrnuje detailní rekonstrukci původní výzdoby chrámů a bohaté prosopografie lidí spojených s jejich provozem. Přílohu práce tvoří několik tabulek, plánů a samozřejmě fotografií chrámů a souvisejících památek.

  text knihy je v anglickém jazyce

Bárta, Miroslav – Bareš, Ladislav – Krejčí, Jaromír – Megahed, Mohamed – Varadzinová, Lenka (editoři)

Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie

Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2018.

 

Nová kniha, kterou připravili autoři z Českého egyptologického ústavu FF UK, obsahuje výběr 140 nejdůležitějších a nejzajímavějších nálezů za šedesát let působení expedic v Egyptě a Súdánu. Publikace je bohatě ilustrovaná a zahrnuje i nálezy a fotografie, jež doposud nebyly nikdy a nikde publikovány. Jak píše hlavní editor, prof. Miroslav Bárta v úvodu knihy: „V tomto případě není naším cílem čistě vědecké dílo, mnohem spíše se snažíme zájemcům o starověký Egypt a Súdán ukázat cestu k jejich poznání, a to prostřednictvím českých objevů v severovýchodní Africe.“ Ústav si knihou připomíná nejenom 60. výročí svého založení, ale i 100. výročí zahájení výuky egyptologie v češtině na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, které připadá na rok 2019.

Autoři textů: Katarína Arias, Ladislav Bareš, Miroslav Bárta, Dana Bělohoubková, Helena Březinová, Filip Coppens, Veronika Dulíková, Jiří Janák, Lucie Jirásková, Jaromír Krejčí, Renata Landgráfová, Mohamed Megahed, Jana Mynářová, Martin Odler, Marie Peterková Hlouchová, Květa Smoláriková, Břetislav Vachala, Lenka Varadzinová, Miroslav Verner, Hana Vymazalová a Dorotea Wollnerová.

Publikaci je možné objednat v e-shopu FF UK a také v knihkupectví Karolinum.

  Peter Jánosi a Hana Vymazalová (eds.)

The Art of Describing. The World of Tomb Decoration as Visual Culture of the Old Kingdom. Studies in Honour of Yvonne Harpur

Charles University, Prague, Faculty of Arts 2018

Nádherně ilustrovaný svazek „The Art of Describing“  zahrnuje široké spektrum předmětů představujících vizuální kulturu Staré říše. Hlavní téma se zaměřuje jak na různé dvojrozměrné motivy, tak jako na sochy, které se nacházejí v hrobkách nekropole Memphis, dále na celkové přehledy nástěnných scén, na řezbářství, vybrané královské scény a dekorativní umění pohřebních komor. Mnohé z těchto ukázek zahrnuje nepublikovaný materiál z nedávno objevených hrobek.

Kniha byla vydána na počest Yvonne Harpur, doyenky studií o umění a výzdobě hrobek z pyramidového období. Její celoživotní vášeň pro hrobovou výzdobu a detaily scén ovlivnily studenty a badatele z celého světa. Příspěvky vydané v tomto sborníku prezentují značný zájem a též potenciál zpracování umění ve Staré říši.

  text knihy je v anglickém jazyce

Miroslav Bárta – Filip Coppens – Jaromír Krejčí (eds.)

 

Abusir and Saqqara in the Year 2015

Charles University, Fauclty of Arts, Prague 2017

The Czech Institute of Egyptology of the Charles University in Prague has since the start of the third millennium established the tradition of organising on a regular basis a platform for scholars, active in the pyramid fields and the cemeteries of the Memphite region (Abusir, Saqqara, Dahshur and Giza in particular), to meet, exchange information and establish further cooperation. The present volume, containing 43 contributions by 53 scholars, is the result of the already fourth „Abusir and Saqqara“ conference held in June 2015. The volume reflects the widespread, often multidisciplinary interest of many researchers into a wide variety of different topics related to the Memphite necropoleis. Recurring topics of the studies include a focus on archaeology, the theory of artefacts, iconographic and art historian studies, and the research of largely unpublished archival materials. An overwhelming number of contributions (31) is dedicated to various aspects of Old Kingdom archaeology and most present specific aspects linked with archaeological excavations, both past and present.

  text knihy je v anglickém jazyce

 

  Miroslav Verner

Abusir XXVIII. The Statues of Raneferef and the Royal Sculpture of the Fifth Dynasty

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2017

Český archaeologický tým objevil v Raneferefově zádušním chrámu v Abúsíru v 80tých letech minulého století zlomky asi tuctu králových soch, včetně šesti jeho úplných podob. V této monografii jsou Raneferefovy sochy podrobně popsány a pojednány v širším kontextu královských soch 5. dynastie. Publikace je zatím dostupná v e-shopu FF UK a v e-shopu knihkupectví Karolinum.

  text knihy je v anglickém jazyce

Renata Landgráfová – Jana Mynářová (eds.)

Rich and great : studies in honour of Anthony J. Spalinger on the occasion of his 70th feast of Thoth

Charles University in Prague, Faculty of Arts, Prague 2016

Studie na počest Prof. Anthonyho J. Spalingera u příležitosti 70. Thovtova svátku

  text knihy je v anglickém jazyce

Cross2 Jana Mynářová – Pavel Onderka – Peter Pavúk (eds.)
There and Back Again – the Crossroads II.
Proceedings of an International Conference Held in Prague, September 15–18, 2014
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2015

Tato monografie představuje vybraný soubor ze statí přednesených během druhé mezinárodní konference nazvané There and Back Again – the Crossroads II, která byla věnována studiu vztahů mezi Egyptem, Egejdou, Levantou a Súdánem v průběhu 2. a 1. tisíciletí př. n. l. Tato konference se uskutečnila ve dnech 15.–18. září 2014 na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Sborník obsahuje celkem 24 příspěvků rozdělených do čtyř sekcí – Methods and Technologies, Egypt and the Aegean – the Iconography, Problems of the 2nd millennium BCE a Problems of the 1st millennium BCE.

  text knihy je v anglickém jazyce

Hana Navrátilová – Renata Landgráfová

Sex and Golden Goddess II. World of the Love Songs

Charles University in Prague, Faculty of Arts, Prague 2015

Ancient Egyptian love songs have attracted and puzzled reseachers ever since they were first read. The second volume of the Golden Goddess series includes papers concerning the aspects of the world of Egyptian literary texts, but also cultural history and sensibilities of the ancient civilization – themes addressed include Begriffsgeschichte, textual analysis, literary studies, as well as concerns of historical anthropology and of reconstructing ancient individual biographies. All three major papyri with the love songs, P. Chester Beatty I, P. Harris 500 and P. Turin 1966 are reproduced on colour plates, shown together for the first time.

  text knihy je v anglickém jazyce

Krejci_Mastaba-of-Werkaure I Jaromír Krejčí – Katarína Arias Kytnarová – Hana Vymazalová – Adéla Pokorná – Jaromír Beneš
Abusir XXIV. Mastaba of Werkaure. Vol. 1: Tombs AC 26 and AC 32 – Old Kingdom Strata
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2014

Tato monografie vyhodnocuje výsledky archeologického výzkumu hrobky AC 26 (dříve známé jako pyramida Lepsius č. 23) datované do 5. dynastie a hrobek AC 32 z pozdní 6. dynastie, který během tří archeologických sezon v letech 2006 až 2009 provedl Český egyptologický ústav FF UK. Publikace se zaměřuje na archeologické kontexty datované do Staré říše. Hrobka AC 26 leží v těsné blízkosti pyramidového komplexu královny Chentkaus II. – uprostřed královského pyramidového pohřebiště – demonstruje tedy významné postavení jejího majitele. Zároveň je jednou ze zloději nejzničenějších staveb nekropole. Výkopové práce v terénu i vyhodnocení jejich výsledků bylo proto poměrně obtížné. Přes její špatný stav je možné hrobku AC 26 připsat „nejstaršímu syn krále“, Verkaureovi. Jednotlivé kapitoly monografie se zabývají popisem a vyhodnocením architektury mastaby, nálezů datovaných do období Staré říše, rozsáhlého souboru keramiky, stavebních nápisů a značek, archeobotanickými analýzami makrozbytků ze sušených cihel a závěry, které se zejména týkají datováním hrobek AC 26 a AC 32. Formát: 304 stran, 24 stran barevných příloh, A4, pevná vazba.

  text knihy je v anglickém jazyce

Verner_Sons-of-the-Sun Miroslav Verner
Sons of the Sun. Rise and Decline of the Fifth Dynasty
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2014

Monografie se zabývá dosud neobjasněným zánikem 4. a nástupem legendami opředeného nového královského rodu, 5. dynastie, a jeho úsilím řešit vzrůstající moc byrokracie a rozvíjet hlavní státní instituce, královské zádušní kulty, aj.

  text knihy je v anglickém jazyce

Barta_Abusir-XXIII Miroslav Bárta et al.
The tomb of the sun priest Neferinpu (AS 37)
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2014

Tato publikace je nejnovějším výstupem dlouhodobého projektu průzkumu a výzkumu na archeologické lokalitě Abúsír, v její části Jižní Abúsír. Monografie se soustředí na mastabu Neferinpua (AS 37). Prezentuje primární data a jejich základní analýzu a interpretaci, získána v průběhu výzkumu hrobky Českým egyptologickým ústavem FF UK v sezónách 2006 a 2007, následována menšími výzkumy v letech 2012 a 2013 a speciální analytickou sezónou v září 2014 vedenou odborníky z Tokijské technické univerzity. Mastaba byla postavena knězem kultu slunce a úředníkem Neferinpuem, který dosáhl vrchol své kariéry za vlády panovníků Niuserrea a Džedkarea v 5. dynastii.

  text knihy je v anglickém jazyce

Dospel_Bahariya-Oasis Marek Dospěl – Lenka Suková (eds.)
Bahriya Oasis. Recent Research into the Past of an Egyptian Oasis
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2013

Kniha ve 14 kapitolách prezentuje výsledky probíhajícího výzkumu Bahríje, oázy v egyptské Západní poušti vzdálené asi 350 km na jihozápad od Káhiry. První část (Part I) knihy je věnována jižní části oázy, známé též pod názvem el-Hájiz, a výzkumům týmu vedeného Českým egyptologickým ústavem FF UK v Praze. Druhá část (Part II) se soustřední na severní část téže oázy a předkládá výsledky vědeckého působení francouzského týmu vedeného Univerzitou ve Štrasburku (Université de Strasbourg). Obě části doplňuje část třetí (Part III) se závěrečnou kapitolou pojednávající o vodním hospodářství v celé egyptské Západní poušti.Tato bohatě ilustrovaná kniha, na níž se podíleli archeologové, egyptologové, filologové a přírodovědci, se pokouší poskytnout co nejucelenější obraz minulosti oázy Bahríja tak, jak se jeví z dosavadního výzkumu zahrnujícího širokou škálu aspektů od historie osídlení a přírodního prostředí po hmotnou kulturu a písemné doklady.

  text knihy je v anglickém jazyce

  stáhnout obsah publikace (PDF)

Barta_Diachronic-Trends Miroslav Bárta – Hella Küllmer (eds.)
Diachronic trends in Ancient Egyptian History. Studies dedicated to the memory of Eva Pardey
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2013

Sborník studií věnovaný památce egyptoložky Evy Pardeyové. Obsahuje studie autorů: Hartwig Altenmüller, Ladislav Bareš, Miroslav Bárta, Andreas Effland, Martin Fitzenreiter, Hans Goedicke, Peter Jánosi, Dieter Kurth, Christian Loeben, Juan Carlos Moreno García, Jana Mynářová, Anthony Spalinger, Miroslav Verner, Hana Vymazalová, Wolfgang Waitkus.

  text knihy je v anglickém jazyce

Callender_In-Hathors-Image Vivienne Gae Callender
In Hathor’s Image I. The Wives and Mothers of Egyptian Kings from Dynasties I-VI

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2012

Studie věnovaná jednotlivým královnám je rozšířenou verzí disertační práce autorky, obhájené na Macquarie University roku 1992. Oproti první verzi je značně upravena a doplněna o mnoho nových poznatků. xviii, 405 stran, 122 čb illus.

  text knihy je v anglickém jazyce

Barta_Journey Miroslav Bárta
Journey to the West. The world of the Old Kingdom tombs
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2012

Tato kniha představuje komentovaný přehled hlavních směrů a nejdůležitějších rysů, s nimiž se setkáváme při analýze staroegyptské společnosti doby Staré říše. Kolem roku 3000 př. Kr. vznikl jeden z nejstarších centralizovaných států historie lidstva, a Stará říše představuje jeden z jeho vrcholů. Navíc neexistuje srovnatelná společnost, která by po sobě zanechala tak velké množství archeologických a písemných dokladů, jež pro nás na cestě proti času představují vítané společníky. Cílem této knihy je popsat historii vývoje nekrálovských hrobek tohoto období. Pro staré Egypťany představovala hrobka posmrtné sídlo pro věčnost. Na Onom světě prožívali téměř stejný život, jako žili na zemi. Hrobová architektura, výzdoba, nápisy a vybavení tak paradoxně představují jeden z našich nejdůležitějších pramenů pro poznání každodenního života starých Egypťanů a umožňují nám lépe pochopit dynamiku vývoje Staré říše. 342 stran.

  text knihy je v anglickém jazyce

Recenze:

– Nigel Strudwick, Egyptian Archaeology 42, 2013

Landgrafova_It-is-my-good-name Renata Landgráfová (with a contribution by Hana Navrátilová)
It is My Good Name That You Should Remember. Egyptian Biographical texts on Middle Kingdom Stelae
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2011

Svazek představuje první díl plánované dvoudílné série. Obsahuje životopisné texty z 11. a 12. dynastie v hieroglyfickém originálu, transliteraci a anglickém překladu. Texty jsou uspořádané podle dynastií a v rámci nich podle původu. Druhý svazek bude obsahovat životopisné nápisy na stěnách hrobek a ze skalních stél a podrobné komentáře k textům v obou svazcích.

  text knihy je v anglickém jazyce

Vymazalova_Abusir_XXII Hana Vymazalová (with contributions by Katarína Arias Kytnarová, Jaromír Beneš, Aleš Bezděk, Helena Březinová, Adéla Pokorná, Zdeňka Sůvová, Hana Šuláková, Ladislav Varadzin, Pavla Zedníková Malá)
Abusir XXII. The Tomb of Kaiemtjenenet (AS 38) and the surrounding structures (AS 57-60)
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2011

Svazek je věnován několika menším hrobkám z nepálených cihel, jež leží v jižním Abúsíru východně od Karovy a západně od Neferinpuovy mastaby. Kaiemcenenetova hrobka pochází z 5. dynastie a kolem ní a pod ní se podařilo identifikovat jednoduché struktury staršího i mladšího data. Několik malých hrobů bylo postaveno východně a severovýchodně od hrobky v 6. dynastii. Svazek obsahuje archeologickou zprávu, analýzu keramických a antropologických nálezů a organického materiálu.

  text knihy je v anglickém jazyce

Sukova_Rock-Paintings Lenka Suková
The Rock Paintings of Lower Nubia (Czechoslovak Concession)
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2011

Kniha je první úplnou publikací devíti přístřešků se skalními malbami, které zdokumentovala expedice někdejšího Československého egyptologického ústavu UK v rámci záchranné akce UNESCO na dvou úsecích nilského údolí v Dolní Núbii. Prezentace každého z malovaných přístřešků zahrnuje popis krajinného kontextu jednotlivých lokalit a charakteristiky skalních povrchů využitých pro malování, analýzy tematických, stylistických, syntaktických a technických aspektů skalního umění, diskusi prostorové a časové dynamiky povrchu se skalními malbami, a zhodnocení významu daného svědectví. Závěrečná kapitola nabízí několik úvah o celkovém významu skalních maleb z československé koncese jakožto jednoho z uměleckých a kulturních projevů populací, které obývali Dolní Núbii v různých obdobích a jakožto historických dokumentů o jejich zašlých světech a životech. Součástí knihy je velkoformátová (70 × 100 cm) barevná příloha s rekonstrukcí jednoho z nejvýtečnějších výskytů skalních maleb v Dolní Núbii, tzv. „Malovaného šeltru v Korosku“.

  text knihy je v anglickém jazyce

Recenze:

– Wouter Claes, Bibliotheca Orientalis LXXIII/1-2 (2016), 107-108

Callender_Times-signs-pyramids Vivienne Gae Callender – Ladislav Bareš – Miroslav Bárta (eds.)
Times, Signs and Pyramids
Studies in Honour of Miroslav Verner on the Occasion of His Seventieth Birthday
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2011

Sbírka studií a článků na počest Miroslava Vernera.

  text knihy je v anglickém jazyce

Dobrev_Old_Paleo Hana Vymazalová – Vassil Dobrev – Miroslav Verner
Old Hieratic Palaeography I. The Builders‘ Inscriptions and Mason’s Marks from Saqqara and Abusir
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2011

Více než sto let po publikaci prvního sdílu přelomového díla G. Möllera se autoři pustili do studia dosud většinou přehlížené skupiny textů. První díl připravované série paleografií staré hieratiky představuje jedinečný nástroj k práci s těmito typy textů a významný krok v poznávání staroegyptského písma. 73 stran.

  text knihy je v anglickém jazyce

Recenze:

– Gloria Rosati, Orientalia 82/1, 2013, s. 11–12

Sukova_Rock-art Lenka Suková
The Rock Art of Lower Nubia (Czechoslovak Concession)
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2011

Tato kniha se zabývá skalním uměním zdokumentovaným expedicí Československého egyptologického ústavu UK v rámci záchranné akce UNESCO na dvou úsecích nilského údolí v Dolní Núbii. Kniha má dva hlavní cíle: kompletovat katalog skalního umění zdokumentovaného nebo lokalizovaného v obou oblastech československé koncese o dosud nepublikované panely a výskyty skalního umění (petroglyfů i skalních maleb) a poskytnout kritickou revizi údajů publikovaných v roce 1999 v knize Katalog der Felsbilder aus der Tschechoslowakischen Konzession in Nubien (editovali F. Váhala a P. Červíček). Kniha představuje jakýsi manuál ke korpusu skalního umění z československé koncese v Dolní Núbii a spolu s Katalogem tvoří kompletní a autoritativní pramen pro zhodnocení významu dokladů z obou území. Textovou část doplňují dosud nepublikované distribuční mapy, 155 dosud nepublikovaných černobílých fotografií a 4 barevné tabule se škálou barev používanou při terénním průzkumu k zaznamenávání rozdílů patiny u petroglyfů a dochovaných odstínů barev u skalních maleb.

  text knihy je v anglickém jazyce

Spalinger_Icons Anthony Spalinger
Icons of Power. A strategy of reinterpretation
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2011

Kniha pojednává o pojmu jinakosti a ikonickém zobrazení ve válečných reliéfech egyptské Nové říše. Zabývá se též dramatem a tím, nakolik je drama přítomno v těchto narativních vyobrazeních. 228 stran.

  text knihy je v anglickém jazyce

Vymazalova_Echoes_EN Hana Vymazalová – Mohamed Megahed – František Ondráš (eds.)
Ancient Echoes in the Culture of Modern Egypt
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2011

Kniha představuje vybrané aspekty odkazu, jenž zanechal starý Egypt v kultuře koptského, islámského a moderního Egypta. Starobylý původ lze vystopovat v mnoha rozličných pramenech, a příspěvky v tomto sborníku tedy k tématu přistupují z různých směrů. Dokládají starověké kořeny nejen u egyptských tradic obecně, ale také v praktikování určitých specifických zvyklostí. Vliv starověkého světa je silně cítit rovněž v literatuře a umění. Formát B5, 244 stran, vazba brožovaná.

  text knihy je v anglickém a arabském jazyce

Verner_Poklady Miroslav Verner (ed.)
Poklady z písku. České objevování civilizace na Nilu
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2011

Během déle než padesát let probíhajících českých egyptologických výzkumů v Egyptě se podařilo objevit mnoho nových epigrafických i archeologických pramenů, mezi nimiž jsou předměty, které se řadí k vrcholným dílům staroegyptského umění a řemesel. Tato díla jsou představena v knize Poklady z písku.

Landgrafova_Letters Renata Landgráfová – Hana Navrátilová (eds.)
Srdečné pozdravy ze země na Nilu. Korespondence starých Egypťanů
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2011

Kniha obsahuje komentované překlady a doprovodné studie k dopisům z celého období egyptských dějin, od samotných počátků egyptské korespondence v období Staré říše po jeho vyznění v době byzantské. Pokrývá tak téměř 3000 let psaní dopisů ve starém Egyptě a je první publikací svého druhu nejen v českém prostředí, ale i ve světě. Komentované překlady jsou určeny pro širokou veřejnost, zároveň jsou však opatřeny i poznámkovým aparátem tak, aby mohly sloužit jako podklady pro odbornou práci. Formát: A5, vazba: pevná.

Bares_Menechibnekau Ladislav Bareš – Květa Smoláriková
The shaft tomb of Menekhibnekau. Vol. I: Archaeology
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2011

První svazek obsahuje popis archeologické situace a nálezů z prostoru hlavní pohřební komory včetně vedlejších šachet (L. Bareš), resp. z prostoru skrýše materiálů používaných při mumifikaci (K. Smoláriková), diskusi o osobě majitele hrobky a jeho rodině (L. Bareš), a tři exkurzy věnované textům na keramice ze skrýše mumifikačního materiálu (R. Landgráfová a J. Janák), fénickým a aramejským nápisům na keramické zásobnici (J. Dušek a J. Mynářová) a analýze dřeva z předmětů uložených ve skrýši mumifikačního materiálu (J. Beneš). Na tento svazek naváže připravovaný druhý díl, věnovaný textům a výzdobě na stěnách Menechibnekonovy pohřební komory a jeho sarkofágů. Formát: A4, vazba: pevná.

  text knihy je v anglickém jazyce

Barta_Abusir-Saqqara-2010 Miroslav Bárta – Filip Coppens – Jaromír Krejčí (eds.)
Abusir and Saqqara in the Year 2010 (2 volumes)
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2011

Již na počátku 3. tisíciletí založil Český egyptologický ústav tradici pravidelně organizovat platformu, která by umožnila setkávání badatelů pracujících v prostoru pyramidových polí a pohřebišť v oblasti Abúsíru, Sakkáry a Dahšúru. Tato setkávání tak umožňují vzájemnou výměnu poznatků a navazování další spolupráce. Toto dvousvazkové dílo obsahuje celkem 51 příspěvků a je výsledkem již třetí konference “Abusír a Sakkára”, která se uskutečnila na přelomu května a června 2010. Kniha tak odráží široké, často multidisciplinární zájmy mnoha badatelů o otázky spojené s oblastí Abúsíru, Sakkáry a Dahšúru. Většina příspěvků se věnuje problematice Staré říše, nicméně žádné historické období není vynecháno. Některé články také vystupují z daného geografického rámce a věnují se materiálu a vývoji v jiných oblastech Egypta, vždy však na pozadí memfidské nekropole. Formát: pevná vazba, 904 stran a 45 barevných příloh.

  text knihy je v anglickém, německém a francouzském jazyce

  stáhnout obsah publikace (PDF)

Krejci_Egypt-v-Dobe-stavitelu Jaromír Krejčí
Egypt v době stavitelů pyramid
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2011

Pyramidy jsou ikonami starého Egypta. Aby vznikly, bylo zapotřebí souhry přírodních podmínek v nilském údolí a fungování přísně hierarchicky uspořádané společnosti, na jejímž vrcholu stál panovník – jediný bůh žijící na zemi. Předkládaná publikace se snaží vedle pyramidových komplexů, hrobek a chrámů formou mozaiky informací představit život a společensko-kulturní vývoj staroegyptské společnosti, postavení panovníka, administrativní aparát, náboženské představy,život vysokých hodnostářů i obyčejných lidí. Stranou pozornosti nezůstává ani přírodní prostředí a jeho vliv na nilskou civilizaci. Od doby stavitelů pyramid uplynulo více než 4000 let a takovou propast je velmi obtížné překlenout. Generace egyptologů, k nimž autor této knihy patří, se však o to svým bádáním snaží, a tak je možné zvědavost čtenářů alespoň částečně uspokojit. Formát: 156×232 mm, bez přebalu, pevná vazba, 344 str., ISBN 978-80-7308-368-1.

Barta_Kolapsy Miroslav Bárta – Martin Kovář et al.
Kolaps a regenerace. Cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností
Nakladatelství Academia, Praha 2011

Publikace představuje pohled třiatřiceti autorů – akademiků, humanitních vědců, přírodovědců a ekonomů – na aktuálně velmi živý pojem „kolaps“, a to z jak z hlediska současného (dotýká se např. bankovní krize), tak historického. Nesporným přínosem je ve všech případech aktualizovaný přístup autorů ke krizovým momentům v dějinách velkých civilizací (staroegyptské, čínské, římské ap.) nebo říší (např. britského impéria ap.). Nemenší podíl tvoří kapitoly z dějin českých zemí (zejména husitství, pobělohorské společenské klima a kromě dalších i popis rozpadu Československa), ale také pojednání týkající se přírodních katastrof (dávná zemětřesení, nedávné záplavy) či stručný, zato však originální popis nezvratných změn životního prostředí na Mostecku. Publikace je bohatě ilustrována, vybavena mapami a přehlednými grafy s aktualizovanými daty. Formát: 160 x 232 mm, 816 s., text v češtině, pevná vazba, ISBN 978-80-200-2036-9.

Recenze:

R. Burgan, Vesmír 92, 240–242, 2013/4

smolarikova_terakoty Květa Smoláriková
Egyptské terakoty
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2010

Katalog 84 egyptských terakot věnuje pozornost nejen samotným terakotám, jako jednomu z druhů “malého umění”, ale i historickému pozadí, ve kterém tyto figurky z pálené hlíny vznikly a byly užívány. 84 stran, brožovaná vazba, barevná. Formát: A5, 84 s., text v češtině, brožovaná vazba.

  text knihy je v českém jazyce

Mynarova_Crossroads Jana Mynářová (ed.)
Egypt and the Near East. The Crossroads
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2011

Tento svazek obsahuje příspěvky z mezinárodní konference nazvané Egypt and the Near East – the Crossroads, věnované studiu vztahů mezi oběma regiony. Konference se uskutečnila ve dnech 1.–3. září 2010 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jejím hlavním cílem bylo prohloubení našich znalostí historických procesů a vývoje složitých vztahů mezi Egyptem a Předním východem od konce chalkolitu po počátek doby železné. Zvláštní pozornost byla tudíž věnována oblasti Syropalestiny. K tomu, aby byl získán vyvážený pohled, byla celá problematika zkoumána jak z archeologického, tak i filologického hlediska. Kniha obsahuje celkem čtrnáct příspěvků, sedm z nich je založeno na studiu materiální kultury a archeologických dat a sedm studií je věnováno studiu písemných pramenů.Formát: 272 x 210 mm, 350 s., pevná vazba.

  text knihy je v anglickém jazyce

Vymazalova_Moudrost-Thovt Hana Vymazalová – Filip Coppens
Moudrost svitků boha Thovta. Vědecké poznání za vlády faraonů
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2011

Staroegyptská věda se rozvíjela pod patronací boha moudrosti a písařů Thovta již od nejstarších historických období. Písaři, úředníci a kněží sepisovali vědecké texty, jež jim následně pomáhaly plnit jejich povinnosti a předávat znalosti dalším generacím. Dnes takových textů známe jen několik, neboť většina z toho, co pera egyptských učenců zapsala, do dnešních dnů nepřetrvalo. Tato kniha přibližuje tři vybraná odvětví staroegyptské vědy, a to matematiku, astronomii a lékařství. Zabývá se nejen dochovanými texty a nápisy, ale snaží se rovněž přiblížit praktické využití a význam těchto odvětví pro tehdejší egyptskou společnost. Na rozdíl od dnešního pojetí vědy tenkrát vědecké poznání představovalo prostředek, nikoli cíl – byl to nástroj úředníků, hodnostářů a kněží, kteří se podíleli na spravování země ve jménu egyptského faraona. V přeneseném smyslu a v duchovní sféře egyptského světa věda sloužila jedinému hlavnímu cíli – zachování života stvořeného bohy a udržení světového řádu. Matematika umožňovala přesně plánovat, organizovat a projektovat, astronomie byla nástrojem k nakládání s časem a prostorem, zatímco lékařství zachovávalo život jako takový. Velká úcta k egyptské vědě je dobře patrná z pozdějších zmínek antických autorů. kteří v egyptské kultuře hledali inspiraci ještě o několik tisíciletí později.Formát: A5, 352 s., pevná vazba.

  text knihy je v českém jazyce

Recenze:

– Břetislav Vachala, Dějiny a současnost 12, 2011, s. 47.
– Růžena Dostálová, Listy Filologické 135, 2012/3–4, s. 429–431.
– Martin Rychlík, Culturologia 1, 2012, s. 84–85.

Krejci_Abusir_XVIII Jaromír Krejčí (with a contribution of Václav Cílek, Jiří Novák, Jindřich Hladil and Miloš Lang)
Abusir XVIII. The Royal Necropolis in Abusir
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2010

Kniha je členěna do šestnácti kapitol, které v širokém záběru pojednávají o vývoji královského pyramidového pohřebiště v Abúsíru, a to z diachronní perspektivy. Úvodní části monografie diskutují dějiny výzkumu nekropole, podmínky pro její vznik, geomorfologickou situaci na lokalitě, použité stavební materiály a technologie a historický vývoj egyptského státu na konci 4. dynastie a na počátku dynastie páté. Nejrozsáhlejší část publikace (8.–15. kapitola) je věnována vývoji nekropole v období od Archaické doby až do konce Staré říše. Jednotlivé kapitoly představují a diskutují stavby – především královské pyramidové komplexy – které vznikly během vlády jednotlivých panovníků. Pozornost je také samozřejmě věnována slunečním chrámům a hrobkám členů královské rodiny i pohřebištím hodnostářů, která kolem královských komplexů vznikala. Závěrečná kapitola shrnuje dosažené výsledky bádání. Publikaci doplňuje bohatá obrazová příloha, jejíž součástí jsou i trojrozměrné počítačové rekonstrukce podoby staveb ze sledovaného období na královském pohřebišti. Formát: 223 stran, A4, pevná vazba.

  text knihy je v anglickém jazyce

Recenze:

– M. Haase, Sokar 26/14, 2013, s. 97

Barta_hetepi Miroslav Bárta – Filip Coppens – Hana Vymazalová et al.
Abusir XIX. Tomb of Hetepi (AS 20), Tombs AS 33-35 and AS 50-53
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2010

Hrobky, které jsou publikovány v tomto svazku řady Abúsír byly vykopány v průběhu několika sezón v Jižním Abúsíru. Těchto osm hrobek se nachází v nejvýchodnější části Jižního Abúsíru a to na svazích (AS 20 a AS 33) a na úpatí (AS 34-35, 50-53) rozlehlého, ale nevysokého pahorku severně od tzv. Wádí Abúsírí. Tyto hrobky netvoří jediné pohřebiště, ale představují spíše rozné skupiny sakrálních staveb, které velice dobře ilustrují diachronní vývoj nekropole v Jižním Abúsíru a to od Staré říše až po Pozdní dobu a ptolemaiovské období. Formát: A4, 422 s., v textu mnoho černobílých fotografií a plánů, pevná vazba.

  text knihy je v anglickém jazyce

Recenze:

– Katja Weiß, Die Welt des Orients 42/2 (2012), 261–266.
– Michel Valloggia, Bibliotheca Orietalis LXIX/1-2 (2012), 65–67

Oerter_Ägyptologie Wolf B. Oerter
Die Ägyptologie an den Prager Universitäten 1882-1945. Gesammelte Aufsätze und Vorträge
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2010

Intensive Recherchen in Universitäts- und Akademiearchiven, insbesondere im Bestand der einstigen Deutschen Universität zu Prag, brachten eine Fülle neuen Materials, neuer Einsichten und ungeahnter Zusammenhänge zutage. Sie zeigen uns die Anfänge der Ägyptologie in der Tschechischen Republik in einem völlig neuen Bild als einer Ägyptologie, die sich zunächst als böhmische artikulierte und erst später als tschechische konstituierte. Die hier von ihrem Autor, Ägyptologe und Koptologe, erstmals zusammengefassten und auf den neuesten Erkenntnisstand gebrachten Studien zur Geschichte der Ägyptologie an den Prager Universitäten aus den Jahren 1984-2007 sind zugleich ein Beitrag zur Geschichte der Karlsuniversität Prag.

  text knihy je v německém jazyce

Recenze:

– J. Pešek, ČČH 109, 2011, s. 604–605
– M. Ďurčanský, Dějiny vědy a techniky 2011/3, s. 207–208
– R. Dostálová, Listy filologické 3–4/135, 2012, s. 457–458
– M. Kunštát, Acta Universitatis Carolinae, Studia territorialia 3–4/XII, 2012, s.159–163

Bares_Egypt-in-Trans Ladislav Bareš – Filip Coppens – Květa Smoláriková (eds.)
Egypt in Transition. Social and Religious Development of Egypt in the First Millennium BCE
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2010

První tisíciletí př. n. l. představuje pro Egypt období ohromných změn a vývoje na politické, společenské, ekonomické a náboženské úrovni. Toto tisíciletí bylo utvářeno neustálou součinností mezi Egyptem, jako nezávislou politickou entitou s původním společenským a náboženským systémem a rozličnými politickými, vojenskými a kulturními silami a vlivy, které se do země dostávaly ať už prostřednictvím obchodu nebo okupací. V průběhu tohoto tisíciletí můžeme pozorovat vědomé hledání, nalézání a interpretaci minulosti a to na základě tradic 3. a 2. tisíciletí př. n. l., které představují pokus o zachování kulturní identity země tváří v tvář cizím vlivům a okupaci. V důsledku těchto kroků se vyvinuly nové náboženské a společenské koncepty, které byly zahrnuty do ideologické a administrativní sféry centralizovaného státu a odrážely se v umění, architektuře, jazyce a náboženství. Na počátku září 2009 hostil Český egyptologický ústav FF UK v Praze mezinárodní pracovní setkání, které bylo výslovně věnováno společenskému a náboženskému vývoji Egypta v průběhu 1. tisíciletí př. n. l. Předkládaný svazek obsahuje dvacet příspěvků, které byly předneseny v rámci tohoto setkání.Formát: A5, 501 s., v textu mnoho černobílých fotografií a plánů, pevná vazba.

  text knihy je v anglickém, francouzském a německém jazyce

Ruzova-Cerny Jiřina Růžová
Písař Místa pravdy. Život egyptologia Jaroslava Černého
Libri, Praha 2010

V této nové biografii je Jaroslav Černý představen v několika rozdílných rolích: jako významný světový egyptolog byl proslulým expertem na hieratické texty Nové říše. Byl též oběravým učitelem, altruistickým přítelem mnoha egyptologů po celém světě a milujícím manželem a otcem. V Anglii působil jako profesor na univerzitách v Londýně a Oxfordu, v Egyptě se účastnil vykopávek vedených Francouzi.Tato biografie vychází ke 40. výročí Černého úmrtí jako dík za veškerou pomoc české egyptologii poskytovanou během jeho dlouhodobého pobytu ve Velké Británii.Formát: A5, 311 s., 15,8 s.příl.

  text knihy je v českém a anglickém jazyce

strouhal_lekarstvi Eugen Strouhal – Břetislav Vachala – Hana Vymazalová
Lékařství starých Egypťanů I. Staroegyptská chirurgie. Péče o ženu a dítě
Academia, Praha 2010

První ze tří svazků pojednávajících o staroegyptské medicíně. Obsahuje první ucelené české překlady staroegyptských lékařských textů. Do tohoto svazku byly vybrány texty chirurgické a texty věnované gynekologii, porodnictví a pediatrii. Překlady jsou doplněny podrobnými lékařskými komentáři a obecným vyhodnocením lékařských metod egyptského starověku. Nechybějí konkrétní příklady onemocnění a úrazů odhalené při vyšetřování staroegyptských mumií a kosterních pozůstatků. Formát: B5, 239 stran, vazba: pevná.

Recenze:

– Radmil Hölschl, Vesmír 90/100, 2011/2, 303
– Ladislav Chrobák, Scan 3, 2011, 18–19
– anonym: Zdravotnické noviny 40/50, 2010, 33
– Přemysl Klír, Časopis lékařů českých 3/150, 2011, 201
– David Tomíček, Dějiny a současnost 3/33, 2011, 46–47

onderka_Unisankh Pavel Onderka
Tomb of Unisankh at Saqqara and Chicago / Unisanchova hrobka v Sakkáře a Chicagu
Český egyptologický ústav, Praha 2009

Unisanchova hrobka byla postavena v severozápadní části tzv. Venisova pohřebiště mezi pohřebními komplexy Necericheta (Džosera) a Venise v Sakkáře. Společně se dvěma přiléhajícími hrobkami Ihyho a Iineferta představuje jádro tzv. linie A. Unisanchovu hrobku objevil a vykopal James E. Quibell roku 1908, kdy byl ve funkci hlavního inspektora sakkárských památek, s úmyslem prodat její kapli chicagskému muzeu. Hrobka je z turského (přesněji maasarského) vápence a je příkladem velké nekrálovské mastaby s mnoha místnostmi, jaké si stavěli nejvyšší úředníci konce Staré říše. 144 stran.

  text knihy je v anglickém jazyce

_My-Things Petra Maříková Vlčková – Jana Mynářová – Martin Tomášek (eds.)
My Things Changed Things. Social Development and Cultural Exchange in Prehistory, Antiquity and the Middle Ages
Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, v.v.i., Praha 2009

Svazek obsahuje celkem 27 kapitol věnovaných společenskému vývoji a kulturním aspektům kontaktů v pravěku, starověku, středověku i s přesahem do moderní doby. Jednotlivé kapitoly jsou rozděleny chronologicky a tematicky do tří okruhů, které pokrývají časový úsek od pravěku do dvacátých let 20. století ve Středomoří a střední Evropě. 261 stran.

  text knihy je v anglickém jazyce

stáhnout obsah publikace (PDF)

Coppens_Abusir_XX Filip Coppens – Květa Smoláriková
Abusir XX. Lesser Late Period Tombs at Abusir. The Tomb of Padihor and the Anonymous Tomb R3
Český egyptologický ústav, Praha 2009

Součástí sajsko-perského pohřebiště v Abúsíru jsou nejen velké šachtové komplexy významných hodnostářů této doby, ale rovněž několik podstatně menších hrobek, ležících vesměs na východním předpolí pohřebiště. Dosud vykopaná a zde prezentovaná první dvojice hrobek, patřící Padihorovi a anonymnímu majiteli, představuje z hlediska výzdobného programu pohřební komory a stavební dispozice hrobky málo známý závěrečný vývojový stupeň šachtových hrobek. Formát: A4, 140 stran, vazba: brožovaná.

  text knihy je v anglickém jazyce

Barta_Abusir_XIII Miroslav Bárta et al.
Abusir XIII. Tomb Complex of the Vizier Qar, His Sons Qar Junior and Senedjemib, and Iykai
Dryada, Praha 2009

Toto je první díl publikace unikátního komplexu vezíra Qara ajeho synů, k jehož objevení došlo v letech 1995-2002. Jednotlivé hrobky pocházejí z doby 6. dynastie (23. stol. př. Kr.). Vlastní hrobka vezíra Qara obsahovala dvě zdobené kaple a neobvyklou pohřební komoru rovněž s výzdobou. Další hrobky patřily jeho synům, jejichž pohřební komory obsahovaly velké množství původní pohřební výbavy. Publikace představuje nejen tyto nálezy, ale i přírodní rámec lokality Abúsír na sklonku Staré říše a zahrnuje tyto kapitoly: 1 Introduction (M. Bárta), 2 Geology of Abusir South (C. Reeder), 3 Geophysics of Abusir South (R. Křivánek), 4 Palaeoecology of Abusir South (P. Kočár, P. Pokorný, Z. Sůvová, A. Bezděk), 5 Tomb complex of the vizier Qar (M. Bárta, with a contribution by P. Vlčková), 6 Lesser tombs of Qar’s sons: Qar Junior and Senedjemib (M. Bárta), 7 Anthropology (V. Černý, M. Kujanová), 8 Zoology (S. Ikram), 9 Conclusions (M. Bárta).

  text knihy je v anglickém jazyce

Recenze:

– Michael Haase, Sokar 20/11, 2010, 94

barta_plavci Miroslav Bárta – Martin Frouz (fotografie)
Plavci v písku. K neolitickým počátkům staroegyptské mytologie a symbolismu
Dryada, Praha 2010

Počátky staroegyptské civilizace fascinují a zaměstnávají archeology již od vzniku egyptologie přibližně před 200 lety. Nová studie předkládá interpretaci neolitického skalního umění v egyptské Západní poušti, které představuje klíč k porozumění počátkům staroegyptské civilizace. Její kořeny zřejmě sahají až do 6. tis. př. Kr. V té době začaly vznikat unikátní skalní malby v Jeskyni plavců (známé z filmu Anglický pacient) a nedávno objevené Jeskyni šelem. Tyto jeskyně se nacházejí v dnes těžko dostupné Západní poušti na hranici Egypta, Libye a Súdánu. Skalní malby zachycují několik pozoruhodných motivů, které se o mnoho století později stanou úhelnými kameny ikonografie staroegyptského panovníka a některých zásadních náboženských konceptů staroegyptské civilizace. Najdeme tu náčelníka zabíjejícího nepřátele kamenným mlatem nebo obětování nepřátel. Doložen je i koncept bohyně nebes a boha země představujících tento a onen svět – v pozdější staroegyptské tradici se jedná o bohyni Nut a boha Geba. Tato božstva jsou doprovázena bezhlavými šelmami hlídajícími tehdejší vstup na onen svět a požírající duše zesnulých. Publikace vychází z několika již známých dílčích studií na dané téma a výsledků expedice Českého egyptologického ústavu do této oblasti. Mnoho fotografií je zde publikováno vůbec poprvé a zachycuje teprve nedávno objevené památky. Ucelená teorie věnovaná nejstarším počátkům staroegyptské kultury představuje nový a neotřelý pohled na tuto problematiku a mění dosavadní pojímání geneze jedné z nejstarších civilizací světa. Můžeme tak oprávněně předpokládat, že na utváření staroegyptské civilizace se podíleli tvůrci neolitických skalních kreseb, které do údolí Nilu vyhnalo ze Západní pouště zhoršování klimatu v průběhu 5. a 4. tis. př. Kr. Distribuce: KOSMAS a DRYADA.

ostrovy Miroslav Bárta et al.
Ostrovy zapomnění. El-Héz a české výzkumy v egyptské Západní poušti
Dokořán, Praha 2009

Výpravná, celobarevná publikace je věnována českým výzkumům egyptské Západní pouště. V posledních letech se českému týmu podařilo objevit a zčásti i prozkoumat doposud neznámé lokality v oáze El-Héz, která postupně zaniká již přes 1600 let. Mezi nejvýznačnější patří jedno z nejstarších křesťanských osídlení na území Egypta z 3.-5. stol. n.l., osídlení z doby stavitelů pyramid či sofistikovaný systém podzemních zavlažovacích systémů vynalezený původně v Persii. Jednotlivé texty z pera mnoha českých odborníků (archeologů, egyptologů, prehistoriků, geologů, antropologů či archeobotaniků) přibližují tyto objevy a zároveň se zabývají obecnějšími aspekty vývoje přírodního prostředí a lidských kultur na území egyptské Západní pouště, kde se zrodila staroegyptská civilizace.

Recenze:

– P. Ferenc, A2 24. 2009

Vachala_BD Břetislav Vachala
Staroegyptská Kniha mrtvých
Dokořán, Praha 2009

Kniha představuje první ucelený autentický český překlad Knihy mrtvých, vrcholného díla staroegyptské náboženské veršované literatury. Její znalost (či jen pouhá její přítomnost v hrobce) měla zesnulému umožnit bezpečný vstup do říše mrtvých i to, že si navěky uchová veškeré své pozemské a duchovní schoposti a vlohy. Obtížná cesta do podsvětí však předpokládala důvěrnou znalost všech míst a nástrah Onoho světa, příslušných bohů, strážců a důvěrníků a schopnost s nimi promlouvat. Teprve s patřičnou znalostí a pozemskou bezúhonností se každý mohl podrobit posmrtnému Usirovu soudu v Síni Obou pravd, být ospravedlněn, stát se mocným mezi bohy a navěky se plavit v Reově sluneční bárce. Dokonalý věčný život se tak mohl naplnit každému člověku bez rozdílu, pokud vedl plnohodnotný pozemský život a důsledně se řídil pravdou a spravedlností.

Kahira_Islam Štěpán Macháček – Hana Nováková – Hana Benešovská
Káhira. Architektura a umění islámského velkoměsta
FF UK, Praha 2009

Káhiru, hlavní město Egypta a nejlidnatější měst afrického kontinentu lze považovat za skutečnou studnici pokladů islámské architektury a umění vůbec. Kniha Káhira, Architektura a umění islámského velkoměsta může být prvním krokem k objevování tohoto živého, pulsujícího města. Text pochází z pera autorů, kteří se Egyptem dlouhodobě odborně zabývají. Početný soubor fotografií Jana Brodského přináší jedinečnou vizuální informaci o současném stavu káhirských památek. Tat originální série vznikla říjnu 2009 i na místech, kam běžní návštěvníci obvykle nezavítají.

Janak-prebal120 Jiří Janák
Staroegyptské náboženství I. Bohové na zemi a v nebesích
OIKOYMENH, Praha 2009

Publikace představuje úvod do staroegyptského náboženství, především s ohledem na problematiku pojetí božských bytostí a jejich odraz v přirozeném a lidském světě. Náboženství starého Egypta a jeho jednotlivé fenomény jsou tak nahlíženy v provázanosti s přírodními podmínkami, lidskou existencí a uspořádáním společnosti. Ty se v egyptské kultuře a náboženství neoddělitelně prostupovaly a odrážely veškeré aspekty egyptského myšlení, života a vidění světa. Tři základní významové roviny egyptské interpretace světa lze spatřovat v pojetí života bytostí (příběh lidského života i mýtus popisující život bohů), ve vnímání celku přírody (vegetační koloběh, pohyby nebeských těles, chování zvířat atd.) a v interakci člověka se silami, které jej přesahují (kult bohů, panovníka a zesnulých, ale také osobní zodpovědnost v rodině a vůči vyšší společenské autoritě). Náboženské představy starého Egypta, podobně jako tehdejší dvourozměrná zobrazení, předkládají jeden fenomén z různých úhlů, a tak je třeba je i nahlížet a chápat. Různé úhly, úrovně, sféry a významové roviny jsou však vždy stejně platné a stejně částečné. Náboženské představy a s nimi související způsob uvažování prostupovaly celou egyptskou kulturou, která by bez nich nedávala smysl, stejně jako svět bez bohů.

Recenze:

– Aleš Novák, Lidé města – Urban People 1/12, 2010, s. 182–186
– Martin Pehal, Religio 1/18, 2010, s. 109–110

astronomie Jaromír Krejčí – Lenka Suková (eds.)
Kapitoly z dějin egyptské archeoastronomie
Český egyptologický ústav, Praha 2009

Astronomie je jednou z nejstarších a nejdůležitějších věd. Velký význam měla i ve starém Egyptě. Náboženské směřování egyptské společnosti bylo pevně spojeno s astronomickými pozorováními, ve kterých Egypťané hledali potvrzení svých představ o světě a všehomíru. Musíme se obdivovat tomu, jakých výsledků byli staří Egypťané schopni dosáhnout během astronomických pozorování, a to za použití jednoduchých metod a spíše jen primitivních nástrojů. Záznamy starých Egypťanů o těchto pozorováních se dochovaly jen ve zlomcích a jsou zatížené náboženskými odkazy, které astronomické informace často zamlžují. Kniha se proto kromě představení problematiky spojené s astronomií ve starém Egyptě snaží i některé z těchto mezer zaplnit. Zaměřuje se přitom na vybraná témata, která ukazují složitost této problematiky z pohledu různých odvětví egyptologie – archeologie, dějin umění, architektury, religionistiky, lingvistiky, paleografie –, ale i z pohledu dalších oborů, především kartografie a geografických informačních systémů.

Landgrafova_Sex-and-Golden Renata Landgráfová – Hana Navrátilová
Sex and the Golden Goddess I. Ancient Egyptian Love Songs in Context / Sex a Zlatá bohyně I. Staroegyptské milostné písně v kontextu
Český egyptologický ústav, Praha 2008

Kompletní sbírka staroegyptských milostných písní, jejichž texty byly poprvé zapsány v Ramessovské době, je zde zkoumána v kontextu pramenů o staroegyptské erotice a sexualitě. Kniha se zabývá též otázkami genderu a socializace v souvisloti se sexualitou. Kniha obsahuje úvodní studii následovanou komentovanými, tematicky řazenými texty písní. 250s, čb ilustrace.

text knihy je v anglickém jazyce

Bares_Abusir_XVII Ladislav Bareš – Květa Smoláriková
The shaft tomb of Iufaa. Vol. I: Archaeology
Český egyptologický ústav, Praha 2008

První svazek obsahuje popis archeologické situace a nálezů z prostoru hlavní pohřební komory a místa zádušního kultu před východní ohradní stěnou hrobky (L. Bareš), včetně vedlejších pohřebních komor (K. Smoláriková). Samostatné kapitoly jsou mj. věnovány nálezům keramiky (K. Smoláriková), amuletům (V. Gae Callender), rozboru antropologických nálezů (E. Strouhal), stavebně-rekonstrukčním a restaurátorským zásahům (M. Balík, M. Dvořák) a Knize mrtvých z vedlejší pohřební komory kněze Neferibreseneba Nekóna (J. Janák a R. Landgráfová). Na tento svazek naváže připravovaný druhý díl, věnovaný textům a výzdobě na stěnách Iufaovy pohřební komory a jeho sarkofágů. Formát: A4, vazba: pevná.

  text knihy je v anglickém jazyce

Smolarikova_saite-forts Květa Smoláriková
Saite forts in Egypt. Political-military history of the Saite Dynasty
Český egyptologický ústav, Praha 2008

V první polovině knihy autorka analyzuje politiku a vojenskou strategii sajské dynastie, tedy mužů, kteří stáli za opětovným sjednocením Egypta po období zmatku a nejistoty Třetí přechodné doby. Nicméně hlavní důraz je kladen na pevnosti a menší stavby fortifikační povahy, tj. citadely, strážní věže, opěrné body a další, které představovaly páteř egyptského obranného systému v ohrožovaných částech země. Formát: 160 x 240 mm, 139 stran, vazba: brožovaná.

  text knihy je v anglickém jazyce

egypt-PV Jana Mynářová – Petra Maříková Vlčková
Kulturní antropologie Egypta a Předního východu
Český egyptologický ústav, Praha 2008

Toto multimediální DVD, stejně jako doprovodná internetová aplikace, vznikly jako reakce na narůstající zájem studentů vysokých škol i široké veřejnosti o kompendium poznatků o dějinném vývoji, topografii i archeologii vztahů mezi Egyptem a oblastmi Předního východu v historickém období doby bronzové (cca 3150-1150 př. n. l.). Projekt je strukturován do několika hlavních oddílů, ve kterých čtenář nalezne vymezení zkoumaného regionu, přehled přírodních podmínek, stejně jako historický úvod ke zkoumané problematice. Následující součásti již poskytují informace o periodizaci doby bronzové a jednotlivých fází. Popis vývoje každého historického úseku je doprovázen přehledem písemných i archeologických pramenů, doplněným o mapy a plány příslušných objektů. Prostřednictvím hypertextových odkazů jsou mapy a texty spojeny s kresbami, plány lokalit a fotografickou galerií. Z povahy projektu vyplývá, že důraz je v první řadě kladen na dokumentaci nálezů egyptského původu v místním archeologickém kontextu.

  DVD-ROM

kolapsy (1) Miroslav Bárta – Petr Pokorný (eds.)
Něco překrásného se končí. Kolapsy v přírodě a společnosti
Dokořán, Praha 2008

Tuto knihu společně napsalo čtrnáct předních českých vědců nejrůznějšího zaměření – Miroslav Bárta, Václav Cílek, Viktor Černý, Jiří Filip, Radan Haluzík, Ivan Horáček, Zdeněk Kratochvíl, Anton Markoš, Petr Meduna, Petr Pokorný, Jiří Sádlo, František Slanina, David Storch a Helena Štorchová. Pod pojem kolaps zahrnují řadu procesů, které mají sice odlišný substrát (lidské společnosti, dějinné éry, přírodní společenstva, myšlenkové systémy…), ale podobnou strukturální povahu a podobné dynamické rysy. Dočteme se například o tom, jak se život obrátil naruby kvůli kyslíku, o kolapsech v českém pravěku, o zániku Egyptské říše, o konci lesního prasete, či o lidových metaforách pádu komunismu. Je to brikoláž nejrůznějších měřítek a úhlů pohledu, které spojuje podivuhodná vnitřní spřízněnost. Podobně je to i s celým naším proměnlivým světem… Formát: 156 x 220 mm, 256 stran, 50 ilustrací vazba: brožovaná.

Barta_Zivot-a-smrt Miroslav Bárta
Život a smrt ve stínu pyramid. Staroegyptská hrobka a společnost v době stavitelů pyramid Staré říše
Paseka, Praha – Litomyšl 2008

Autor líčí všední život ve starověkém Egyptě v době jeho nejslavnější historie – v době budování pyramid – na základě dochovaných nekrálovských hrobek z 3. tisíciletí př. Kr. Hrobka je totiž klíčem pro pochopení celé staroegyptské společnosti, žijící a umírající obrazně i doslova ve stínu pyramid, protože otevírala starým Egypťanům cestu na onen svět, cestu, jež nemá obdoby v jiných kulturách. Egypťané věřili, že život na onom světě je podobný tomu pozemskému, a tak hrobky byly zdobeny nejen texty, ale i scénami z každodenního života, náboženskými motivy i tematikou vlastního pohřbu. Některé z těchto hrobek patří mezi poklady světového kulturního dědictví. Autor popisuje vývoj takové hrobky v průběhu staletí a nabízí nový pohled nejen na vznik slavné epochy stavitelů pyramid, ale i na její tajemstvím zahalený zánik. Značná část unikátní obrazové dokumentace je zde publikována poprvé. Formát: 170 x 240, počet stran: 376, vazba: vázaná.

Krejci_Abusir_XII Jaromír Krejčí – Miroslav Verner – Vivienne Gae Callender (with contributions by Viktor Černý, Eugen Strouhal, Hana Vymazalová and Martina Žaloudková-Kujanová)
Abusir XII. Minor tombs in the Royal Necropolis I. The Mastabas of Nebtyemneferes and Nakhtsare, Pyramid Complex Lepsius no. 24 and Tomb Complex Lepsius no. 25
Český egyptologický ústav, Praha 2008

Tato monografie představuje zprávu o výsledcích archeologického výzkumu, který v letech 1987-2004 uskutečnil Český egyptologický ústav v oblasti menších hrobek uspořádaných kolem hrobek panovníků 5. dynastie v Abúsíru. První kapitola je věnována výkopovým pracím a popisu mastaby Nebtyemneferes, poněkud záhadné postavy – pravděpodobně princezny –, která byla pohřbena mezi hrobkami členů královské rodiny v jižní části abúsírské pyramidové nekropole. Hrobka obsahuje běžné prvky, kterými se vyznačují abúsírské hrobky z tohoto období. Druhá kapitola pojednává o výzkumu mastaby vezíra Nachtsarea, která se nachází jižně od zádušního chrámu panovníka Raneferefa a jedná se o nejseverněji položenou hrobku ze skupiny hrobek, které se nacházejí na jižním okraji královské nekropole. Kromě významné polohy této velice poškozené hrobky je třeba zmínit též bohatou pohřební výbavu a stavební značky nalezené na zdivu této mastaby. Třetí kapitola je věnována pyramidovému komplexu neznámé královny, tj. hrobce označované jako Lepsius č. 24. Velké množství stavebních značek, které se dochovaly na stěnách pyramidy a navíc i špatný stav dochování této památky nám jedinečným způsobem umožnily studovat metody, které při výstavbě královských památek v polovině 5. dynastie používali starověcí architekti a stavitelé. Další kapitola pojednává výjimečné stavbě, která je známa jako Lepsius č. 25. Tato památka představuje dvojitou hrobku, jejíž jméno bylo zapisováno jako dvojitá pyramida. Naneštěstí se však ve velice špatném stavu, takže mnoho detailů z její zajímavé architektury, stejně jako pohřební výbavy apod. se nedochovalo. Šestá kapitola je věnována antropologickému materiálu, který byl objeven během archeologických prací na těchto památkách. Většinu materiálu představují pozůstatky z pohřebišť Pozdní doby, která kdysi pokrývala tuto oblast. Kromě této relativně početné skupiny jsou zde pojednány i velice významné fragmenty ženské mumie, které mohly patřit majitelce komplexu Lepsius č. 24. Příloha je věnována studiu kamenných nádob objevených při výzkumu výše uvedených památek. Formát: A4, pevná vazba.

  text knihy je v anglickém jazyce

Recenze:

– Michael Haase, Sokar 23/12, 2011, s. 96

Krejci_Abusir_XI Jaromír Krejčí
Abusir XI. The Architecture of the Mastaba of Ptahshepses
Český egyptologický ústav – Academia, Praha 2008

Kniha je členěna do šesti kapitol, které pojednávají o dějinách výzkumu, majiteli hrobky vezíru Ptahšepsesovi, jeho společenském postavení a jeho úloze u královského dvora, stejně jako o dalších členech jeho rodiny, o poloze mastaby v rámci abúsírské královské nekropole. Největší část knihy (4. kapitola) je věnována popisu jednotlivých stavebních fází mastaby. Vedle popisu zbývajícího zdiva a architektonických prvků je představena také možná rekonstrukce původního vzhledu jednotlivých částí mastaby. Pátá kapitola (nazvaná „Poznámky k architektuře a funkci mastaby) zdůrazňuje některé prvky architektury mastaby, které jsou zasazeny do širšího kontextu vývoje staroegyptské architektury během 3. tisíciletí př. n. l. Tato kapitola též obsahuje diskuzi věnovanou prostorové a funkční analýze této mastaby. Šestá, závěrečná, kapitola shrnuje dříve pojednaná témata a zasazuje hrobku a jejího majitele do kontextu vývoje Staré říše. Zároveň je věnována dataci výstavby hrobky. Formát: A4, pevná vazba.

  text knihy je v anglickém jazyce

Recenze:

– Michael Haase, Sokar 21/11, 2010, s. 94

obalka4.qxp Hana Vymazalová – Miroslav Bárta (eds.)
Chronology and Archaeology in Ancient Egypt (The Third Millennium B.C.)
Set Out, Praha 2008

Devatenáct příspěvků v tomto svazku pojednává o tématu chronologie staroegyptských dějin z různých hledisek: některé využívají moderní metody (14C) a přírodní vědy, jiné sledují vývoj různých aspektů egyptské kultury během celého období Staré říše a První přechodné doby, nebo se snaží upřesnit datování vybraných památek a osobností. Příspěvky kombinují interpretaci archeologického materiálu i písemných pramenů, jež umožňují lépe pochopit egyptskou chronologii, archeologii a starověké dějiny. Autoři příspěvků: Hartwig Altenmüller, Tarek El Awady, Miroslav Bárta, Aleš Bezděk, Vivienne Gae Callender, Andrzej Ćwiek, Michael Dee, Mohamed Ismail Khaled, Jaromír Krejčí, Juan Carlos Moreno García, John S. Nolan, Hratch Papazian, Patrizia Piacentini, Christopher Bronk Ramsey, Joanne M. Rowland, Teodozja Rzeuska, Anthony Spalinger, Rainer Stadelmann, Miroslav Verner, Hana Vymazalová, Anna Wodzińska. Formát: B5, pevná vazba, 265 stran.

  text knihy je v anglickém jazyce

ondras_obraz-stareho-Egypta František Ondráš
Starověký Egypt v moderní egyptské próze
Český egyptologický ústav, Praha 2008

Starověký Egypt sehrál v kulturní paměti několika kultur významnou úlohu. Setkáváme se s ním doslova v trojroli: strážce moudrosti a poznání, zakladatel civilizace v očích antické i novověké Evropy; orientální velmoc, „ten druhý“ v očích imperiální Evropy 19. století; předchůdce moderního egyptského národního státu, dárce slavné minulosti v očích novodobého Egypta přelomu 19. a 20. století. Inspirace starým Egyptem v umění a v literatuře moderního Egypta zná mnoho příkladů, nejznámějším je N. Mahfúz, jehož egyptská inspirace pokrývá široké rozmezí jeho tvorby, avšak Mahfúz není jediným autorem, jenž přijal motiv starého Egypta do svého díla. Proto se v této knize budeme zabývat dvěma mnohem méně známými autory, které navíc z hlediska historického spojuje významný motiv – motiv návratu. Oba autoři – Taufíq al-Hakím a Nabíl Na’’úm Gorgí a obě díla představují autobiografický přístup ke ztvárnění starého Egypta na začátku a na konci 20. století. Formát: 147 x 206 mm, 160 stran, vazba: brožovaná.

barta_a-s-2005 Miroslav Bárta – Filip Coppens – Jaromír Krejčí (eds.)
Abusir and Saqqara in the Year 2005
Proceedings of the Conference Held in Prague (June 27–July 5, 2005)
Český egyptologický ústav, Praha 2008

Tento svazek je výsledkem druhého mezinárodního sympozia, které bylo věnováno pořebištím v Abúsíru, Sakkáře a Dahšúru, a které se uskutečnilo v červnu – červenci 2005 v Praze. Mezi třiceti příspěvky naleznete články Hartwiga Altenmülkera, Dietra Arnolda, Vassila Dobreva, Ludwiga Morenze, Miroslava Vernera, Christiane Ziegler a mnoha dalších badatelů. Jednotlivé příspěvky pokrývají nejrůznější aspekty memfidské oblasti od Raně dynastické po římskou dobu, ale většina článků se věnuje abúsírsko-sakkárské nekropoli ve Staré říši. Studium a interpretace archeologických pozůstatků a písemných pramenů tvoří hlavní téma, ale nejcharakterističtějším prvkem většiny článků je použití kombinace archeologického, písemného a ikonografického materiálu a to za účelem získání hlubšího poznání a lepšího porozumění memfidské nekropole a jejího vývoje v průběhu dějin. Formát: B5, pevná vazba, 438 stran a 24 příloh.

  text knihy je v anglickém jazyce

Recenze:

– A. Zivie, Bibliotheca Orientalis 5–6/LXX, 2013, 645–648

Verner_Benesovska_unearthing Miroslav Verner – Hana Benešovská
Unearthing Ancient Egypt. Fifty Years of the Czech Archaeological Exploration in Egypt
Togga – FF UK, Praha 2008

Bohatě ilustrovaná reprezentativní publikace vznikla při příležitosti 50 výročí založení Českého egyptologického ústavu FF UK a představuje průřez dějinami a prací ústavu po celou dobu jeho existence.

  partnerem oslav 50. výročí Českého egyptologckého ústavu FF UK je ČD CARGO, a. s.

  text knihy je v anglickém jazyce

Recenze:

– J. Malek, Bibliotheca Orientalis LXIX 5/6, 2012, s. 436–439

Verner_Pyramidy Miroslav Verner
Pyramidy
Academia, Praha 2008

Kniha podává ucelený přehled o všech pyramidách, které byly dosud v Egyptě objeveny, o době, v níž vznikaly, i o badatelích, kteří se o jejich výzkum zasloužili. A také o tom, jak a proč se stavěly. Publikace vyšla česky poprvé v roce 1996 a byla přeložena nejen do němčiny, angličtiny a italštiny, aletéž do arabštiny, japonštiny a korejštiny. Od té doby přibylo nových objevů i nových teorií. Druhé české vydání proto vychází z úrovně poznání, kterého egyptologie dosáhla na počátku 21. století, a rozsáhle čerpá z výsledků nejnovějších výzkumů Českého egyptologiského ústavu FF UK na pyramidovém pohřebišti v Abúsíru.

Verner_Objevovani-Stareho-Egypta Miroslav Verner
Objevování starého Egypta
Paseka, Praha 2008

Tato kniha je věnována objevování archeologických pokladů země faraonů, padesátiletému úsilí českých egyptologů. archeologů a dalších zakladatelů slávy české egyptologie. Je ohlédnutím za nesnadnými počátky, složitými okolnostmi, jež provázely založení egyptologického ústavu, za zápasy o jeho charakter i za různými zvraty v jeho vývoji. Zejména se však jedná o zasvěcené ohlédnutí za půlstoletím českých archeologických výzkumů v Egyptě. Je to však i kniha o nejnověnším výzkumu českých egyptologů v Západní poušti.

vymazalova_pocty Hana Vymazalová
Počty v zemi faraonů. Matematika stavitelů pyramid
Dokořán, Praha 2008
Písař Nefer učí svou mladší sestru Sešen počítat – a s ní i zvídavé české děti.
mynarova_Amarna Jana Mynářová
Language of Amarna – Language of Diplomacy. Perspectives on the Amarna Letters
Český egyptologický ústav, Praha 2007

Je obecně přijímaným předpokladem, že jazykem, který byl používaný pro mezinárodní či diplomatickou komunikaci mezi představiteli nebo členy jednotlivých mocenských center starověkého Předního východu byla v průběhu pozdní doby bronzové akkadština, či přesněji tzv. periferní akkadština. Cílem této publikace je analyzovat korpus amarnských dopisů z hlediska diplomatické terminologie a procedur. Formát: B5, 288 stran, pevná vazba.

  text knihy je v anglickém jazyce

navratilova_grafita Hana Navrátilová
The Visitors‘ Graffiti of Dynasties XVIII and XIX in Abusir and Saqqara
Set Out – Český egyptologický ústav, Praha 2007

Kniha je prvním dílem řady publikací návštěvnických graffiti. Zabývá se návštěvnickými grafity z Abúsíru (na památkách z 5. dynastie) a severní Sakkáry (oblast Džoserova zádušního komplexu). Obsahuje katalog graffiti a interpretační část o jejich autorech, obsahu a možném významu těchto často citovaných ale podceňovaných textů. Tato kniha představuje první ucelenou publikaci graffiti, které v Džoserově komplexu dokumentoval B. Gunn. 300p, col and b/w illus t/out, CD (The Visitors‘ Graffiti 1, Czech Institute of Egyptology 2008). Přístup k archivním materiálům autorce laskavě umožnil the Griffith Institute v Oxfordu.

text knihy je v anglickém jazyce

coppens_wabet Filip Coppens
The Wabet. Tradition and Innovation in Temples of the Ptolemaic and Roman Period
Český egyptologický ústav, Praha 2007

Tento svazek obsahuje detailní studii věnovanou architektonickému celku, který sestává z otevřeného dvora a vyvýšené kaple, který je lépe znám jako wabet a který tvoří zásadní součást půdorysu více jak deseti egyptských chrámů 30. dynastie, ptolemaiovského a římského období (např. Fílé, Edfu, Dendera, Šenhur a Dér Šelwít). Kniha je zaměřena na polohu celku, orientaci a jeho uspořádání, stejně jako na výrazy, kterými je tento celek označován i výzdobný program, který se objevuje na jeho stěnách a který umožňuje lepší pohled na činnosti, jenž byly v tomto komplexu vykonávány. Důležitým tématem je i role tohoto komplexu v rámci celého chrámu. V knize jsou zmíněni i možní předchůdci komplexu v chrámech Nové říše a Pozdní doby. Autor pojednává též vztah celku k wabetu jako „místu balzamování“.Formát: 245 stran, 39 ilustrací (20 půdorysů, 19 černobílých fotografií) a 12 tabulek, pevná vazba, 19 x 25 cm.

  text knihy je v anglickém jazyce

landgrafova_pisne-zlate-bohyne Renata Landgráfová, introduction by Hana Navrátilová, poems by Jan Krejčí
Písně Zlaté bohyně. Staroegyptská milostná poezie
Set Out – Český egyptologický ústav, Praha 2007

Tato kniha obsahuje překlady a komentáře všech dosud známých staroegyptských milostných písní. Některé z nich, zejména písně obsažené ve větších „sbírkách,“ byly přeloženy do několika světových jazyků a odborné veřejnosti jsou velmi známé. Právě těmito písněmi, u nichž je při překladu a rozboru možno vycházet vždy hned z několika starších i mladších prací, zde výčet začínáme. Některé z dalších písní, objevených jednotlivě na ostrakách, byly v minulosti přeloženy jen jednou či vůbec ne, a v mezinárodním kontextu se zde nalézá dosud nejucelenější soubor egyptských milostných písní. Knihu doplňuje CD s nahrávkami přebásněných textů a hudebními ukázkami. CD je k dispozici též samostatně.

  kniha byla vydána za podpory firmy UNIS

Barta_satelitni-atlas Miroslav Bárta – Vladimír Brůna
Satelitní atlas Pyramid
Dryáda – Český egyptologický ústav, Praha 2007

Kniha Satelitní atlas pyramid přináší satelitní snímky nejznámějších pyramidových polí starověkého Egypta doby stavitelů pyramid. Poprvé zpřístupňuje satelitní snímky hrobek a pohřebišť staroegyptských panovníků české i zahraniční veřejnosti, a to v nejvyšším možném rozlišení. Zkoumaná oblast zahrnuje od severu k jihu sluneční chrámy v Abú Ghurábu a dále pyramidové nekropole v Abúsíru, Sakkáře a Dahšúru. Na těchto lokalitách byly postaveny tři čtvrtiny všech známých pyramid panovníků Staré říše (k nim se pojí dále několik pyramid z doby Střední říše v Dahšúru) a stovky hrobek vysokých i nižších hodnostářů jejich doby. Publikace obsahuje text přibližující i historii mapování celé oblasti a reprodukce map, které vznikaly postupně od doby Napoleonovy expedice do Egypta na konci 18. stol. až po současnost. K publikaci jsou přiloženy 3 složené velkoformátové mapy tištěné na největším ofsetovém stroji na světě (mapy jsou dlouhé 192 cm): Satelitní snímek v plném rozlišení, Lepsiova mapa (nikdy nebyla publikována vcelku, jediný malovaný originál se nachází v Berlíně) a de Morganova mapa (nikdy nebyla publikována vcelku).

Verner_encyklopedie Miroslav Verner – Ladislav Bareš – Břetislav Vachala
Encyklopedie starověkého Egypta
Libri, Praha 2007

Kolektiv našich nejvýznamnějších egyptologů, kteří se už po několik desetiletí každoročně věnují archeologickým kampaním především v Abusíru, přináší ve stovkách přehledných a čtivých hesel soudobé poznání o nejrůznějších aspektech této unikátní a přes výzkumy stále tajemné egyptské civilizace. Jde o přepracované, aktualizované a doplněné vydání knihy, která vyšla v roce 1996 v Karolinu, ale díky své vysoké ceně byla běžnému čtenáři prakticky nedostupná. Text tentokrát doprovází především pérové ilustrace a černobílé fotografie.

Holaubek_egypt-and-austria_III Johanna Holaubek – Hana Navrátilová – Wolf B. Oerter (eds.)
Egypt and Austria III. The Danube Monarchy and the Orient
Proceedings of the Prague Symposium 2006
Český egyptologický ústav, Praha 2007

Tato kniha je sborníkem z workshopu, který společně organizoval Český egyptologický ústav, Akademie věd České republiky a Egyptologický ústav vídeňské univerzity. Obsažené články se zabývají rozličnými tématy, zejména přítomností lidí z bývalé Habsburské monarchie v Egyptě, ale také Egypťanů a dalších lidí z oblasti Blízkého východu ve střední a východní Evropě. Zvláštní pozornost se věnuje badatelským cestám a expedicím. Další témata zahrnují dějiny cestování v Egyptě, politiku, dějiny umění a kulturní dějiny. Několik článků se věnuje vybraným aspektům egyptománie, jako například přítomnosti egyptských motivů v evropském zádušním umění, vliv Egypta na kulturu Renesance, či vzdělávání o Egyptě. Dva výjimečné příspěvky A. Lant (Sfingy v němém filmu) a J. Janáka (Ibisové v Rakousku) přinášejí nový pohled na vztahy mezi Západem a Východem.

  text knihy je v anglickém a německém jazyce

Barta_OKAA Miroslav Bárta (ed.)
Old Kingdom Art and Archaeology
Proceedings of the conference, Prague 2004
Český egyptologický ústav, Praha 2006

V roce 2004 uspořádal Český egyptologický ústav v Praze konferenci věnovaná dějinám, umění, archeologii a jazyku Egypta Staré říše (2700 – 2200 př. Kr.). Publikace přináší reprezentativní přehled nejnovějších výzkumů v pracích více než třiceti egyptologů, z nichž většina patří k vůdčím osobnostem ve svém oboru. Vydání podpořil grant nadace Michela Schiff Giorgini.

  text knihy je v anglickém jazyce

vymazalova-matematika Hana Vymazalová
Ancient Egyptian Mathematics. Hieratic mathematical texts
Český egyptologický ústav, Praha 2006

Tato knížka se věnuje staroegyptské matematice na základě dochovaných matematických textů. Většina z nich sloužila k výuce matematiky v egyptských písařských školách, a tedy nám dává nahlédnout nejen na matematiku jako takovou, ale také na část postupů, které byly využívány při výuce budoucích státních úředníků. První část knihy přináší základní přehled o obsahu dochovaných textů, zachycuje rozsah řešených problémů a rozdíly mezi příklady pocházejícími z různých textů. Druhou část tvoří překlady hieratických matematických textů, k nimž vedle nejznámějšího Rhindova matematického papyru patří také moskevský papyrus, fragmenty z Káhúnu, dřevěné tabulky z Achmímu, fragmenty z berlínského muzea, a londýnský kožený svitek.

Posener-Krieger_Abusir-X_raneferef Paule Posener-Kriéger – Miroslav Verner – Hana Vymazalová
Abusir X. The Pyramid Complex of Raneferef. The Papyrus Archive
Český egyptologický ústav, Praha 2007

Tento svazek z řady monografií, které jsou věnovány Abusíru představuje vydání papyrů, jenž byly objeveny v zádušním chrámu panovníka Raneferefa. Toto vydání také obsahuje interpretaci uvedených papyrů a podrobná pojednání, která se týkají chronologie, místních názvů, chrámového personálu, chrámové ekonomiky, účetní terminologii a tkaninám. Kromě paleografických tabulí, které čtenář nalezne v příloze knihy, obsahuje svazek i detailní indexy, glosáře a seznam odkazů.

  text knihy je v anglickém jazyce

Verner_Abusir-IX Miroslav Verner et al.
Abusir IX. The Pyramid Complex of Raneferef. The Archaeology
Český egyptologický ústav, Praha 2006

Tato kniha předkládá hlavní archeologické výsledky vykopávek pyramidového komplexu panovníka Raneferefa v Abúsíru. V první řadě se tento svazek věnuje archeologickému výzkumu tohoto komplexu. Kromě archeologie zde čtenář nalezne kapitoly věnované strukturní analýze Raneferefova zádušního chrámu, chronologii komplexu, stejně jako tvaru a významu pyramidy v době Staré říše. K dalším pojednávaným tématů patří stavební značky a nápisy, pečeti a otisky pečetí, přípisky na nádobách, keramika, sochy, amulety a korálky, fajánsové inleje a tabulky z egyptské modři, antropologické pozůstatky Raneferefa, kamenné nádoby, štípaná industrie a analýzy pazourků. Nachází se zde i kapitola věnovaná zdivu ze sušených cihel v prostoru chrámu.

  text knihy je v anglickém jazyce

pzb Renata Landgráfová – Rudolf Měřinský (hudba) – Jan Krejčí (přebásnění)
Písně Zlaté bohyně (CD s hudbou a mluveným slovem)
Český egyptologický ústav, Praha 2006

Texty staroegyptských milostných písní byly objeveny v městečku řemeslníků, kteří v době Nové říše pracovali na stavbě a výzdobě hrobek svých králů. Tito lidé trávili volný čas mimo jiné tím, pro co měli talent – kreslením a psaním. Milostné písně, které se nám dochovaly, jsou často produktem právě takovéhoto „neoficiálního“ umění, byly zapsány pro radost a odpovídají tak označení, jež pro ně užívali staří Egypťané – sechemech ib, „to, co dovoluje srdci zapomenout“. Staroegyptská hudba se, na rozdíl od textů, nedochovala. Nemáme žádné záznamy podobné naší hudební notaci, a tak jediným vodítkem, podle nějž si můžeme vytvořit alespoň základní představu o povaze staroegyptské hudby jsou nástroje, na které Egypťané hráli. Byli jimi loutna, harfa, píšťala s plátkem, bubny, chřestítka… Z vyobrazení scén v hrobkách víme, že Egypťané hudbu doprovázeli tleskáním, často tančili a zpívali. Hudebníci – či zejména hudebnice – nesměli chybět na žádné slavnosti.Na tomto CD tedy nenaleznete staroegyptskou hudbu. Texty písní i básní vycházejí z překladů původních staroegyptských písní. Hudba je inspirací – inspirací Egyptem a láskou. Zpěv: Petra Kohoutová. Přednes: David Matásek, Rostislav Trtík, Martina Válková

  kniha byla vydána za podpory firmy UNIS

Holaubek_egypt-and-austria_II Johanna Holaubek – Wolf B. Oerter – Hana Navrátilová (eds.)
Egypt and Austria II.
Proceedings of a Symposium
Český egyptologický ústav, Praha 2006

Kniha představuje druhý sborník z workshopu rakouských a českých egyptologů a historiků. Příspěvky spojuje téma egyptománie a využívání starověkého Egypta jako inspirace pro moderní umění.

  text knihy je v anglickém a německém jazyce

vlckova_Abusir-xv Petra Vlčková
Abusir XV. Stone Vessels from the Mortuary Complex of Raneferef at Abusir
Český egyptologický ústav, Praha 2006

Soubor kamenných nádob je součástí rozsáhlého archeologického materiálu objeveného během výzkumů Českého egyptologického ústavu v pohřebním komplexu krále Raneferefa (5. dynastie) v Abúsíru. Raneferefův soubor představuje jedinečný archeologický soubor, v němž se jednotlivé předměty pojí se zdokumentovaným archeologickým kontextem. Kniha obsahuje popis, analýzu a interpretaci tohoto jedinečného souboru.

  text knihy je v anglickém jazyce

landgrafova_Abusir-XIV Renata Landgráfová
Abusir XIV. Faience Inlays from the Funerary Temple of King Raneferef
Český egyptologický ústav, Praha 2006

V průběhu průzkumu zádušního chrámu krále Raneferefa v Abúsíru objevila česká archeologická expedice kolem 2000 fragmentů fajánsových výplní a fritových tabulek s texty a scénami v reliéfu. Kniha obsahuje podrobný popis, analýzu a interpretaci tohoto jedinečného nálezu. Doklady, analyzované autorkou v příslušném archeologickém a historickém kontextu, naznačují, že fajánsové výplně (a pravděpodobně i fritové tabulky) původně zdobily dřevěné svatyně pro sochy panovníka. Funkční analýza jednotlivých motivů ukazuje, že výplně a tabulky pravděpodobně představovaly náhradu za reliéfní výzdobu, která v Raneferefově chrámu chyběla. Kniha obsahuje také samostatnou kapitolu věnovanou mineralogickým analýzám několika vzorků fajánse a fritu, provedených pomocí mikroskopu Axiolab a mikrosondou Cameca SX 100 na ústavu geologických věd Masarykovy univerzity v Brně.

  text knihy je v anglickém jazyce

Dospel_Jidas-Ev Marek Dospěl
Jidášovo evangelium
KLP, Praha 2006

Kniha přináší první český překlad proslaveného Jidášova evangelia a jeden z prvních překladů do moderního jazyka vůbec. Překladatel se v úvodu zabývá dějinami rukopisu, jeho popisem, načrtá obsah evangelia a nastiňuje podmínky, ve kterých spis vznikl. Nakonec se věnuje obecnějším papyrologickým problémům, významu pouště a aktuálním otázkám egyptologického bádání s ohledem na rukopisné nálezy. Jádrem knihy je překlad pořízený z koptského originálu, jemuž předchází překladatelská poznámka. Na konci jsou připojeny rejstříky (řeckých slov, jmen osobních a místních) a soupis základní literatury.Publikaci iniciovala Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě, vydalo nakladatelství Koniasch Latin Press (  koniasch@quick.cz).

_libay Dušan Magdolen – Lucie Storchová (eds.)
Karl Ludwig Libay: Egypt. Obrázky z cest po Orientu
Set Out, Praha 2006

Album litografií Karla Ludwiga Libaye doprovázené textem Alfreda von Kremera.Moderní edice klasického, bohatě ilustrovaného „obrazového cestopisu“ rakouského malíře. Karl L. Libay byl významným vedutistou. V 50. letech 19. století navštívil Egypt a vytvořil zde pozoruhodnou sérii akvarelů, z nichž byly později vytvořeny litografie. Litografie doprovázejí texty význačného rakouského učence té doby Alfreda von Kremera, pozdějšího rakouského zástupce v komisi mocností, zabývající se na konci 70. let 19. stol. egyptským státním dluhem.Živé scény zčásti odpovídají tehdejšímu módnímu stylu, který představuje např. David Roberts, často však znázorňují jedinečné scenérie. Text je jedinečným dokladem dobového nazírání na Egypt, jeho dějiny a zejména jeho obyvatele. Orientální stereotypy se mísí se skutečnou vědou. Text byl ve své době zaměřen na nejširší publikum a snaha zaujmout nejrůznější čtenáře z něj dodnes činí zajímavé čtení.kniha obsahuje barevné reprodukce celé sady litografií tak, jak byly původně publikovány v roce 1858 a původní Kremerův německý a francouzský text, doprovázený anglickým, českým a slovenskýmn překladem (Libay se narodil v části bývalého Maďarska, která dnes leží na Slovensku) a komentář. Dr. Dušan Magdolen, egyptolog, je členem Slovenské akademie věd v Bratislavě. Dr. Lucie Storchová, historička, je vědeckou pracovnicí Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Oba editoři spolupracují s Českým egyptologickým ústavem FF UK.

  kniha byla vydána za podpory firmy UNIS

  text knihy je v anglickém, německém a slovenském jazyce

smolarikova_libye Květa Smoláriková
Antická Libye
FOTO-GRAFIKA, Brandýs n/L. 2006

Bohatě ilustrovaná kniha čtenáře provádí všemi nejvýznamnějšími antickými městy ležícími na libyjském pobřeží Středozemního moře, jako např. Kyréné, Apollónií, Ptolemais, atd. Rozmístění těchto měst na zdánlivě nehostinném pobřeží potvrzuje velké zkušenosti starých Řeků a Féničanů, kteří zakládali nové obchodní stanice na místech bohatých na suroviny. Mnohá z těchto měst si po několik staletí udržela význam srovnatelný s největšími městy říše. Autorka libyjské pobřeží sama procestovala a kniha je i pozvánkou k návštěvě antických skvostů Libye.

_Hora-hor Tomáš Mařík – Jana Maříková-Kubková (eds.)
Hora hor
Sborník příspěvků přednesených na konferenci uspořádané u příležitosti výstavy Aleše Veselého na téma „Hora hor“
Archeologický ústav AV ČR, v.v.i., s podporou Nadace Židovského muzea v Praze a Univerzity Karlovy v Praze, Filozofická fakulta, České národní egyptologické centrum, Praha 2005

Sborník obsahuje deset příspěvků přednesených na mezioborovém kolokviu u příležitosti výstavy Hora hor výtvarníka Aleše Veselého uspořádané v r. 2003 Židovským muzeem v Praze. Všechny se týkají různých aspektů (posvátné) hory ve starověkém Egyptě, Sýrii, Mezopotámii, Palestině, Řecku, Číně ale také v předkolumbovských společnostech střední Ameriky. Autoři ke studiu problematiky přistupují z hlediska archeologie, dějin umění, religionistiky a historie.

janak_brana Jiří Janák
Brána nebes. Bohové a démoni starého Egypta
Libri, Praha 2005

Tato kniha přináší čtenářům z řad široké veřejnosti zajisté velice vítaný přehled o staroegyptském náboženství. Kniha je rozdělena do dvou oddílů. První z nich představuje uvedení do problematiky a seznamuje čtenáře se staroegyptským pojetím božství. Druhou část knihy vyplňuje abecedně uspořádaný lexikon božstev.

storchova_mezi-houfy Lucie Storchová (ed.)
Mezi houfy lotrův se pustiti. České cestopisy o Egyptě 15.-17. století
Set Out, Praha 2005

Projekt třísvazkové komentované antologie českých cestopisů o Orientu, jehož první částí je tato kniha, si klade za cíl zpřístupnit zajímavý soubor pramenů ke studiu českého cestovatelství. Některé z pramenů, jež budou v rámci této řady vydány, již byly editovány, převážně však v 19. století, a je proto zapotřebí uplatnit na ně současné ediční zásady (např. Harantova Cesta nebo cestopis Martina Kabátníka). Jiné existují v tištěné podobě pouze v originálním vydání (texty J. Žvejkala, V. Foita či H. Mayera). Poslední skupinu tvoří dosud nikdy nevydané rukopisné materiály (např. P. Dušková – korespondence a část korespondence B. Hrozného a F. Lexy). Jednotlivé antologie budou koncipovány jako reprezentativní výbory: všechen materiál tato omezená ediční řada ani nemůže obsáhnout. To platí zejména pro nejnovější období. První svazek je věnován cestopisům 16. a raného 17. století., jejichž autory jsou Martin Kabátník, Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic, Kryštof Fictum z Fictum a zejména Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic.

  kniha byla vydána za podpory firmy UNIS

Holaubek_egypt-and-austria_I Johanna Holaubek – Hana Navrátilová (eds.)
Egypt and Austria I. Proceedings of the symposium
Set Out, Praha 2005

Tento sborník je věnován společenským a kulturním vztahům Habsburské monarchie a Egypta v jejich historickém kontextu. Čtenář zde nalezne příspěvky o zájmech cestovatelů v 16.-20. století či kulturních zájmech umělců a sběratelů v zemi na Nilu.

  kniha k dispozici, kontaktujte naše distributory

  text knihy je v anglickém a německém jazyce

vymazalova_suplementa_PES Hana Vymazalová (ed.)
Pražské egyptologické studie, Suplementa 2004. Staroegyptské královny, jejich život a doba
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, České národní egyptologické centrum, Český egyptologický ústav, Praha 2005

Tento svazek představuje doplněk vydání hlavní řady Pražských egyptologických studií.Tentokrát se jedná o soubor článků pojednávajících o královnách starověkého Egypta, o jejich životě, postavení, o dobových poměrech, ve kterých žily, a odkazech, jež po sobě zanechaly. Většina příspěvků vychází z přednáškového cyklu „Pražské egyptologické jaro 2004 – Staroegyptské královny“, který proběhl v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur na jaře roku 2004.

  kniha k dispozici, kontaktujte naše distributory

  elektronická verze publikace k dispozici zde

krejci_Zajimavosti-ze-zeme-pyramid Jaromír Krejčí – Dušan Magdolen
Zajímavosti ze země pyramid aneb 100 NEJ ze starého Egypta
Libri, Praha 2005

Kniha J. Krejčího a D. Magdolena představuje formou hesel jednotlivé aspekty staroegyptské civilizace a rozhodující momenty jejího poznávání netradiční formou výčtu nejrůznějších superlativů z oblasti historie, archeologie, architektury, náboženství, písemnictví, výtvarného umění a řemesel, historiografie, atd. Svět starých Egypťanů, vždy přitahoval a přitahuje velkou pozornost, danou jednak vysokou úrovní jejich kultury, znalostí o okolním světě, rozlehlým stavbám, i jejich fascinací posvátnem a záhrobím. Kniha, doprovázená slovníkem termínů a rozsáhlým soupisem literatury o starověkém Egyptě, by měla podnítit nejen zájem o egyptologii jako vědní obor, ale i o vývoj vědění o lidské civilizaci a kultuře vůbec.

Vachala_Abusir_VIII Břetislav Vachala
Abusir VIII. Die Reliefs aus der Ptahschepses-Mastaba in Abusir
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Český egyptologický ústav, Praha 2004

Tento svazek z řady Abusir je věnován publikaci fragmentů reliéfů z jedné z největších a nejlépe známých nekrálovských hrobek z oblasti Abúsíru a Sakkáry – mastaby vezíra Ptahšepsese. Jednotlivé fragmenty jsou uspořádány dle tematických skupin a následně analyzovány.

  k dispozici jsou poslední výtisky (pouze u OXBOW)

  text knihy je v anglickém jazyce

ruzova_Catalogue-II Jiřina Růžová
Catalogue of the Library of the Czech Institute of Egyptology, vol. 2
Český egyptologický ústav, Praha 2004

Tento druhý svazek doplňuje informace především v kategoriích „archeologie“ a „filologie“. Uvedený stav odráží situaci v roce 2000.

  kniha k dispozici, kontaktujte naše distributory

  text knihy je v anglickém jazyce

ondras_egyptian-colloquial-arabic František Ondráš
Egyptian Colloquial Arabic
Český egyptologický ústav– Set Out, Praha 2004

Tato příručka poskytuje čtenáři úvod do egyptské hovorové arabštiny. V jednotlivých kapitolách se čtenář seznamuje s novými situacemi a jejich charakteristickou slovní zásobou, ale zároveň se může čtenář dozvědět mnohé o nejrůznějších aspektech moderní egyptské kultury a života. Kniha však není jen slovníkem a seznamem užívaných frází, ale poskytuje též přehled gramatického systému tohoto jazyka. Kniha k dispozici, kontaktujte naše distributory

  kniha byla vydána za podpory firmy UNIS

  kniha k dispozici, kontaktujte naše distributory

  text knihy je v anglickém jazyce

PES-III Jana Mynářová (ed.)
Pražské egyptologické studie (PES) 3
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, České národní egyptologické centrum – Český egyptologický ústav, Praha 2004

V pořadí již třetí svazek naučné ročenky, která přináší přehled nejnovějších poznatků a zajímavých témat z oboru egyptologie, a seznamuje také s novými českými výzkumy v Egyptě. Text je doprovozen černobílými kresbami a fotografiemi.

  kniha k dispozici, kontaktujte naše distributory

  elektronická verze publikace k dispozici zde

navratilova_Egyptian-revival Hana Navrátilová (with a contribution of R. Míšek)
Egyptian Revival in Bohemia
Set Out – Český egyptologický ústav, Praha 2003

Tato monografie s podtitulem „Orientalismus a egyptománie v Českých zemích“ (Orientalism and Egyptomania in Czech lands) pojednává otázku oživení zájmu o egyptské prostředí, ke kterému došlo v české společnosti ve 2. polovině 19. století. Kniha k dispozici, kontaktujte naše distributory

  kniha byla vydána za podpory firmy UNIS

  kniha k dispozici, kontaktujte naše distributory

  text knihy je v anglickém jazyce

PES-II Jana Mynářová (ed.)
Pražské egyptologické studie (PES) 2
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, České národní egyptologické centrum – Český egyptologický ústav, Praha 2003

Tento svazek ročenky je tradičně rozdělen do dvou tematicky oddělených celků. Zatímco jedna část s věnuje archeologickým reportům z nejnovějších českých výzkumů v Abúsíru, druhá přináší rozličné studie pokrývající celé pole moderní egyptologie.

  kniha k dispozici, kontaktujte naše distributory

  elektronická verze publikace k dispozici zde

PES-Suplementa-I Hana Vymazalová (ed.)
Pražské egyptologické studie (PES), suplementa 1
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, České národní egyptologické centrum – Český egyptologický ústav, Praha 2003

Podnětem pro první svazek suplement k hlavní řadě Pražských egyptologických studií byl značný úspěch přednáškového cyklu „Šedé eminence staroegyptských dějin“, který se uskutečnil ve spolupráci s Náprstkovým muzeem na jaře roku 2003. Jednotliví autoři tak tímto způsobem přibližují nejen zajímavé osudy jednotlivců, ale na jejich pozadí také jejich dobu, změny politických i hospodářských poměrů egyptského státu, vývoj umění apod.

  kniha k dispozici, kontaktujte naše distributory

  elektronická verze publikace k dispozici zde

Barta_Sinuhe-bible-patriarchs Miroslav Bárta
Sinuhe, Patriarchs, and the Bible
Český egyptologický ústav- Set Out, Praha 2003

Ústředním tématem této publikace je jeden z nejoblíbenějších příběhů staroegyptské literatury – Povídka o Sinuhetovi. Královský hodnostář Sinuhet, který měl podle staroegyptského textu žít za vlády prvního panovníka 12. dynastie krále Amenemheta I., utíká po vraždě vládce z Egypta. Odchází do oblasti Syropalestiny, kde prožije většinu svého života a dokonce získá významné postavní v rámci místní společnosti. Na pozadí tohoto příběhu přináší M. Bárta náhled do vztahů mezi Egyptem a Syropalestinou v 1. polovině 2. tisíciletí př. n. l.

  kniha byla vydána za podpory firmy UNIS

  kniha k dispozici, kontaktujte naše distributory

  text knihy je v anglickém jazyce

janak_Staroegyptska-kniha-mrtvych Jiří Janák
Staroegyptská kniha mrtvých, kapitola 105
Pontes Pragenses 29, L. Marek, Brno 2003

Prostřednictvím tohoto svazku se mohou čtenáři seznámit s nejrůznějšími aspekty staroegyptského náboženství. Kniha se sice především věnuje 105. kapitole knihy mrtvých, ale čtenáři zde naleznou také mnoho informací o způsobu myšlení, pohřebních obřadech starověkých Egypťanů i dalších textech určených pro zemřelé.

smolarikova_Abusir_VII Květa Smoláriková
Abusir VII. Greek Imports in Egypt. Graeco-Egyptian Relations During the First Millennium B.C.
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Český egyptologický ústav, Praha 2002

První Řekové, kteří přicházeli do Egypta byly považováni za cizince a byli vystaveni nejrůznějším omezením. Situace se však začala pozvolna měnit, poté co byly navázány bližší kontakty s pevninským Řeckem a došlo k založení takových obchodních středisek jakými bylo například město Naukratis. V tomto svazku autorka pojednává velké množství importované řecké keramiky a zároveň se snaží stanovit, co nám tato keramika může sdělit o povaze egyptsko-řeckých vztahů, řeckém osídlení v Egyptě a povaze tohoto obchodu.

  kniha k dispozici, kontaktujte naše distributory

  text knihy je v anglickém jazyce

Miroslav Verner – Vivienne G. Callender
Abusir VI. Djedkare’s Family Cemetery
Český egyptologický ústav – Set Out, Praha 2002

Tato kniha je rozdělena do deseti kapitol, které doplňují dva exkurzy věnované otázkám princezen a postavení Královských dcer v době Staré říše. V publikaci se mohou čtenáři seznámit s výsledky archeologického výzkumu pohřebiště členů rodiny panovníka Džedkarea, které se rozprostírá v prostoru jižně od Niuserreovy vzestupné cesty a jejíž výzkum byl zahájen v roce 1976.

  text knihy je v anglickém jazyce

  elektronická verze publikace k dispozici v sekci Elektronické publikace

Barta_osudy-stare-4500-let Miroslav Bárta (text) – Kamil Voděra (fotografie)
Osudy staré 4500 let
Foto-Grafika Kamil Voděra, Brandýs nad Labem 2002

Průvodce výstavou věnovanou novým objevům českých egyptologů v Jižním Abúsíru, v rodinném hrobovém komplexu vezíra Kara a soudce Intiho. Publikace je k dispozici také v anglické verzi Memories of 4500 years ago.

  kniha byla vydána za podpory firmy UNIS

  elektronická verze publikace k dispozici v sekci Elektronické publikace

PES-I Jana Mynářová (ed.)
Pražské egyptologické studie (PES) 1
Charles University in Prague, Faculty of Arts – Set Out, Prague 2002

První svazek naučné ročenky která přináší přehled nejnovějších poznatků a zajímavých témat z oboru egyptologie, a seznamuje také s novými českými výzkumy v Egyptě. Text obsahuje množství černobílých pérových kreseb a fotografií.

  kniha k dispozici, kontaktujte naše distributory

  elektronická verze publikace k dispozici zde

Abusir_V Miroslav Bárta
Abusir V. The Cemeteries at Abusir South I
Set Out – Český egyptologický ústav, Praha 2001

Tato publikace přináší výsledky dvou výkopových sezón v letech 1991 a 1993 na pohřebišti hodnostářů z doby Staré říše v oblasti jižního Abúsíru (Itej, hrobky v blízkosti bývalého Abúsírského rybníka, Fetekti a přilehlé hrobky, Kaaper). S výjimkou korpusu keramiky se jedná o kompletní publikaci archeologického a antropologického materiálu. Přílohu tvoří také paleografická tabulka.

  k dispozici poslední výtisky (pouze OXBOW)

  elektronická verze publikace k dispozici v sekci Elektronické publikace

navratilova_Egypt-v-ceske-kulture Hana Navrátilová
Egypt v české kultuře přelomu devatenáctého a dvacátého století
Set-Out, Praha 2001

Publikace se věnuje významu reflexe kultury v českém uměleckém prostředí. Význam tohoto fenoménu je tak podáván v souvislostech s rozvojem zájmu o vědecký výzkum starého Egypta.

Barta_Abusir-Sakkara_2000 Miroslav Bárta – Jaromír Krejčí (eds.)
Abusir & Saqqara in the Year 2000
Akademie věd ČR, Orientální ústav, Praha2000

Tento soubor příspěvků přináší základní přehled o pracích, které se uskutečnily v oblasti Abúsíru a Sakkáry v posledních padesáti letech. Kniha je uspořádána do oddílů: varia, islámské, koptské období a Pozdní doba, Nová říše a Druhá přechodná doba, Střední říše a První přechodná doba, Stará říše a Archaická doba.

  kniha téměř rozebrána, zvažujeme dotisk

  poslední výtisky k dispozici (pouze OXBOW)

  elektronická verze publikace k dispozici v sekci Elektronické publikace

Abusir_IV Ladislav Bareš
Abusir IV. The Shaft Tomb of Udjahorresnet
Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, Praha 1999

Publikace šachtového hrobu velmože Udžahorresneta, jedné z nejvýznačnějších osobností staroegyptských dějin 1. tisíciletí př. n. l.

  poslední výtisky k dispozici (pouze OXBOW)

  elektronická verze publikace k dispozici v sekci Elektronické publikace

ruzova_Catalogue-I Jiřina Růžová
Catalogue of the Library of the Czech Institute of Egyptology I
Český egyptologický ústav – Libri, Praha 1999

Tato publikace přináší užitečný přehled o svazcích, které jsou uloženy v knihovně Českého egyptologického ústavu.

  kniha k dispozici, kontaktujte naše distributory

Vahala_Katalog-der-felsbilder František Váhala – Pavel Červíček
Katalog der Felsbilder aus der tschechoslowakischen Konzession in Nubien, vol. I-II
Univerzita Karlova, Karolinum, Praha 1999

Tato dvousvazková publikace doplňuje výsledky působení Československého (nyní Českého) egyptologického ústavu při záchranné akci UNESCO v Núbii. V první části čtenář nalezne jednotně strukturovaný katalog, který doprovázejí vyobrazení ve druhém svazku.

  kniha k dispozici, kontaktujte naše distributory

Barta_Sinuhetuv-utek-z-egypta Miroslav Bárta
Sinuhetův útěk z Egypta. Egypt a Syropalestina v době Abrahamově
Set-Out, Prague 1999

Nový překlad tohoto staroegyptského příběhu, odehrávajícího se na počátku Střední říše (asi okolo roku 2000 př.n.l.), je zasazen do širšího rámce vývoje Egypta a jeho nejbližších sousedů. Autorovi poskytl příležitost detailně se zabývat politickými dějinami země, postavením faraonů a jejich vztahem k úředníkům a hodnostářům. Sinuhetův příběh zároveň představuje jeden z nejstarších dokladů vztahu Egypta k jeho předovýchodním sousedům. Českému.čtenáři tak poprvé přináší vylíčení dějů a reálií v této významné části starověkého světa z pohledu Egypťanů, resp. současné egyptologie.

verner_Ilustrovana-encyklopedie Miroslav Verner – Ladislav Bareš – Břetislav Vachala – Milan Zemina (fotografie)
Ilustrovaná encyklopedie starého Egypta
Univerzita Karlova, Karolinum, Praha 1998

Přehledná a názorně ilustrovaná encyklopedie, zahrnující všechny aspekty staroegyptské kultury, dějin a archeologie. Jediná původní publikace svého druhu v češtině, obsahuje české normy pro přepis staroegyptských jmen, a také užitečný přehled dějin egyptologie.

Verner_Pyramidy-tajemstvi-minulosti Miroslav Verner
Pyramidy, tajemství minulosti
Academia, Praha 1997

Pyramidy jsou tajemstvím minulosti, avšak tato kniha podkrývá závoj, který halí jejich vznik, stavbu a historii. Čtenář se zde seznámí s jednotlivými egyptskými pyramidami i jejich tvůrci. Kniha je k dispozici také v anglické a německé verzi (The Pyramids, Grove Press New York 2001 a Die Pyramiden, Rowohlt 1998).

Verner_Ztracene-pyramidy-zapomenuti-faraoni Miroslav Verner
Ztracené pyramidy, zapomenutí faraóni, Abúsír
Academia, Praha 1997

Tato kniha se populárně-naučnou formou obrací k nejširším vrstvám zájemců o dějiny a kulturu starověkého Egypta a seznamuje čtenáře s výsledky dosavadní práce českých egyptologů v Abúsíru od počátků jejich práce na této lokalitě až do poloviny 90. let 20. století. Kniha je k dispozici také v anglické a německé verzi.

  elektronická verze publikace k dispozici v sekci Elektronické publikace

Abusir_III Miroslav Verner
Abusir III. The Pyramid Complex of Khentkaus
Univerzita Karlova v Praze – Academia, Praha 1995

Unikátní pohřební komplex významné královny je zde publikován poprvé, jde o základní monografii jedné z nejvýznačnějších královských pohřebních staveb v Abúsíru, která navíc obohatila naše znalosti egyptské historie této doby.

  kniha k dispozici, kontaktujte naše distributory

  elektronická verze publikace k dispozici v sekci Elektronické publikace

Strouhal_Secondary-cemetery Eugen Strouhal, Ladislav Bareš
Secondary Cemetery in the Mastaba of Ptahshepses at Abusir
Univerzita Karlova, Karolinum, Praha 1993

Tato kniha je publikací nálezů ze sekundárního pohřebiště, které vzniklo v prostoru mastaby vezíra Ptahšepsese v Pozdní době. První větší koncentrace pohřbů pochází z tzv. sajského období (tedy 26. dynastie) a jako pohřebiště byl prostor mastaby používán až do řecké doby.

  kniha k dispozici, kontaktujte naše distributory

  elektronická verze publikace k dispozici v sekci Elektronické publikace

Abusir_II Miroslav Verner
Abusir II. Baugraffiti der Ptahschepses Mastaba
Český egyptologický ústav, Praha 1992

Publikace stavebních graffit v Ptahšepsesově mastabě. Stavební graffita jsou důležitý zdroj poznání, který nám pomáhá objasnit mnohé o organizaci staroegyptské stavby, o jejím vzniku a i o lidech, kteří ji budovali.

   poslední výtisky k dispozici

  elektronická verze publikace k dispozici v sekci Elektronické publikace

Verner_Objevovani Miroslav Verner et al.
Objevování starého Egypta 1958-1988
Český egyptologický ústav, Praha 1990

Tato publikace uvádí přehled prací Československého egyptologického ústavu FF UK mezi lety 1958 a 1988. Čtenář zde nalezne dvojjazyčné informace (anglicky, česky) o mezinárodní záchranné akci UNESCO v Núbii, pracích v Ptahšepsesově mastabě i v dalších částech české koncese v Abúsíru, přehled jednotlivých expedic a bibliografii českých egyptologických publikací.

  poslední výtisky k dispozici (pouze OXBOW)

  elektronická verze publikace k dispozici v sekci Elektronické publikace

_Lexa František Lexa: zakladatel české egyptologie
Univerzita Karlova v Praze, Praha 1989

Tato dvojjazyčná publikace (česky a německy) seznamuje čtenáře s životem a dílem zakladatele české egyptologie prof. Františka Lexy.

  poslední výtisky k dispozici

  elektronická verze publikace k dispozici v sekci Elektronické publikace

Petracek_Hamitosemitisch Karel Petráček
Hamitosemitisch und ihre Beziehungen zu einigen Sprachfamilien in Afrika und Asien
Univerzita Karlova v Praze, Československý egyptologický ústav, Praha 1988

Významný příspěvek do diskuze o vztahu mezi jazykovou situací starověkého Egypta a dalších částí Afriky. Kniha K. Petráčka se věnuje lingvistickým kořenům egyptského jazyka a semitských jazyků.

  kniha k dispozici, kontaktujte naše distributory

strouhal_wadi_qitna Eugen Strouhal
Wadi Qitna and Kalabsha South, vol. I. The Archaeology
Československý egyptologický ústav, Praha 1984

Wádí Qitna se rozkládá v egyptské části Núbie asi 65 km jižně od Asuánu na západním břehu Nilu. Zdejší pohřebiště se rozprostírá na svazích podél okraje údolí. Tato kniha popisuje vykopávky hrobů z římského a byzatského období a příslušné hrobové výbavy, především keramiky.

  kniha k dispozici, kontaktujte naše distributory

Abusir_I  

Miroslav Verner
Abusir I. The Mastaba of Ptahshepses: Reliefs, vol. I-II
Univerzita Karlova v Praze, Praha 1982

Toto dvousvazkové dílo je věnováno zhodnocení a publikaci reliéfů, které se dochovaly v prostoru Ptahšepsesovy mastaby in situ. V prvním svazku čtenář nalezne text, zatímco druhý svazek představuje obrazovou dokumentaci jednotlivých reliéfů.

  kniha rozebrána

  elektronická verze publikace k dispozici v sekci Elektronické publikace

Verver_CAA Miroslav Verner
CAA Tschechoslowakei Lieferung I: Altagyptische Saerge in den Museen und Sammlungen der Tschechoslowakei

Univerzita Karlova v Praze, Československý egyptologický ústav, Praha 1982

Tento rozsáhlý svazek tvořený volnými listy tvoří první svazek řady Corpus Antiquitatum Aegyptiacarum z materiálu uloženého na území České republiky. Obsahem této knihy jsou staroegyptské rakve, které se nacházejí ve velkém množství českých sbírek. Jednotlivé předměty doprovází jejich detailní popis a černobílé fotografie.

  kniha k dispozici, kontaktujte naše distributory

  elektronická verze publikace k dispozici v sekci Elektronické publikace

charvat_Mastaba-of-ptahsepses-pottery Petr Charvát
The Mastaba of Ptahshepses. The Pottery (Czechoslovak Excavations at Abusir)
Univerzita Karlova v Praze, Praha 1981

Tato kniha přináší diskuzi k nálezům keramiky, které pocházejí z vykopávek Československého egyptologického ústavu v prostoru Ptahšepsesovy mastaby v Abúsíru. Zpracovávaný materiál byl objeven během několika výkopových sezón a to konkrétně mezi lety 1960 a 1974 a pokrývají celé historické období od vzniku stavby v 5. dynastii po její sekundární využití v Pozdní a řecké době.

  poslední výtisky k dispozici

Sawi_Excavations-at-tell-basta Ahmed el-Sawi
Excavations at Tell Basta. Report of Seasons 1967-1970 and Catalogue of Finds
Univerzita Karlova v Praze, Praha 1979

V této publikaci seznamuje autor čtenáře s výsledky terénních prací, které se uskutečnily v letech 1967 až 1970 poblíž města Zagazig v jižní části východní delty v prostoru, kde se ve starověku rozkládalo hlavní město 18. dolnoegyptského nomu. Toto místo se ve starověku nazývalo „Chrám Bastety“ a dnes je známe pod označením Tell Basta.

  kniha k dispozici, kontaktujte naše distributory

_Preliminary-report Zbyněk Žába – Miroslav Verner et al.
Preliminary Report on Czechoslovak Excavations in Mastaba of Ptahshepses at Abusir
Univerzita Karlova v Praze, Československý egyptologický ústav, Praha 1976

Ptahšepses byl významným hodnostářem za vlády králů 5. dynastie. Jeho mastaba byla poprvé objevena již v roce 1893, ale její detailní výzkum byl zahájen až v roce 1960 expedicí Československého egyptologického ústavu. Práce zde probíhaly mezi lety 1960 a 1974. Tato kniha obsahuje předběžné zprávy o prvních sedmi expedicích.

  kniha k dispozici (pouze OXBOW)

  elektronická verze publikace k dispozici v sekci Elektronické publikace

Zaba_rock_inscriptions Zbyněk Žába
The Rock Inscriptions of Lower Nubia, Czechoslovak Concession
Univerzita Karlova v Praze, Československý egyptologický ústav, Praha 1974

Tato rozsáhlá kniha pojednává o 293 skalních nápisech, které byly zdokumentovány v oblasti, jenž byla svěřena Československému egyptologickému ústavu FF UK při záchranné akci UNESCO v Núbii. Jednalo se o rozsáhlou oblast měřící přibližně 100 km, která se táhla podél toku Nilu mezi chrámy v Kalábše a Gerf Husseinu. Ve většině případů se jedná o egyptské nápisy, z nichž nejstarší pocházejí již z doby 1. dynastie. Nejmladší nápisy můžeme datovat až do koptského období. Kromě egyptských nápisů zde byly zdokumentovány také nápisy řecké, latinské, kárijské, merojské a aramejské.

  kniha k dispozici, kontaktujte naše distributory

  elektronická verze publikace k dispozici v sekci Elektronické publikace

Verner_Some-nubian-petroglyphs Miroslav Verner
Some Nubian Petroglyphs on Czech Concessions
Univerzita Karlova v Praze, Československý egyptologický ústav, Acta Universitatis Carolinae, Philologia Monographia XLV 73, Praha 1973

Tento svazek přináší výsledky práce Československého egyptologického ústavu FF UK při dokumentaci skalního umění v místech, která byla následně zaplavena vodami Velké asuánské přehrady. Zde objevené petroglyfy bylo možné rozdělit do tří skupin: otisky chodidel a sandálů, znaky a symboly a „erotica“. Zdá se, že i přes problémy s datací takového druhu památek, mají zdejší petroglyfy dlouhou tradici.

  kniha k dispozici, kontaktujte naše distributory

  elektronická verze publikace k dispozici v sekci Elektronické publikace

Úvod > Věda a výzkum > Publikace