Staroegyptské povídky z období Střední říše – překlad, analýza a zpřístupnění gramatické struktury textů obecné lingvistice

V letech 2016–2018 probíhal na Českém egyptologickém ústavu projekt č. 528216 „Staroegyptské povídky z období Střední říše – překlad, analýza a zpřístupnění gramatické struktury textů obecné lingvistice“ podpořený Grantovou agenturou Univerzity Karlovy, jehož řešitelkami byly Mgr. Diana Míčková a Mgr. Dorotea Wollnerová.
Projekt si kladl dva hlavní cíle. Prvním bylo vypracovat nové anotované české překlady základních kanonických děl egyptské literatury z období Střední říše, tj. Povídky o Sinuhetovi, Povídky o výmluvném venkovanovi, Povídky o trosečníkovi a povídek z papyru Westcar, které vyjdou v roce 2019 jako monografie „Poslyš vyprávění z časů tvých otců: Příběhy ze starého Egypta“ v nakladatelství Academia. Druhým cílem bylo vytvořit anglické překlady těchto literárních děl a opatřit je interlineárním glosováním podle lipského systému, které zpřístupňuje gramatickou strukturu staroegyptských textů i lingvistům bez znalosti klasické egyptštiny a umožňuje využití tohoto jazyka pro srovnávací studie.
Úvod > Věda a výzkum > Projekty > Další projekty > Staroegyptské povídky z období Střední říše – překlad, analýza a zpřístupnění gramatické struktury textů obecné lingvistice