Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D.

  renata.landgrafova(at)ff.cuni.cz
  +420 221 619 611
 
Academia

 

Renata Landgráfová studovala srovnávací lingvistiku na Harvard University, USA a egyptologii na University of Pennsylvania, Philadelphia, USA a vystudovala egyptologii a lingvistiku-fonetiku na FF UK v Praze. V letech 2002 – 2004 studovala v rámci doktorského programu egyptologického semináře univerzity v Basileji ve Švýcarsku. V roce 2007 dokončila disertační práci na téma Aktuální členění v autobiografických nápisech Střední říše. Od roku 2008 je pravidelnou členkou české archeologické expedice v Abúsíru. V současné době se věnuje především překladům a interpretaci náboženských textů ze šachtových hrobek Sajsko-perské doby.

Vzdělání, stáže stipendia

 • 1994 studium historické lingvistiky a archeologie na Harvard University, Cambridge, MA, USA.
 • 1995-1996 studium egyptologie a archeologie starověkého Předního Východu na University of Pennsylvania, Philadelphia, USA
 • 1996-2001 magisterské studium egyptologie a lingvistiky-fonetiky na FF UK (diplomová práce Fragmenty fajánsových výplní ze zádušního chrámu panovníka Raneferefa)
 • 2000-2001 vládní stipendium na fakultě archeologie, Káhirská univerzita (Egypt)
 • 2001-2007 doktorské studium na FF UK, egyptologie
 • 2002-2004 studium v rámci doktorského programu egyptologického semináře univerzity v Basileji ve Švýcarsku (stipendium ESKAS a interní stipendium Egyptologického semináře univerzity v Basileji)
 • leden 2008 obhajoba disertační práce Topic-Focus Articulation in the Biographical Texts and Letters of the Middle Kingdom (Dynasties 11 and 12)
 • říjen 2008 – září 2010 Freie Universität Berlin, Graduiertenkolleg Schriftbildlichkeit, Postdoc
 • leden – březen 2012 Wissenschaftskolleg Berlin, Mellon-Fellow
 • 2014 – přednášející, HU Berlin, Autobiographien des Mittleren Reiches
 • 2014 – Excellenz-cluster TOPOI, Research area C-1, Deixis and Frames of Reference, senior-fellow

Výběr z bibliografie

Monografie:

 • Renata Landgráfová – Ladislav Bareš – Diana Míčková, The shaft tomb of Menekhibnekau II: the texts.[Abusir XXIX], Czech Institute of Egyptology, Faculty of Arts, Charles University in Prague, 2022.
 • Miroslav Bárta – Jiří Janák – Renata Landgráfová (eds.), Sluneční králové. Katalog / Kings of the Sun. Catalogue, Faculty of Arts, Charles University in Prague, 2021.
 • Renata Landgráfová – Hana Navrátilová (ed.), Sex and the Golden Goddess II: World of the Love Songs. Faculty of Arts, Charles University in Prague, 2015.
 • It is My Good Name that You Should Remember. Egyptian Biographical texts on Middle Kingdom Stelae. Faculty of Arts, Charles University in Prague,  2011.
 • Renata Landgráfová – Hana Navrátilová, Sex and the Golden Goddess I: Ancient Egyptian Love Songs in Context. Faculty of Arts, Charles University in Prague,  2009.
 • Písně Zlaté bohyně. Milostná poezie starého Egypta, Praha, SET OUT 2007.
 • Faience Inlays from the Funerary Temple of King Raneferef – Raneferef’s Substitute Decoration Programme. [Abusir XIV], Czech Institute of Egyptology, Faculty of Arts, Charles University in Prague, 2006.

Články:

 • Jiří Janák – Renata Landgráfová, “Snakes and Serpentine Beings in Egyptian Mythology of the Late Period as Attested in the Shaft Tomb of Iufaa at Abusir” in: D. Zhang Cziráková – M. Bucková – V. Verešová (eds.), The Role of Animals and Mythological Creatures on Global Cultures, Institute of Oriental Studies, Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2022: 9-23.
 • Renata Landgráfová – Diana Míčková “Better safe than sorry: Spells for countering evil magic from the tomb of Iufaa” in F. Coppens, J. Janák, K. Smoláriková (eds.), Knowledge and Memory. Festschrift in honour of Ladislav Bareš,
  Prague: Czech Institute of Egyptology, Faculty of Arts, Charles University 2022: 293-310.
 • Renata Landgráfová – Jiří Janák, “A Handbook of a Kherep-Selket from the Tomb of Iufaa: The Book of Primeval Snakes”, Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde 148/2, 2021, 180-206.
 • Renata Landgráfová – Jiří Janák – Diana Míčková, “Iufaa as a sun priest and his false window: going forth into daylight at the eastern horizon”, in: Bárta, Miroslav – Coppens, Filip – Krejčí, Jaromír (eds.), Abusir and Saqqara in the Year 2020, Prague: Charles University, Faculty of Arts 2021, 323-332.
 • Renata Landgráfová – Diana Míčková, “Secrets of the laboratory (jz). The mummification ritual on the southern wall of the burial chamber of Iufaa at Abusir”, in: Bárta, Miroslav – Coppens, Filip – Krejčí, Jaromír (eds.), Abusir and Saqqara in the Year 2020, Prague: Charles University, Faculty of Arts 2021, 359-369.
 • “Self-Presentation in the Eleventh Dynasty”, in: Hussein Bassir (ed.), Living Forever: Self-presentation in Ancient Egypt, Cairo: the AUC Press 2019, 89-104.
 • “No imagined worlds, no imagined achievements. Veracity Statements in Twelfth Dynasty auto/biographies with military-like topic”, in: G. Miniaci, M. Betro, S. Quirke (eds.): Company of Images: Modelling the Imaginary World of Middle Kingdom Egypt (2000-1500 BC) Proceedings of the International Conference of the EPOCHS Project held 18th-20th September 2014 at UCL, London (OLA 262), London 2017.
 • „Breaches of Cooperative Rules: Metaphors and Parody in ancient Egyptian love songs“, in: Don your wig for a happy hour: Proceedings of the conference on sex and gender in ancient Egypt, Swansea: Classical Press of Wales 2008.
 • Jiří Janák – Renata Landgráfová, „Wooden fragments with some chapters of the Book of the Dead belonging to Neferibreseneb Nekau“, in: Totenbuch–Forschungen: Gesammelte Beitraege des 2. Internationalen Totenbuch–Symposiums, Bonn 25.–29. September 2005, (Studien zum Altägyptischen Totenbuch 11), 2007.

Kompletní bibliografii naleznete zde.

Aktualizováno 14.3.2023

Úvod > Ústav > Pracovníci > Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D.