Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D.

  Renata.Landgrafova(at)ff.cuni.cz
  +420 221 619 614
  Academia

Renata Landgráfová studovala srovnávací lingvistiku na Harvard University, USA a egyptologii na University of Pennsylvania, Philadelphia, USA a vystudovala egyptologii a lingvistiku-fonetiku na FF UK v Praze. V letech 2002 – 2004 studovala v rámci doktorského programu egyptologického semináře univerzity v Basileji ve Švýcarsku. V roce 2007 dokončila disertační práci na téma Aktuální členění v autobiografických nápisech Střední říše. Kromě aplikací moderních lingvistických metod v egyptologii se věnuje staroegyptské literatuře a démotistice. V současné době zpracovává některé pozdně hieratické a raně démotické texty nalezeným během výkopových prací ČEgÚ FF UK v Abúsíru.

Vzdělání, stáže stipendia

1994 studium historické lingvistiky a archeologie na Harvard University, Cambridge, MA, USA.
1995-1996 studium egyptologie a archeologie starověkého Předního Východu na University of Pennsylvania, Philadelphia, USA
1996-2001 magisterské studium egyptologie a lingvistiky-fonetiky na FF UK (diplomová práce Fragmenty fajánsových výplní ze zádušního chrámu panovníka Raneferefa)
2000-2001 vládní stipendium na fakultě archeologie, Káhirská univerzita (Egypt)
2001-2007 doktorské studium na FF UK, egyptologie
2002-2004 studium v rámci doktorského programu egyptologického semináře univerzity v Basileji ve Švýcarsku (stipendium ESKAS a interní stipendium Egyptologického semináře univerzity v Basileji)
leden 2008 obhajoba disertační práce Topic-Focus Articulation in the Biographical Texts and Letters of the Middle Kingdom (Dynasties 11 and 12)
říjen 2008 – září 2010 Freie Universität Berlin, Graduiertenkolleg Schriftbildlichkeit, Postdoc
leden – březen 2012 Wissenschaftskolleg Berlin, Mellon-Fellow

Granty

2003-2005, Funkce zádušního chrámu panovníka Neferefrea ve světle vybraných nálezových souborů (GAČR 401/03/1457, spoluřešitel)

Výběr z bibliografie

Monografie:

  • Renata Landgráfová – Nicole Kloth, Die (Auto)biographien des Alten und Mittleren Reichs, Munster: LIT Verlag, 2008 [v tisku].
  • Písně Zlaté bohyně. Milostná poezie starého Egypta, Praha, SET OUT 2007.
  • Faience Inlays from the Funerary Temple of King Raneferef – Raneferef’s Substitute Decoration Programme. [Abusir XIV], Czech Institute of Egyptology, Faculty of Arts, Charles University in Prague, 2006.

Články:

  • „Faience Inlays and tablets of Egyptian Blue“, in: Miroslav Verner et al., Abusir IX. The Pyramid Complex of Raneferef. The Archaeology, Praha 2006, 451–491.
  • „Water in ancient Egyptian Love Songs“, in: Alessia Amenta – Maria Michela Luiselli – Maria Novella Sordi (eds.), L´acqua nell´antico Egitto: vita, rigenerazione, incantesimo, medicamento. Proceedings of the First International Conference for Young Egyptologists, Italy, Chianciano Terme, October 15–18, 2003, (Egitto antico III, Atti I), Roma: Bretschneider 2005, 69–80.
  • „Breaches of Cooperative Rules: Metaphors and Parody in ancient Egyptian love songs“, in: Don your wig for a happy hour: Proceedings of the conference on sex and gender in ancient Egypt, Swansea: Classical Press of Wales 2008.
  • a Jiří Janák, „Wooden fragments with some chapters of the Book of the Dead belonging to Neferibreseneb Nekau“, in: Totenbuch–Forschungen: Gesammelte Beitraege des 2. Internationalen Totenbuch–Symposiums, Bonn 25.–29. September 2005, (Studien zum Altägyptischen Totenbuch 11), 2007.
  • a Jiří Janák, „Wooden fragments with some chapters of the Book of the Dead belonging to Neferibreseneb Neko“, in: Miroslav Bárta – Filip Coppens – Jaromír Krejčí (eds.), Abusir and Saqqara in the Year 2005, Praha, [v tisku].
  • „Věštby a proroctví ve starém Egyptě“, in: Sborník Věštby a proroctví, Praha, [v tisku].

Kompletní bibliografii naleznete zde.

Aktualizováno 4.1.2012

Úvod > Ústav > Pracovníci > Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D.