Súdán

Dnešní Súdán lze bez nadsázky označit za výkladní skříň světové archeologie. Oblast Sahelu, do níž Súdán spadá, je jednou z hlavních archeologických laboratoří výzkumu civilizačního vývoje v kritických environmentálních podmínkách. Z tohoto důvodu sem směřují expedice z celého světa, jejichž výzkumná činnost v podmínkách vysoké konkurence tradičně vede ke kultivaci nejmodernějších archeologických metod a interpretačních přístupů. Od podzimu 2009 v Súdánu na výzvu Národní korporace pro památky a muzea Súdánu působí i expedice Českého egyptologického ústavu FF UK v Praze, která se zde ve spolupráci s dalšími českými vědeckými pracovišti věnuje interdisciplinárnímu výzkumu s důrazem na přírodovědné obory na dvou archeologických koncesích: v pohoří Sabaloka v oblasti 6. nilského kataraktu (asi 80 km severně od hlavního města Súdánu Chartúmu) a na lokalitě Usli v Severní provincii (asi 350 km severně od Chartúmu).

  Videa z přednáškového večera o objevech na súdánské Sabaloce jsou dostupné online.

  Lenka Varadzinová

POHOŘÍ SABALOKA

Pohoří Sabaloka

USLI

Usli