Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D.

  jaromir.krejci(at)ff.cuni.cz
  +420 221 619 615
  Academia

Jaromír Krejčí je egyptolog s archeologickou praxí v Egyptě. Dlouhodobě se specializuje na řešení otázek egyptské archeologie a dějin 3. a 2. tis. př. Kr., obecně se zabývá i vývojem egyptské architektury, především monumentální architektury, a možnostmi jejích trojrozměrných počítačových rekonstrukcí. Na archeologických výzkumech v EAR se pravidelně podílí od r. 1991, zabývá se především výzkumem staveb na královském pohřebišti v Abúsíru (od r. 1994 je koordinátorem výzkumu královské pyramidové nekropole v Abúsíru) a možnostmi sanace archeologických památek. Na pedagogické činnosti ČEgÚ FF UK se podílí od akademického roku 1999–2000 (kurzy: Egyptská archeologie, Seminář, Úvod do studia egyptologie, Úvod do studia staroegyptské architektury). Od roku 2000 je tajemníkem Českého egyptologického ústavu FF UK. J. Krejčí je členem The International Association of Egyptologists a správní rady Nadace Aigyptos (Bratislava).

Vzdělání, stáže, stipendia

1989-1994: magisterské studium egyptologie a archeologie na FF UK (diplomová práce: Cihlové zdivo Raneferefova zádušního chrámu v Abúsíru)
1994-1999: doktorské studium egyptologie na FF UK (disertační práce: Stavebně-historický vývoj abúsírské královské nekropole v době Staré říše)
2010: habilitace (habilitační práce: Abusir XI. The Architecture of the Ptahshepses Mastaba, Praha 2009)
1991 stipendium Českého egyptologického ústavu FF UK pro účast na českých archeologických výzkumech v Abúsíru (Egypt)
1994 stipendium Německý akademický výměnný program (DAAD), studijní pobyt na Univerzitě v Hamburku
1999 stipendium Německý akademický výměnný program (DAAD), studijní pobyt na Univerzitě v Hamburku
2001 dlouhodobý studijní pobyt v rámci mezistátní kulturní dohody mezi ČR a Egyptem, Káhirská univerzita (Egypt)
2005 studijní pobyt v Britském muzeu v Londýně (The Dr. Robert Anderson Charitable Fund)

Granty

1996-1998 Stavebně-historický vývoj královské nekropole u Abúsíru ve 3.tisíciletí př. Kr. (Interní grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze, 307/1996/A HN/FF; hlavní řešitel)
1999-2003 Vývoj staroegyptské monumentální architektury ve III. tisíciletí př. Kr. Použití nových postupů při studiu staveb doby Staré říše (Grantová agentura České republiky, D404/99/D003; hlavní řešitel)

Výběr z bibliografie

Monografie:
• Abusir XI. The Architecture of the Ptahshepses Mastaba, Praha 2009
• a Lenka Suková (editoři), Kapitoly z dějin staroegyptské archeoastronomie, Praha 2008
• J. Krejčí, V.G. Callender, M. Verner (with contributions by Viktor Černý, Eugen Strouhal, Hana Vymazalová and Martina Žaloudková-Kujanová), Abusir XII. Minor tombs in the Royal Necropolis I (The Mastabas of Nebtyemneferes and Nakhtsare, Pyramid Complex Lepsius no. 24 and Tomb Complex Lepsius no. 25),
Prague 2008.
• Miroslav Bárta – Filip Coppens – Jaromír Krejčí (eds.), Abusir and Saqqara in the Year 2005, Praha 2006.
• a D. Magdolen, Zajímavosti ze země pyramid aneb … 100 nej ze starého Egypta, Praha 2005.
• a M. Bárta (eds.), Abusir and Saqqara in the Year 2000, Supplementa Archiv Orientální IX, Oriental Institute Prague, 2000.

Články:
• „Several remarks on the Abusir pyramid necropolis: its minor tombs and their place in the chronology of the royal cemetery“, in: H. Vymazalová, M. Bárta, et al, Chronology and archaeology in ancient Egypt (the Third Millenium B.C.), Český egyptologický ústav, Praha 2008, s. 124–136

• „Astronomická orientace chrámů a hrobek ve starém Egyptě“, in: KREJČÍ, Jaromír, SUKOVÁ, Lenka, et al., Kapitoly z dějin staroegyptské archeoastronomie, Praha 2008, 68-87
• „The Tomb complex Lepsius no. 25 in Abusir“, in: M. Bárta, F. Coppens, J. Krejčí, eds., Abusir and Saqqara in the Year 2005, Praha 2006
• „Die mastaba von Werkaure in Abusir“, Sokar 19, 2009, ISSN 1438-7956, s. 30–37
• „Mudbrick Masonry“, in: Miroslav Verner et al., Abusir IX. The Pyramid Complex of Raneferef. The Archaeology, Praha 2006, 113–137.
• „Ptahšepsesova mastaba“, in: Hana Benešovská – Petra Vlčková (eds.), Abusir – Secrets of the Desert and the Pyramids. Exhibition Catalogue, Praha 2006, 146-151.
• a Dušan Magdolen, „Abúsírské sluneční chrámy a kult boha slunce v době Staré říše“, in: Hana Benešovská – Petra Vlčková (eds.), Abusir – Secrets of the Desert and the Pyramids. Exhibition Catalogue, Praha, 2006, 102-121.
• a Dušan Magdolen, „Research into Fifth Dynasty sun temples – past, present and future“, in: Miroslav Bárta (ed.), The Old Kingdom Art and Archaeology, Praha, [v tisku].
• a Miroslav Verner, „Twin Pyramid Complex „Lepsius no. XXV“ in Abusir“, in: Honorary volume for Ahmad el–Sawi, Cairo 2006, 159-165.
• „Internationale Ägyptologische Konferenz „Abusir and Saqqara in the Year 2005“, Prag, 27.–30. Juni 2005”, Sokar 2 (2005), 35–37.

Kompletní bibliografii naleznete zde.

Aktualizováno 13.11.2010

Úvod > Ústav > Pracovníci > Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D.