Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D.

KatarinaAriasKytnarova jaromir.krejci(at)ff.cuni.cz
  +420 221 619 615
  Academia

 

Jaromír Krejčí je egyptolog s dlouholetou archeologickou praxí v Egyptě. Specializuje se na řešení otázek egyptské archeologie a dějin od konce 4. do poloviny 2. tis. př. Kr., kromě toho se obecně zabývá vývojem egyptské architektury, především monumentální architektury. Na archeologických výzkumech v Egyptě se pravidelně podílí od r. 1991, zabývá se především výzkumem staveb na královském pohřebišti v Abúsíru (od r. 1994 je koordinátorem výzkumu královské pyramidové nekropole v Abúsíru) a možnostmi sanace archeologických památek. Na pedagogické činnosti ČEgÚ FF UK se podílí od roku 1998, a to na přednáškách a seminářích z egyptských dějin, archeologie, architektury, metodologie a teorie archeologie, podílí se na vedení a oponování bakalářských, diplomních a disertačních prací. V rámci třetí role vysokých škol se aktivně podílí na popularizaci práce ČEgÚ FF UK v médiích, přednáší na základních i středních školách a také se podílí na výstavní činnosti ústavu. V minulosti se dlouhodobě podílel na organizaci akademického provozu ústavu, domovské fakulty, i celé univerzity.

Vzdělání, stáže, stipendia

1989-1994: magisterské studium egyptologie a archeologie na FF UK (diplomová práce: Cihlové zdivo Raneferefova zádušního chrámu v Abúsíru)
1994-1999: doktorské studium egyptologie na FF UK (disertační práce: Stavebně-historický vývoj abúsírské královské nekropole v době Staré říše)
2010: habilitace (habilitační práce: Abusir XI. The Architecture of the Ptahshepses Mastaba, Praha 2009)
1991 stipendium Českého egyptologického ústavu FF UK pro účast na českých archeologických výzkumech v Abúsíru (Egypt)
1994 stipendium Německý akademický výměnný program (DAAD), studijní pobyt na Univerzitě v Hamburku
1999 stipendium Německý akademický výměnný program (DAAD), studijní pobyt na Univerzitě v Hamburku
2001 dlouhodobý studijní pobyt v rámci mezistátní kulturní dohody mezi ČR a Egyptem, Káhirská univerzita (Egypt)
2005 studijní pobyt v Britském muzeu v Londýně (The Dr. Robert Anderson Charitable Fund)

Granty

1996-1998 Stavebně-historický vývoj královské nekropole u Abúsíru ve 3.tisíciletí př. Kr. (Interní grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze, 307/1996/A HN/FF; hlavní řešitel)

1999-2003 Vývoj staroegyptské monumentální architektury ve III. tisíciletí př. Kr. Použití nových postupů při studiu staveb doby Staré říše (Grantová agentura České republiky, D404/99/D003; hlavní řešitel)

2017-2019 spoluřešitel (hlavní řešitel Massimiliano Nuzzolo) projektu GAČR „Vznik a vývoj slunečního kultu a architektury ve 3. tisíciletí před Kristem v Egyptě“

Výběr z bibliografie

Monografie:

 • Jaromír Krejčí – Petra Brukner Havelková – Marie Peterková Hlouchová et al., Abusir XXVII. The mastaba of Werkaure. Volume II: Tombs AC 26 and AC 32 post-Old Kingdom strata, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha 2022
 • Jaromír Krejčí – Katarína Arias et al., Abusir XXIV, Mastaba of Werkaure. Volume I. Tombs AC26 and AC 32 – Old Kingdom strata . Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014
 • Jaromír Krejčí, Abusir XI. The Architecture of the Ptahshepses Mastaba, Praha 2009
 • Jaromír Krejčí a Lenka Suková (editoři), Kapitoly z dějin staroegyptské archeoastronomie, Praha 2008
 • Nuzzolo, Massimiliano and Jaromír Krejčí (eds), The rise and development of the solar cult and architecture in ancient Egypt. Wiesbaden: Harrassowitz 2021
 • Jaromír Krejčí, Vivienne G. Callender, Miroslav Verner (with contributions by Viktor Černý, Eugen Strouhal, Hana Vymazalová and Martina Žaloudková-Kujanová), Abusir XII. Minor tombs in the Royal Necropolis I (The Mastabas of Nebtyemneferes and Nakhtsare, Pyramid Complex Lepsius no. 24 and Tomb Complex Lepsius no. 25), Prague 2008.
 • Miroslav Bárta – Filip Coppens – Jaromír Krejčí (eds.), Abusir and Saqqara in the Year 2005, Abusir and Saqqara in the Year 2010, Abusir and Saqqara in the Year 2015, Abusir and Saqqara in the Year 2020, Praha 2006, 2011, 2017., 2021.

Články:

 • Jaromír Krejčí, „The First Intermediate Period and Middle Kingdom in Abusir Centre“, in: Coppens, F. – Janák, J. – Smoláriková, K. (eds.), Knowledge and Memory. Festschrift in honour of Ladislav Bareš, Prague: Charles University 2022, 265-285
 • Massimiliano Nuzzolo – Jaromír Krejčí – Mohamed Osman – Kathryn E. Piquette, „Royal annals of ancient Egypt: recent investigations on the Palermo Stone and its associated fragments, In Nuzzolo, Massimiliano and Jaromír Krejčí (eds), The rise and development of the solar cult and architecture in ancient Egypt, Wiesbaden: Harrassowitz 71-102
 • Jaromír Krejčí, ,“Niuserre’s valley temple and its surroundings in the view of recent archaeological work“, in M. Bárta, F. Coppens, and J. Krejčí (eds), Abusir and Saqqara in the year 2020, Praha, 2021, 121–130
 • Miroslav Bárta– Lucie Vendelová Jirásková – Jaromír Krejčí – Martin Odler – Petra Brukner Havelková – Zdeňka Sůvová, „Tomb of Kairsu discovered in Abusir (AC 33)“, Prague Egyptological Studies 25, 2020, 35-58.
 • Willem Toonen – Martin Odler – Katarína Arias – Jaromír Krejčí – Vladimír Brůna – Miroslav Bárta – Harco Willems, “Short contribution on the past desert edge landscape at (Lake) Abusir, Egypt“, Prague Egyptological Studies 25, 2020, 103-110
 • Jaromír Krejčí, „Nakhtsare’s cemetery in Abusir centre“, in P. Piacentini and A. Delli Castelli (eds.), Old Kingdom art and archaeology 7: proceedings of the international conference; Università degli studi di Milano 3-7 July 2017, 1, Milano, 2019, 122–127.
 • Massimiliano Nuzzolo – Rosanna Pirelli – Patrizia Zanfagna – Andrea D’Andrea – Angela Bosco – Mohamed Osman – Jaromír Krejčí – Emanuele Brienza, „Sun temple of Nyuserre in Abu Ghurab: Report of the 2017 season“, Prague Egyptological Studies2017, 45–71
 • Massimiliano Nuzzolo, Jaromír Krejčí, „Heliopolis and the solar cult in the Third Millennium BC.“ Agypten und Levante, 2017, 357-380
 • Jaromír Krejčí – Katarína Arias Kytnarová – Martin Odler, “Archaeological excavation of the mastaba of Queen Khentkaus III (Tomb AC 30) in Abusir“. Prague Egyptological Studies, 2015, 28-42.
 • Jaromír Krejčí, “Archaeological excavation of tomb AC 31 in Abusir Centre. A preliminary report”, Prague Egyptological Studies, 2016, 12–23
 • Jaromír Krejčí, „Several remarks on the Abusir pyramid necropolis: its minor tombs and their place in the chronology of the royal cemetery“, in: Hand Vymazalová, Miroslav Bárta, et al, Chronology and archaeology in ancient Egypt (the Third Millenium B.C.), Český egyptologický ústav, Praha 2008, 124–136
 • Jaromír Krejčí, „Mudbrick Masonry“, in: Miroslav Verner et al., Abusir IX. The Pyramid Complex of Raneferef. The Archaeology,Praha 2006, 113–137.

Další aktivity

Příprava podkladů a podíl na vytvoření velkých dřevěných modelů centrální části královské nekropole v Abúsíru, Sahureova zádušního chrámu, Chekeretnebtejiny hrobky a Šeretnebtejina hrobového komplexu pro výstavu „Sluneční králové“, 30.8.2020-30.9.2021, Národní muzeum v Praze, spolu s týmem Christiana Tietzeho (Postupim, Německo)

Výstava „Lidé, památky a příroda Egypta objektivem vědce Jaromíra Krejčího“, Stredoslovenské múzeum, Thurzov dom, Banská Bystrica, 30.1.–3.3.2019, výstava autorských fotografií

Výstava „Egypt objektivem českého vědce Jaromíra Krejčího“, Vlastivědné muzeum Jesenicka, 23.1.–25.2.2018, výstava autorských fotografií

Výstava „Objevy pod pyramidami. Výzkumy Českého egyptologického ústavu FF UK v Egyptě a v Súdánu“, Regionální muzeum v Kolíně, 15. září 2015 – 29. květen 2016, spoluautor výstavy

Výstava „Civilizace na Nilu: nejnovější české archeologické objevy v Egyptě a Súdánu“, panelová výstava v přízemí FF UK, 21. 1. – 30.3. 2014, spoluautor a kurátor výstavy

Výstava „100 let egyptologie v Praze“, panelová výstava v přízemí hlavní budovy FF UK, 16.9.-30.11.2013, spoluautor výstavy

Aktualizováno 12.6.2024

Úvod > Ústav > Pracovníci > Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D.