Egyptologie

Egyptologie je věda, která se zabývá dějinami a kulturou starověkého Egypta od počátků staroegyptské civilizace v neolitu. Jako horní mezník může sloužit poslední nápis v démotickém písmu, pocházející z roku 452 po Kr. Dva základní směry výzkumu jsou egyptská archeologie, věnující se hmotným památkám v Egyptě a egyptská filologie, zabývající se jazykem a myšlením starověkých Egypťanů. Česká egyptologie rozvíjí také interdisciplinární výzkum s účastí českých i zahraničních přírodovědců, zaměřený především na poznaní přírodního prostředí severovýchodní Afriky v minulosti.

Egyptologii se v České republice věnují dvě pracoviště, Český egyptologický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v Káhiře a Oddělení pravěkého a starověkého Předního východu Náprstkova muzea, součást Národního muzea.

O egyptologii naleznete informace nejen na našem webu, spřátelenou stránkou je Starověký Egypt, popularizační webstránka o dějinách a kultuře starověkého Egypta.

Úvod > Egyptologie