Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.

  Miroslav.Barta(at)ff.cuni.cz
  +420 221 619 612
  Academia

Miroslav Bárta vystudoval egyptologii a pravěkou a raně středověkou archeologii na Univerzitě Karlově v Praze. Po studiu egyptologie v Hamburku v r. 1997 obhájil doktorát, v r. 2002 se habilitoval pro obor egyptologie, v r. 2009 jmenován profesorem pro obor egyptologie. Mezi hlavní oblasti jeho vědeckého zájmu patří archeologie a historie 3. a 2. tis. př. Kr. Intenzivně se zabývá vztahem člověka a krajiny ve starověku, vývojem a kolapsem komplexních společností, koordinuje interdisciplinární výzkumy Českého egyptologického ústavu a zabývá se též archeologickým a kulturně-historickým pozadím Starého Zákona. Od r. 2009 začal s výzkumy i v Súdánu. Kromě archeologické činnosti v Egyptě (od r. 1991) vedl první detailní satelitní mapování pyramidových polí provedené v letech 2002–2003, od r. 2003 vede výzkumy v egyptské Západní poušti a od r. 2005 je zástupcem vedoucího výzkumu lokality Abúsír. Od r. 1998 přednáší na FF UK v Praze, v letech 2003–2004 působil jako profesor egyptologie na University of Pennsylvania (PA, USA).

M. Bárta je členem Mezinárodní egyptologické asociace, členem správní rady Aigyptos Foundation, Bratislava a členem redakční rady časopisu Památky Archeologické.

Vzdělání, stáže, stipendia

1994: ukončení magisterského studia egyptologie a archeologie na FF UK (diplomová práce: Keramika z pyramidového chrámu panovníka Raneferefa a její interpretace I, II)
1997: ukončení doktorského studia egyptologie na FF UK (disertační prace: Tombs of middle- and lower ranking officials from Abusir – South)
2002: habilitace pro obor egyptologie, docentem UK pro tento obor od r. 2003 (habilitační práce: Charakter a vývoj egyptské společnosti v době Staré říše (2600–2200 př. n. l.))
2009: profesor pro obor Egyptská archeologie

2000: cena švýcarské nadace Michela Schiff Giorgini;
2001: stipendium Amerického archeologického ústavu v Jeruzalémě (The Albright Institute, A. W. Mellon fellow);
2003–2004: Fulbrightovo stipendium, profesor egyptologie na UPenn, Philadelphia, PA, USA;
2006: cena švýcarské nadace Michela Schiff Giorgini;
2008: Alexander von Humboldt Stiftung, Freie Universität, Berlin.

Výběr z bibliografie

  • M. Bárta, Plavci v písku. K neolitickým počátkům staroegyptské mytologie a symbolismu, Praha: Dryada 2010 ;
  • M. Bárta et al., Ostrovy zapomění. El-Héz a české výzkumy v egyptské Západní poušti, Praha: Dokořán 2009;
  • M. Bárta, Život a smrt ve stínu pyramid. Hrobka v době stavitelů pyramid, Praha: Paseka 2008;
  • M. Bárta et al., Abusir XIII. The Cemeteries at Abusir South 2. The Tomb Complex of the Vizier Qar and His Family 1, Prague: Dryada 2008;
  • M. Bárta, Vl. Brůna, Satellite Atlas of the pyramid fields of Abusir, Saqqara and Dahshur, Praha: Dryada, 2006;
  • M. Bárta, P. Pokorný, eds., Něco překrásného se končí: kolapsy složitých soustav – příčiny, průběh, následky, Dokořán: Praha 2008;
  • H. Vymazalová, M. Bárta, eds., Chronology and Archaeology in Ancient Egypt (The Third Millennium B.C.). Proceedings of the Conference Held in Prague (June 11-14, 2007), Praha 2008;

Kompletní bibliografii naleznete zde.

Aktualizováno 20.4.2010

Úvod > Ústav > Pracovníci > Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.