Výstava v Budapešti

Dne 14. září byla na zastupitelském úřadu České republiky v Budapešti zahájena fotografická výstava, která přibližuje místa, kde se rodila staroegyptská civilizace.

Dvě expedice do oblasti Gilf Kebíru a Gebel Uwejnátu ležící na egyptsko-súdánsko-libyjských hranicích organizoval Český egyptologický ústav FF UK v letech 2008 a 2011. Na základě poznatků o době, kdy oblast Sahary obývali pastevci, vedoucí těchto expedic Prof. Miroslav Bárta vydal knihu Plavci v písku. K neolitickým počátkům staroegyptské mytologie a symbolismu / Swimmers in the Sand. On the Neolithic Origins of Ancient Egyptian Mythology and Symbolism (Dryada 2010). Autor fotografií Martin Frouz byl členem obou expedic.

Výstavu zahájili

  • Juraj Chmiel, velvyslanec ČR v Maďarsku
  • János Kubassek, geograf a historik (Maďarské geografické muzeum v Budapešti, navštívil Gilf Kebír a Gebel Uwejnát)
  • Martin Frouz, fotograf
  • Milan Šimko, konzul ČR v Maďarsku

Album fotografií z vernisáže je dostupný na této internetové adrese.

 

 

Úvod > Nástěnka > Výstava v Budapešti