O čom rozprávajú egyptské terakoty

Že stret i tak rozdielnych kultúr akými bola egyptská a antická sa neobišiel bez vzájomného ovplyvňovania, viac než presvedčivo dokladajú malé figúrky z pálenej hliny – terakoty. Nesmiernou bohatosťou námetov nám umožňujú získať živý obraz vtedajšej doby a preniknúť do všetkých oblastí života mnohonárodnostných komunít žijúcich na území Egypta. Tematicky prevládajú motívy z náboženského sveta, v ktorom bola typová rozmanitosť tak veľká a dokonalá, že v mnohých prípadoch sa nedá celkom presvedčivo určiť, či sa jedná o egyptské, grécke alebo rímske božstvo, pretože egyptskí bohovia sa zobrazovali v gréckom štýle a grécki nezriedka s egyptskými atribútmi.

Doc. PhDr. Kveta Smoláriková, PhD vyštudovala egyptológiu a klasickú archeológiu na FF UK v Prahe. Od roku 1993 sa zúčastňuje archeologických výskumov na rôznych lokalitách starovekého Dolného Egypta. Špecializuje sa na archeológiu a históriu Neskorej doby (1.tisícročie pr.n.l.), grécko-rímske osídlenie Egypta a kontakty Egypta s kultúrami východného Stredomoria. V súčasnosti pôsobí ako docentka egyptológie v Českom egyptologickom ústave FF UK v Prahe, je tiež členkou Honorárneho grémia Nadácie Aigyptos.

Podrobnosti události

Začátek události
2.6.2017
Místo konání
Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, Faustova sieň
Webové stránky
http://aigyptos.sk/domov/prednaskovy-cyklus-2017
Organizátor
Nadácia Aigyptos; Múzeum mesta Bratislavy
Typ události
Přednášky
Úvod > Kalendář událostí > Přednášky > O čom rozprávajú egyptské terakoty