Výprava do Jeskyně plavců: První česká vědecká expedice do Gilf el-Kebíru

Expedice Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Archaeologického ústavu AV ČR v Praze a Laboratoře geinformatiky Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Ve dnech 2.-26. 11. proběhne první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru v egyptské Západní poušti. Již nyní je jasné, že dlouho plánovaná expedice se uskuteční za velmi obtížných podmínek.

Gilf el-Kebír je pohoří u jihozápadní hranice Egypta, poblíž hranic Egypta se Súdánem, Libyjí a Čadem. Hlavní význam této výpravy spočívá v tom, že bude zkoumat oblast, kde vznikly kořeny staroegyptské civilizace v době, kdy byla Sahara ještě úrodnou oblastí s jezery, s bohatou faunou a flórou. V důsledku vysychání oblasti dnešní Západní pouště došlo na konci 6. tis. př. Kr. k postupnému osidlování nilského údolí a formování staroegyptské civilizace. Expedice bude mít za cíl hledat a dokumentovat nejstarší stopy lidské přítomnosti a činnosti v Západní poušti. Nejzazším cílem bude Jeskyně plavců (známá též z filmu Anglický pacient) s unikátními neolitickými malbami plavců (jeden z nich je ostatně i ve znaku výpravy).

Expedice se uskuteční jako součást řešení vědeckého projektu financovaného Grantovou agenturou České republiky „výzkum egyptské Západní pouště“ (404/06/0513), jehož řešitelem je Doc. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., Český egyptologický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a spoluřešitelé PhDr. Martin Tomášek, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR v Praze a Ing. Vladimír Brůna, Laboratoř geoinformatiky, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Na výpravě a řešení jejích úkolů se účastní i vědecko-výzkumný záměr „Výzkum civilizace starého Egypta“ (MŠMT ČR č. MSM 0021620826).

Více na   stránkách expedice.

Hlaví etapy postupu a cíle výpravy:
1. zaniklé starodávné oázy „Jakubovy studny“ a místo pobývání staroegyptských expedic stavitelů pyramid,
2. Abú Ballás s nálezy celých hrnců zanechaných zde staroegyptskými karavanami,
3. Písečné moře, oblast s tzv. silikou, křemičitým sklem vzniklým dopadem meteoritu,
4. Jeskyně plavců s neolitickými kresbami, když byla celá oblast savanou s jezery,
5. Nabta Playa, megalitické lokality z doby neolitu, kdy již probíhala migrace obyvatel Západní pouště v důsledku vysychání do nilského údolí,
6. starověké obchodní cesty, kterými putovaly staroegyptské karavany na oslech až k Čadskému jezeru.

Hlavní partneří projektu jsou firmy EMERAN, INSET, JÍŠA a JÍŠA RENTCAR, MIBCON a SEVEROČESKÉ DOLY.
Uskutečnění této expedice dále umožnila podpora těchto firem: Severočeské Doly, Software 602, Vydavatelství MAC, Vydavatelství Gasset, Unileasing a Ivan Volman – Hrad Sloup v Čechách.

Úvod > Nástěnka > Výprava do Jeskyně plavců: První česká vědecká expedice do Gilf el-Kebíru