Expedice Českého egyptologického ústavu do Súdánu

Ve dnech 13. února až 7. března 2011 se uskuteční již třetí expedice Českého egyptologického ústavu FF UK a Geologického ústav AV ČR do Súdánu. V uvedeném období budeme pokračovat v geoarcheologickém průzkumu oblasti 6. nilského kataraktu a pohoří Sabaloka, který jsme zahájili na podzim roku 2009 a jehož hlavním cílem je studium historie Nilu, klimatických změn s jejich dopadem na lidskou společnost a studium osídlení a využívání tohoto regionu v různých obdobích minulosti.

Na letošní zimní sezónu jsme si stanovili tyto úkoly:
– odběr dalších vzorků nilských sedimentů z již začištěných profilů (umožní to nižší stav vody v Nilu), příp. na nově vytipovaných místech;
– studium vyschlých wádí, dřívějších přítoků Nilu, v rámci širšího průzkumu krajiny;
– dokumentace skalního umění na Džebel Irau na pravém břehu Nilu;
– archeologický průzkum na obou březích Nilu určený k rozšíření archeologické mapy tohoto regionu.
Po skončení prací na Sabaloce podnikneme kratší srovnávací studium krajiny a vybraných archeologických lokalit v oblasti 3. nilského kataraktu.
Během obou částí expedice bude pokračovat sběr vzorků pro potřeby referenčních přírodovědných sbírek (botanické, petrologické, sbírky dřev).

Tato expedice se uskutečňuje v rámci dlouhodobého multidisciplinárního výzkumu Českého egyptologického ústavu FF UK v Praze, Laboratoře geoinformatiky Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Geologického ústavu AV ČR v Praze, jenž pod vedením Miroslava Bárty usiluje o lepší poznání vzniku, vývoje a rozpadu (nejen) starověkých komplexních společností a o lepší porozumění klimatickým změnám a proměnám přírodního prostředí východní Sahary v různých obdobích minulosti.

Více k expedici Sabaloka naleznete na    stránkách Laboratoře geoinformatiky FŽP UJEP.

Úvod > Nástěnka > Expedice Českého egyptologického ústavu do Súdánu