Egyptologie v Českém časopisu historickém

Obor Egyptologie se na stránkách  Českého časopisu historického neobjevuje často. Výjimkou byla např. recenze sborníku statí W. B. Oertera o dějinách pražské německé a české egyptologie (J. Pešek, ČČH 109, 2011, s. 604–605).

V nejnovějším čísle ČČH 1/2015 publikoval studii „Česká historická slavistika v kontextu humanitních věd“  prof. Jaroslav Pánek, přední český historik raného novověku a ředitel Českého historického ústavu v Římě. V úvodu studie se pochvalně vyjádřil o české egyptologii: „Měřítkem vrcholné úspěšnosti humanitních věd v České republice se v poslední době stala egyptologie. Plným právem, neboť poměrně malý obor – navíc z hlediska pustého pragmatismu vlastně v nevelké zemi docela dobře postradatelný – dosahuje už po desetiletí výsledků, které mu zaručují nezpochybnitelnou světovost. Česká egyptologie, reprezentovaná Františkem Lexou, Zbyňkem Žábou, Miroslavem Vernerem a dnes už také Miroslavem Bártou je oborem, který při nepatrném počtu českých specialistů dokáže přitahovat mimořádné talenty, v každé generaci vynese na světlo přinejmenším jednu osobnost velkého mezinárodního věhlasu a s vytrvalou pravidelností přichází s fascinujícími poznatky.“

Důvodem úspěchu egyptologie podle prof. Pánka je důraz na vytváření syntéz poznatků, důraz na nejen deklarovanou, ale prakticky uplatňovanou interdisciplinaritu výzkumu – spolupráci společenských a přírodních věd, a snaha o produkci výsledků výzkumu srovnatelných ve světovém měřítku.
Příkladem jsou nedávné monografie Miroslava Vernera  The Temple of the World a Miroslava Bárty  Journey to the West. The world of the Old Kingdom tombs. Podněty ke konceptuálnímu historickému výzkumu podle autora přinesly kolektivní monografie editované Miroslavem Bártou a Martinem Kovářem z Ústavu světových dějin FF UK  Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur Civilizace a dějiny. Historie světa pohledem dvaceti českých vědců.

  Úvod článku prof. Pánka je dostupný zde.

Přidáváme rovněž odkaz na starší článek autora Non multa, sed multum Humanitní vědy v České republice 1990–2010“, také trochu i o české egyptologii. Text byl publikován v Akademickém bulletinu 9/2010.

Úvod > Nástěnka > Egyptologie v Českém časopisu historickém