Mezinárodní workshop „Kontinuita, diskontinuita a změna ve starém Egyptě“

Ve dnech 24. až 26. srpna uspořádal Český egyptologický ústav mezinárodní workshop věnovaný aspektům kontinuity, diskontinuity a změn ve starověkém Egyptě se zaměřením na to, jak se jednotlivci i společenství přizpůsobují probíhajícím politicko-ideologickým i sociálním-ekonomické změny a způsob, jakým přetvářejí svou identitu (vyjádřeno v materiální kultuře).

Workshop byl organizovan jako součást projektu Grantové agentury České republiky Grant GA ČR 19-07268S: Kontinuita, diskontinuita a změna Adaptační strategie jednotlivců a komunit v Egyptě v obdobích vnitřních a vnějších transformací.

 

 

Úvod > Nástěnka > Mezinárodní workshop „Kontinuita, diskontinuita a změna ve starém Egyptě“