Pravěké lokality v centrálním Súdánu jsou často negativně poznamenány řadou druhotných (tzv. post-depozičních) procesů. Ty nedovolují provádět výzkum tradičními archeologickými postupy a vyžadují přizpůsobení lokálním, mnohdy velmi specifickým podmínkám. Snímek zachycuje původní archeologické vrstvy na Sfinze změněné silnými geochemickými procesy. (foto L. Varadzin)

Úvod >