Při výzkumu jižní části cihlového komplexu byly v zásypu nad pískovcovou podlahou zachyceny rozsáhlé fragmenty nástěnných maleb, které původně zdobily interiér této nepochybně významné stavby. Více než polovina nalezených fragmentů se nyní nachází v Muzeu v Džebel Barkalu, kde budou jednou vystaveny. (foto L. Varadzinová)

Úvod >