Cesta členů knihovnického projektu 3 E (Egypt-Europe-Education) do Egypta

Cílem pracovní cesty řešitelského týmu projektu 3 E (Egypt-Europe-Education) ve složení PhDr. František Ondráš, PhD. z Ústavu Blízkého východu a Afriky FF UK, PhDr. Jiřina Růžová z Českého egyptologického ústavu FF UK a Ing. Jiří Luhan z Národní knihovny ČR do Egypta byla prezentace vývoje projektu od loňského roku, vyhledání potenciálních partnerů pro podání žádosti o grant EU a navázání dalších kontaktů s egyptskými partnery, ať již se zástupci centrálních orgánů, tak s profesionálními pracovníky vytypovaných univerzitních knihoven a představiteli Asociace egyptských knihovníků.

V Káhiře jsme navštívili následující instituce: Káhirské muzeum, Káhirskou univerzitu, Cervantes Institut. V Alexandrii: Alexandrijská knihovna, Švédský institut, v Minii: guvernorát a univerzitu, kde jsme dohodli podmínky spolupráce. V Asjútu se konalo přijetí na guvernorátu a v Institutu technologie (MIS).

V Alexandrii jsme prezentovali vývoj situace v projektu na 27. konferenci MELCOM (Mezinárodní asociace knihovníků Blízkého východu a Afriky), konané v Alexandrijské knihovně, navštívili knihovnu, diskutovali o možnostech projektu s poradkyní ředitele Alexandriny dr. Laylou Abd el Hady, knihovnicemi Goethe Institut Cairo a Nederlands-Vleemish Institute Cairo, aj.
V Alexandrii jsme měli i jednání s ředitelem Swedish Institute dr. J. Henningssonem, s nímž jsme dohodli předběžné podmínky spolupráci. Jako třetí partner byl vytypován Cervantes Institute Cairo – zde jsme jednali dne 29.5. s ředitelem p. L. Moratinem Guyaubé. Další schůzka s partnery byla předběžně dohodnuta na konec září či začátek října.

S egyptskými odborníky – knihovníky jsme jednali jednak na Káhirské univerzitě (president Asociace egyptských knihovníků, proděkan pro vědu Káhirské univerzity), v Alexandrijské knihovně a na univerzitách v Minii a Asiutu. V nejbližší době čekáme zprávu o požadavcích egyptské strany ve vztahu k řešení možností spolupráce v oblasti zavádění knihovnických informačních systémů a zaškolování odborných pracovníků v Egyptě, eventuálně v dalších zemích partnerů EU.

  Jiřina Růžová

Úvod > Nástěnka > Cesta členů knihovnického projektu 3 E (Egypt-Europe-Education) do Egypta