Odkrývání starého Egypta – Výstava k 50. výročí založení Českého egyptologického ústavu

Úřad vlády České republiky, Národní muzeum – Náprstkovo muzeum a Český egyptologický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pořádají pod záštitou předsedy vlády Mirka Topolánka u příležitosti 50. výročí založení Českého egyptologického ústavu FF UK výstavu nazvanou „Odkrývání starého Egypta – Výstava k 50. výročí založení Českého egyptologického ústavu“.

Jedinečné fotografie a více než stovka předmětů nabízí možnost setkat se se starým Egyptem a seznámit se s výzkumy českých egyptologů v Egyptě za uplynulé půl století.

Expozice Národního muzea – Náprstkova muzea přehledně představuje probouzející se zájem o staroegyptskou civilizaci v českých zemích, počátky egyptologického bádání u nás a aktivity Československého egyptologického ústavu FF UK v Egyptě v prvních třech desetiletích jeho existence. Vedle exponátů z tzv. staré sbírky jsou v této části ke shlédnutí u nás jinde nezastoupené nálezy českých egyptologů v Núbii a v Abúsíru – za zmínku stojí především pohřební výbava princezny Chekeretnebtej, soubory předmětů z mastaby vezíra Ptahšepsese i z pyramidového komplexu panovníka Raneferefa (Stará říše).

Další dvě desetiletí výzkumů českých egyptologů v Egyptě přibližuje mozaika fotografií Martina Frouze, fotografa a obrazového redaktora českého vydání časopisu National Geographic, který s českými egyptology spolupracuje od roku 2003. Spolu s nejvýznamnějšími objevy českých egyptologů za posledních několik let jeho snímky zachycují též jedinečnou atmosféru archeologických výzkumů v Egyptě i rozmanité tváře této pozoruhodné země na Nilu.

K výstavě vychází též doprovodný česko-anglický katalog. Tato výstava je na území České republiky první z řady akcí, které se vážou k projektu „Rok české egyptologie“ a jejichž partnerem je firma ČD Cargo, a.s. Výstava je pořádána v rámci projektu „Výzkum civilizace starého Egypta“ (vědecko-výzkumný záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. MSM 0021620826), jehož řešitelem je Český egyptologický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a projektu „Osobnosti české vědy a kultury“ (výzkumný záměr Ministerstva kultury č. MK 00002327202), jehož řešitelem je Národní muzeum.

Výstava k 50. výročí založení Českého egyptologického ústavu
18.–27. dubna 2008
Otevřeno 10–17 hodin
Lichtenštejnský palác
U Sovových mlýnů 4/506, Praha 1 – Kampa

CD_Cargo_logo_novePartnerem oslav 50. výročí české egyptologie je ČD Cargo, a.s.

Úvod > Nástěnka > Odkrývání starého Egypta – Výstava k 50. výročí založení Českého egyptologického ústavu