Výstava Discovering Ancient Egypt v Egyptském muzeu v Káhiře zahájena

Dne 7. dubna 2008 zahájil prezident republiky Václav Klaus v Egyptském muzeu v Káhiře výstavu, která nese název Discovering Ancient Egypt: Fifty Years of the Egyptian-Czech Collaboration in Archaeology a koná se u příležitosti 50. výročí založení Českého (dříve Československého) egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jejím prostřednictvím se mohou návštěvníci seznámit s vybranými předměty objevenými českými egyptology během výzkumu české archeologické koncese v Abúsíru.

Pyramidové pole v Abusíru se nachází 20 km jihozápadně od Káhiry a je jednou z nejvýznamnějších archeologických lokalit v Egyptě. Na jeho ploše se nacházejí dvě skupiny památek, které jsou předmětem výzkumu českých egyptologů. Jednak to jsou hrobky králů, královen i soukromníků pocházející z doby 5.dynastie (Stará říše cca 2720 – 2180 př. Kr.), jednak šachtové hrobky ze Sajsko-perské doby (cca 712 – 332 př. Kr.)

Výstava, která náleží do cyklu prezentací všech světových egyptologických ústavů v Egyptském muzeu v Káhiře, bude trvat do 15. května 2008. U příležitosti káhirské výstavy byla ve spolupráci Filozofické fakulty a nakladatelství Togga publikována kniha autorů Miroslava Vernera a Hany Benešovské Unearthing Ancient Egypt. Fifty Years of the Czech Archaelogical Exploration in Egypt, která dokumentuje historii padesáti let činnosti českých egyptologů a zároveň slouží jakožto katalog zmíněné výstavy.

CD_Cargo_logo_noveRealizace výstavy a publikace knihy byla umožněna díky finanční podpoře společnosti ČD Cargo a.s., partnera oslav 50. výročí založení Českého egyptologického ústavu v roce 2008.

Úvod > Nástěnka > Výstava Discovering Ancient Egypt v Egyptském muzeu v Káhiře zahájena