Cena za tvůrčí pokyn UK za rok 2012 pro členy akademické obce FF UK v Praze

Dne 4. dubna 2012 udělil rektor Univerzity Karlovy v Praze při oslavách 664. výročí založení univerzity dvě Ceny za tvůrčí počin UK. Jednu z nich získali členové akademické obce Filozofické fakulty, prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. (Český egyptologický ústav FFUK v Praze) a doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. (Ústav světových dějin FF UK v Praze) jako editoři monografie „Kolaps a regenerace. Cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností“.

Kolapsy kultur a civilizací jsou neoddělitelnou součástí životopisu planety Země, a to zejména v posledních dvanácti tisících letech. A právě vzestupy a pády různých kulturních okruhů a civilizací jsou námětem obsáhlé publikace, která vůbec poprvé představuje tuto problematiku v tak komplexní perspektivě. Na tři desítky špičkových českých autorů z humanitních, ekonomických a přírodovědných oborů se spojilo při hledání podstaty fenoménu, které podmiňují vývoj společenských útvarů a pravidla jejich chování v čase a prostoru. Tato fascinující cesta v čase začíná v hlubinách veku a pres rozbouřenou současnost vede do budoucnosti.

Více v časopise  i-Forum

Úvod > Nástěnka > Cena za tvůrčí pokyn UK za rok 2012 pro členy akademické obce FF UK v Praze