Kalendář Zapomenutý svět 2014 získal ocenění v soutěži Kalendář roku 2014

Kalendář Zapomenutý svět 2014 získal dvě ocenění v soutěži Kalendář roku 2014.  Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo v rámci veletrhu Reklama-Polygraf 2014 v úterý 13. května 2014 na výstavišti PVA Expo Praha Letňany.

Český egyptologický ústav FF UK obdržel za svůj kalendář na rok 2014 dvě ocenění – 1. místo za podporu cestovního ruchu a 2. místo v kategorii fotografie. Autorem snímků v kalendáři je MgA. Ing. Martin Frouz, Ph.D., dlouholetý dokumentarista Českého egyptologického ústavu FF UK.

O oceněních dnes informoval časopis  iForum. Zde uveřejňujeme úplný rozhovor s prof. Miroslavem Bártou:

Jak dlouho už kalendář vydáváte?

První kalendář z celé série kalendářů s archeologickou, zejména egyptologickou, tématikou vyšel pro rok 2009. Byl samozřejmě vytištěn a připravován již v průběhu roku 2008. Samotná myšlenka vydat takové dílo se ale začala rozvíjet již dříve. Některé grafické prvky a nápady uplatněné v kalendáři se objevovali již v předcházejících popularizačních výstavních projektech s egyptologickou tématikou. Připomněl bych zejména výstavu v ČNB, budově někdejší Plodinové burzy (2007) a výstavu na Úřadu vlády ČR v Lichtenštejnském paláci na Kampě ( jaro 2008).

Jak konkrétně konvolut snímků vybíráte?

Přístup k výběru fotografií se samozřejmě vyvíjel. Při koncipování prvního jsme dělali jakousi retrospektivu, nebo přehled činnosti ústavu. Když při diskusi podporovateli tohoto projektu bylo řečeno, že chtějí obdobnou koncepci tištěného kalendáře podporovat i v několika dalších letech začali jsme jednotlivé kalendáře utvářet tematicky. Jednotlivé ročníky se vztahují k nějaké geografické a odborné oblasti práce ústavu. Není samozřejmě možné dělat jakési výběry jen toho „nejhezčího“ z předchozího roku, protože by to nebylo ani časově zvládnutelné zpracovat a uspořádat, sezona výkopových prací končí v listopadu a tou dobou již musí být kalendář na příští rok vytištěn.

Pro popis snímků bych chtěl upozornit na určitou nepřesnost a neuchopitelnost pojmů „nejhezčí“ či „krásný“. Takováto slova nic nevypovídají o estetice ani odborné stránce snímku. Kalendář je koncipován jako popularizační pro nejširší veřejnost. Při výběru snímků je tedy kladen velký zřetel na estetické i technické parametry snímku a jejich vypovídací hodnotu s ohledem ke zvolenému tématu. Nejde tedy pouze o jednotlivé hlavní či doplňkové fotografie odděleně, ale o působení kalendáře jako celku. Zdůraznil bych zde i zmíněnou technickou stránku samotných záběrů. Při rozměru kalendáře přes 60x70cm musí být zejména velké snímky schopné „unést“ velkou plochu prezentace ne jen esteticky ale i technicky (ostrost, kresba, podání barev a podobně.) I proto při tvorbě samotného kalendáře spolupracujeme s profesionálním studiem, které má velkou zkušenost i s reklamní tvorbou a prací i pro velké nadnárodní společnosti.

Všechny snímky v kalendáři jsou dílem jediného profesionálního fotografa. Jeho úkolem je zhotovovat jak odbornou fotodokumerntaci, tak snímky uplatnitelné pro popularizaci či propagaci práce ústavu. Nejedná se tedy o nahodilé vybírání toho „co se povedlo“, ale o výběr ze systematicky koncepčně tvořené kolekce snímků, dlouhodobě mapující zejména terénní práci Českého egyptologického ústavu FF UK. I tento výběr snímků provádí sám fotograf a tak se v vlastně jedná o tvůrčí koncept. Konečný výběr je samozřejmě vedený předem domluveným okruhem odborného zájmu a je i konzultován s ostatními zainteresovanými spolupracovníky a podporovateli.

Co vás vedlo k tomu, že jste začali vydávat svůj „ústavní“ kalendář?

Nás ústav dlouhodobě usiluje o spolupráci s úspěšnými českými firmami, které se podílejí na budování svého okolí a netváří se, že jim je stav společnosti lhostejný. To se nám daří, měli jsme i štěstí, že jejich majitelé jsou lidé s rozhledem a se zájmem o naši práci, tedy o egyptologii a zkoumání vývoje civilizací.

V poslední době je tato „PR“ činnost o to významnější, že jako ústav se již dva roky potýkáme s drastickým propadem financí a přes veškeré deklamace nám nikdo není ochoten pomoci. Všichni akorát poklepou uznale na rameno a prohlásí, jak je to úžasné, ty naše úspěchy. V soukromém sektoru nacházíme vstřícnosti mnohem více, i když tato podpora nemůže dlouhodobě nahradit systémové řešení.

Jak vás potěšilo, že kalendář získal v tak velké konkurenci hned dvě ocenění?

Druhé a první místo ve dvou kategoriích je pro nás dokladem toho, že děláme svou práci dobře i navenek, nejen z vnitřního přesvědčení. Kdybychom ceny nezískali, myslím, že bychom pokračovali stejně i dál, protože daná forma kalendáře se rodila dlouho a poctivě a cesta k ní nebyla vůbec jednoduchá. O to větší radost mám i proto, že jde o ceny udělované odborníky. Konečně mám radost i za firmy, které kalendář a naši činnost podporují. Málokdy se dočkají za svou podporu nějakého ocenění a tohle je věc, která jim udělala velkou radost.

Úvod > Nástěnka > Kalendář Zapomenutý svět 2014 získal ocenění v soutěži Kalendář roku 2014