Odešel režisér Jan Boněk (29. 8.1945 – 4. 1. 2016)

Se zármutkem oznamujeme, že 4. ledna 2016 odešel režisér Jan Boněk, autor řady filmových dokumentů o starověkém Egyptě a jeho současném výzkumu. Připomeňme např. seriály  Nové objevy ve starém Egyptě nebo  V zemi faraonů. Jan Boněk se velkou mírou zasloužil o příblížení a popularizaci vědecké práce Českého egyptologického ústavu FFUK široké veřejnosti.

Díky Janovi Boňkovi je mnoho objevů Českého egyptologického ústavu FF UK zaznamenáno i na filmovém materiálu, např. otevření sarkofágu v Iufaaově hrobce nebo otevření sarkofágu kněze Neferinpua z 5. dynastie. Jan Boněk připravil i  sestřih záběrů k 50. výročí založení Českého egyptologického ústavu.

V připravovaném čísle časopisu Pražské egyptologické studie vyjde vzpomínka na Jana Boňka, jejíž autorem je profesor Miroslav Verner. Z textu vzpomínky vybíráme krátkou ukázku:

„S režisérem Janem Boňkem – vysokoškolským pedagogem, televizním dokumentaristou a spisovatelem – jsem se poprvé setkal před třiceti lety, když jsme začali připravovat dokumentární film o české egyptologii a českých archeologických výzkumech v Egyptě. Film si ve spolupráci s Československou televizí objednal Channel Four britské televize BBC, jehož ředitelkou byla tehdy paní Naomi McIntosh, dcera významného českého egyptologa Jaroslava Černého. Egypt, kouzlo jeho nadčasově krásných památek i neopakovatelná atmosféra zdejších archeologických vykopávek Jana uchvátily. Není divu, že úspěšným dokončením filmového dokumentu jeho zájem o starý Egypt neskončil, ba naopak. Chtěl v započatém díle pokračovat. Spřátelili jsme se a začali jsme promýšlet a připravovat náměty pro další dokumentární filmy, kterými bychom české veřejnosti přiblížili nesmírné bohatství kulturního a historického dědictví starého Egypta a v neposlední řadě i podíl českých egyptologů na jeho objevování a záchraně.

Našemu úsilí významně napomohla změna politických poměrů v naší zemi po roce 1989, otevření hranic, snazší cestování a také dlouhodobě velký zájem široké veřejnosti o starý Egypt. Šťastnou shodou okolností k němu přispělo i naše setkání s Michalem Paříkem, významným podnikatelem, jenž v exilu studoval orientální jazyky a po návratu do vlasti ho zaujala práce českých egyptologů, kterou se rozhodl podporovat sponzorováním filmů dokumentujících její výsledky a Jan začal s nadšením a velkou erudicí pracovat na přípravě scénářů. Nakonec bylo pro Českou televizi vyrobeno (zčásti i jím založenou kulturní agenturou LaBon) na čtyři desítky dokumentů. Díky velkorysé podpoře Zahiho Hawase, významného představitele egyptské archeologie, jsme získali bezplatné povolení k filmování všech egyptských památek od Alexandrie až po Abu Simbel. Jan byl ve svém filmově-dokumentaristickém úsilí v Egyptě neúnavný a často argumentoval slovy: „Co se nám teď podaří nafilmovat, třeba jen pro archiv egyptologického ústavu, bude mít trvalou hodnotu.“ Jako by předvídal situaci, která před pár roky nastala – dnes už bychom v Egyptě tak snadno, natož pak všude, filmovat nemohli. V nedávné době Českému egyptologickému ústavu velkoryse věnoval celý svůj videoarchiv filmů natočených v Egyptě.“

Úvod > Nástěnka > Odešel režisér Jan Boněk (29. 8.1945 – 4. 1. 2016)