Coptica Gnostica Mandaica III

5. a 6. října 2017 se na Evangelické teologické fakultě koná 3. ročník sympozia Coptica Gnostica Mandaica III o různých aspektech raně křestaňských církví, koptské, gnostické i mandejské. Na sympoziu vystoupí s příspěvkem „Griechische Substantive und ihre koptischen Entsprechungen in den Apokryphon-Johannes-Versionen (NHC II/1, III/1, IV/1 und BG 8502). Fallbeispiele koptischer Übersetzungspraxis“ W. B. Oerter (ČEgÚ FF UK).

 

Program v pdf: Coptica Gnostica Mandaica III

Další podrobnosti o akci na webu ETF.

 

 

Úvod > Nástěnka > Coptica Gnostica Mandaica III