Foto: Kamil Voděra / archiv Českého egyptologického ústavu FF UK

Úvod > Nástěnka > Odešel prof. Břetislav Vachala > Foto: Kamil Voděra / archiv Českého egyptologického ústavu FF UK