Slavnostní představení výstavy Sluneční králové zástupcům a hostům Univerzity Karlovy

Ve čtvrtek 17. září proběhlo v Národním muzeu slavnostní představení výstavy Sluneční králové zástupcům vedení Univerzity Karlovy a jejích jednotlivých fakult i dalším vzácným hostům, např. z Akademie věd České republiky nebo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Právě Univerzita Karlova je, spolu s Národním muzeem a Českým egyptologickým ústavem FF UK, jedním z organizátorů výstavy.

Slavnostní akci zahájili rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., ředitel knihovny Národního muzea Mgr. Martin Sekera, Ph.D., ředitel Českého egyptologického ústavu doc. Jiří Janák, Th.D. a ředitel českých archeologických výzkumů v Egyptě prof. Miroslav Bárta, Dr. Všichni hosté pak měli možnost prohlédnout si výstavu s odborným výkladem badatelů Českého egyptologického ústavu. Akce se i za zpřísněných podmínek velmi vydařila. S vybavením členů ČEgÚ a hostů slavnostní akce respirátory pomohla společnost Respilon Group s. r. o.

 

Úvod > Nástěnka > Slavnostní představení výstavy Sluneční králové zástupcům a hostům Univerzity Karlovy