Pozvánka na výstavu Kouzlo objevování: od hieroglyfů k Tutanchamonovi

V pátek 11. listopadu 2022 se na Univerzitě Karlově v prostorách Karolina návštěvníkům otevře výstava Kouzlo objevování: od hieroglyfů k Tutanchamonovi, kterou připravil tým Českého egyptologického ústavu FF UK. Tato akce připomíná dvě významná výročí, která světová egyptologie v roce 2022 oslavuje. Na podzim roku 1822 Jean François Champollion odhalil způsob, jakým číst starověké hieroglyfy, a fakticky tak moderní egyptologii jako vědu založil. O sto let později, v listopadu roku 1922, se po letech neúnavné práce usmálo štěstí na Howarda Cartera, jenž v Údolí králů objevil hrobku do té doby téměř neznámého panovníka Tutanchamona. Dnes už jeho jméno znají lidé po celém světě, stejně jako mnoho nádherných pokladů, které byly uloženy v jeho hrobce.

Výstava sleduje cesty, kterými kráčely tyto dvě osobnosti v touze učinit pro světovou vědu zásadní objev, a zároveň přibližuje jejich objevy jako takové. Nejprve se návštěvníci budou moci seznámit s tím, jak funguje systém staroegyptského hieroglyfického písma, jaké jiné druhy písma Egypťané používali, nebo jak se proměňoval jejich jazyk a jeho gramatická struktura. Druhá část výstavy je pak doslova vtáhne do Tutanchamonovy hrobky a představí jim nejen příběh jejího objevení, ale také mnohaletou soustavnou práci, která po objevu následovala, nebo nové vědecké poznatky spojené s tímto panovníkem.

Výstava bude otevřena denně od 11. 11. 2022 do 31. 12. 2022 (kromě 24. a 25. 12. 2022) v době od 10:00 do 18:00. Vstup je volný. 

 

Úvod > Nástěnka > Pozvánka na výstavu Kouzlo objevování: od hieroglyfů k Tutanchamonovi