Vyšlo nové číslo časopisu Prague Egyptological Studies (XVII/2016)

Vážení čtenáři,

po loňském prvním anglickém vydání Pražských egyptologických studií (Prague Egyptological Studies) vychází nyní druhé číslo našeho časopisu v angličtině. Oproti české verzi je cena vyšší, což souvisí s tím, že časopis je primárně orientován na zahraniční odbornou veřejnost. Toto periodikum se zaměřuje na bádání v oblasti historie, archeologie, architektury, náboženství, jazyka a umění starého Egypta ve 3. tisíciletí př. n. l. Doufáme, že se Pražské egyptologické studie (Prague Egyptological Studies) stanou jedním z klíčových vědeckých časopisů pro toto období staroegyptských dějin. Kromě výše zmíněných témat uvítáme též původní studie soustřeďující se na širší interdisciplinární výzkum v oblasti egyptologie, jako je např. severoafrická environmentální archeologie, archeozoologie a archeobotanika, a také na nejnovější trendy v oblasti aplikované vědy.

Toto číslo navazuje na tradici prezentování nejnovějších výzkumů v Abúsíru, jenž je hlavní archeologickou lokalitou Českého egyptologického ústavu. Kromě zprávy o jarní expedici zkoumající hrobku AC 31 jsme zahrnuli i výsledky 3D skenování pyramidy panovníka Neferirkarea, které na abúsírském pyramidovém poli provedl japonský tým. Naleznete zde rovněž stručné shrnutí k sochám nalezeným během prací v komplexu panovníka Džedkarea v Jižní Sakkáře.

Zprávy jsou doplněny teoretičtějšími studiemi zaměřenými na několik vybraných otázek v oblasti náboženství a epigrafiky v době 3. tisíciletí př. n. l., jako je např. zkoumání theoforních antroponym a studie věnovaná méně významnému božstvu Chenticenenetovi. Zahrnuto je i pojednání o významu tzv. jatek ve slunečním chrámu panovníka Niuserrea a o tzv. nádobkách na oční líčidla používaných v době Staré říše.

Doufáme, že anglická verze Pražských egyptologických studií (Prague Egyptological Studies) se bude rozrůstat a najde své pravidelné čtenáře mezi odborníky a vědeckou komunitou věnující se nejstarším obdobím egyptské historie a archeologie.

 Katarína Arias Kytnarová

Prague Egyptological Studies XVII/2016 obálka Prague Egyptological Studies XVII/2016 obsah

Úvod > Nástěnka > Vyšlo nové číslo časopisu Prague Egyptological Studies (XVII/2016)