V Soutěži vysoce kvalitních monografií na UK se umístila i kniha z ČEgÚ

V Soutěži vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově se umístilo celkem 36 publikací badatelů z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Na děleném 8.-10. místě se umístila publikace Jany MynářovéPočátek vítězství krále horního a dolního Egypta. Texty k dějinám starověké Levanty„.

 

Anotace

 

Sv. 6: Šestý svazek řady Starověké písemnictví Levanty představuje čtenáři historický vývoj Levanty, a to prostřednictvím syntézy písemných pramenů a hmotné kultury. Ve své úvodní části předkládá kulturně-historický vhled do prostoru starověké Levanty, a to nejen prostřednictvím písemných pramenů, ale i skrze archeologickou výpověď. Všechny klíčové historické mezníky i zásadní společenské a kulturní fenomény jsou doplněny odkazy na konkrétní texty publikované v předchozích svazcích, a vytváří tak jakési vademecum dějin Levanty. Zvláštní pozornost je věnována vztahům Egypta a Chetitské říše, tedy mocností, které se zejména ve druhé polovině 2. tis. př. Kr. významně podílely na utváření dějinného i kulturního uspořádání Levanty. Třetí část knihy pak tvoří již tradičně koncipovaná komentovaná antologie, která má čtenáři usnadnit pochopení vybraných částí úvodního historického exkursu.

Ukázky

Úvod > Nástěnka > V Soutěži vysoce kvalitních monografií na UK se umístila i kniha z ČEgÚ