Mezinárodní workshop „Kontinuita, diskontinuita a změna ve starém Egyptě“

Ve dnech 22. – 25. srpna 2019 pořádal Český egyptologický ústav mezinárodní workshop, který byl zaměřen na problematiku kontinuity, změny a adaptace. Hlavním cílem workshopu bylo studium jak se na jedné straně jednotlivci a na straně druhé kněžská komunita jako celek adaptují na změny různé povahy. Transformace a přetváření jako reakce na politickoideologické a socioekonomické zvraty byly zkoumány na dvou klíčových obdobích egyptské historie: amarnské období a Ptolemaiovská a Římská doba.

 

Workshopu se účastnili Filip Coppens, Dana Bělohoubková, Jiří Honzl a Dorotea Wollnerová jako představitelé Českého egyptologického ústavu FF UK a čtyři badatelé ze zahraničních institucí: Silke Caßor-Pfeiffer (Eberhard Karls Universität Tübingen, IANES – Ägyptologie), Kenneth Griffin (The Egypt Centre, Museum of Egyptian Antiquities, Swansea University), Gabriele Pieke (Reiss-Engelhorn Museen, Mannheim), a Nico Staring (Leiden Institute for Area Studies – Egyptology, Leiden University).

 

Workshop byl organizovan jako součást projektu Grantové agentury České republiky Grant GA ČR 19-07268S: Kontinuita, diskontinuita a změna Adaptační strategie jednotlivců a komunit v Egyptě v obdobích vnitřních a vnějších transformací.

 

Úvod > Nástěnka > Mezinárodní workshop „Kontinuita, diskontinuita a změna ve starém Egyptě“