Zprávy z Abúsíru

Pohled na část člunu během archeologických a restaurátorských prací (© Archiv Českého egyptologického ústavu FF UK, V. Dulíková)
Tomb-Khentkaus
Neporušený pohřeb v sarkofágu
Detail nepravých dveří se jménem a zobrazením Šepseskafancha (foto Martin Frouz)
Obr. 9. Část miniaturních nádobek nalezených na severovýchod od hrobky AC29 (M. Frouz)
Reis Ahmad el-Kerétí s prof. Miroslavem Vernerem (foto Martin Frouz)
Nepravé dveře Nefera a Neferhathor (foto Martin Frouz)
Detail Neferínpuovy lebky (foto Martin Frouz)
Reliéfní výzdoba Menechibnekovy hrobky
Úvod > Zprávy z Abúsíru