Knihou roku v Nakladatelství Academia je Příběh civilizace

V 9. ročníku Cen Nakladatelství Academia se knihou roku stal „Příběh civilizace“ Miroslava Bárty. Publikace rovněž zvítězila v kategorii původní vědecká nebo populárně naučná práce.

Více informací

Prestižní Bolzanovu cenu získala disertace Veroniky Dulíkové

Ve 23. ročníku Bolzanovy ceny, v kategorii společenskovědní včetně teologických oborů, byla vybrána doktorská disertační práce o vládě panovníka Niuserrea autorky Veroniky Dulíkové z Českého egyptologického ústavu FF UK.

Více informací

Objev hrobky staroegyptské královny

Pyramidová nekropole v Abúsíru opět prokázala, že jde o jednu z nejvýznamnějších lokalit v Egyptě. Členové expedice ČEgÚ FF UK v průběhu podzimu 2014 prozkoumali hrobku, která je součástí nevelkého pohřebiště rozkládajícího se na jihovýchod od zádušního komplexu panovníka Raneferefa.

Více informací

Tým ČEgÚ objevil v Abúsíru unikátní loď z doby stavitelů pyramid

Archeologická expedice Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze učinila v jižním Abúsíru nový nečekaný objev, který znovu poukázal na význam tohoto pohřebiště úředníků doby Staré říše. Při čištění oblasti na jih od mastaby AS 54 byla při podzimní expedici 2015 nečekaně objevena 18 m dlouhá dřevěná loď, volně uložená na povrchu tvořeném taflou, obklopená a zakrytá žlutým vátým pískem.

Více informací